fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i dagtilbud – også i børnehaver ved frie grundskoler

Fremover får kommunen ansvar for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn, der er optaget i et dagtilbud, fremgår det af en ændring af dagtilbudsloven.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
10.05.2017

Vurderingen skal ske når børnene er omkring 3 år, hvis der er forhold, fx sproglige eller adfærdsmæssige, der giver en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Hvis sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogstøttende aktivitet, er det kommunens ansvar at der gives sprogstimulering til barnet. Omfanget af sprogstimuleringen skal fastsættes udfra en konkret vurdering af det enkelte barn. Det fremgår af en ændring af dagtilbudsloven, som træder i kraft den 1. juli i år.

Forældre har pligt til at lade børnene blive sprogvurderet
Sprogvurderingen og sprogstimuleringen retter sig især mod herboende udlændinge og indvandrere, der har udfordringer med sproget.

Både børn der er i dagtilbud og børn der ikke er i dagtilbud, skal sprogvurderes og tilbydes sprogstimulering.

Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering og eventuel sprogstimulering, ”der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogsimulering som kommunen tilbyder”.

Forældre, der ikke lader deres børn børn sprogvurdere samt følge et eventuelt anvist sprogstimuleringsforløb, kan sanktioneres med nedsættelse af børneydelsen.

Lovkrav om sprog og demokrati omfatter også dagtilbud
Lovændringen følger i sporet af de seneste ændringer af friskoleloven med fokus på dansk sprog og demokrati.

For private pasningsordninger stilles der med lovændringen krav om at hovedsproget skal være dansk – dog undtaget ordninger oprettet af det tyske mindretal.

Det skal dokumenteres, at de ansatte i pasningsordningerne har tilstrækkelige sprogkompetencer, og ”Den private pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund”.

Lovændring - dagtilbudsloven

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Friskoleforening udgiver hver anden uge nyhedsbrevet SkoleNyt.

SkoleNyt holder dig opdateret om regler, rådgivning samt nyt fra det uddannelsespolitiske område. Ved at tilmelde dig SkoleNyt accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig SkoleNyt hver anden uge.

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I Dansk Friskoleforening er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

Dansk Friskoleforening

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12