fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Tal er tal og dem skal man være varsom med

Talmaterialet i CEVEA analysen om fri- og privatskolernes økonomi dækker kun en brøkdel af regnestykker.
Af: Ebbe Lilliendal
04.01.2013

Københavns kommune slipper billigere i tilbagebetalingen

Fri- og privatskolerens statstilskud beregnes med udgangspunkt i gennemsnitsudgiften for en elev i folkeskolen og vel at mærke et gennemsnit beregnet på alle 98 kommuner. Der er således ikke en direkte sammenhæng mellem den enkelte kommunes elevudgift og tilskuddet til friskolerne. Det kan Københavns kommune være glade for. Blev friskolernes tilskud udregnet kommune for kommune ville regnestykket i København se sådan ud: kommunens gennemsnitsudgift pr. elev i folkeskolen er 66.000 kr., af det skulle man ifølge Finansloven tilbagebetale 89% til staten for hver elev i de københavnsk fri- og privatskoler. Pr. elev et beløb på 58.740 kr. Nu slipper Københavns kommune med at tilbagebetale 34.053 kr. pr. elev (tal fra Finanslov 2013) fordi beregningen udregnes på baggrund af alle landets 98 kommuner.  Med ca. 12.000 elever fra København i fri- og privatskoler betyder det en tilbagebetaling for Københavns kommune på 296 mio. kr. mindre end havde tilskuddet været beregnet kommune for kommune.

Er elevtilskuddet i CEVEA analysen sammenlignelige?

I CEVEA´s notat er der trukket tre fri- og privatskoler ud og sammenlignet med tre folkeskoler. Man når frem til, at fri- og privatskolerne får ca. 2.000 kr. mere i tilskud pr. elev. Et tilskud skal gå til at dække udgifter med, og er der her tale om sammenlignelige udgifter?

Fri- og privatskolerne afholder skole for skole den samlede anlægsudgift til bygningerne herunder renoveringer mv. Den udgift er central i København og ikke lagt ud på tilskuddet til den enkelte folkeskole, og der er afsat et trecifret million til dette i kommune. Fri- og privatskolerne i København betaler ejendomsskat, det gør folkeskolen ikke. Fri- og privatskolerne betaler moms modsat folkeskolen. Alle administrative udgifter afholdes på de enkelte fri- og privatskole, hvor der er centrale forvaltningsudgifter i København, der ikke indregnes i den enkelte skoles elevtilskud. Er SFO-tilskuddet med i folkeskoletallet? Det er det på fri- og privatskolerne. Hvad med ekstra udgifter til specialundervisningselever?

Med det in mente er det vist svært at påstå, at fri- og privatskolerne i København forgyldes i forhold til folkeskolen.

Skal et socialt taxameter på fri- og privatskolerne udarbejdes på det grundlag?

Friskolerne afviser ikke at se på et socialt taxameter, men det er meget vigtigt, dialogen tages på et veloplyst grundlag.

De frie grundskoler omfordeler allerede store beløb internt. Blot for at nævne ét parameter omfordeler vi 220 mio. kr. til specialundervisning. Vi har et socialt betinget fripladstilskud, som hjælper ressourcesvage familier med  skolepengene.

Skal der indføres et socialt taxameter, kan det ikke hvile på forhold i en enkelt kommune (her Københavns), som har valgt deres specielle fordelingsnøgle for kommunens folkeskoler.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12