fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Værdierne er de frie skolers rygrad

En AKT-medarbejder ved en friskole fortalte til medierne, at skolen fraråder eleverne at have kærester og sex før ægteskab. Det har skabt opstandelse i medierne og blandt politikere.
Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening
Kategori Friskolestafetten
29.02.2016

Det er ærgerligt, at den pågældende AKT-vejleder ikke bad om at få lov til at læse sine citater før de blev trykt, da mange misforståelser så kunne være undgået. Blandt andet det afgørende budskab, at holdningen om, at elever ikke bør have kærester og sex før ægteskab gælder både drenge og piger.

Jeg respekterer fuldt og helt uenighederne og den forskellige opfattelse af verden. Dermed også, at nogen kan synes, det er forkert, at en skole hviler på et skolesyn og et værdigrundlag.

Jeg mener også, at alle er lige for loven, og dermed at alle skal overholde loven. Tilsynet sker først og fremmest hos forældrene, dernæst hos de eksterne tilsynsførende, som er valgt af forældrene på skolen og sidst hos det tilsyn som staten fører med friskoler. Hvis det viser sig, at loven ikke er overholdt, så er der selvfølgelig konsekvenser.

Forældrene har ansvaret for børns undervisning
Jeg vil nok også igen risikere at få kritik for at fremføre en række rettigheder om frihed til at etablere og drive friskole med et bestemt skolesyn og et defineret værdigrundlag, om forældrenes ansvar for børns undervisning, og dermed om friheden til at vælge skole. Men ikke desto mindre er der altså stadig brug for det.

Men - lad os erindre hinanden om, at det var fremsynede politikeres vision, at med plads til forskellige skoler, så fik alle børn undervisning, fordi et uddannet og dannet folk kunne løfte Danmark. Derfor ideen om undervisningspligt fremfor skolepligt, og dermed inddragelse af forældrene, ved at give dem myndighed og ansvar for, at børn får undervisning.

Friskolerne opstod som protest mod den skole, der var – og for manges vedkommende faktisk som protest netop mod, at religion blev brugt forkyndende i undervisningen. Friskoler er stadig en protest-bevægelse, fordi der er brug for, at forældre kan etablere en skole, der bygger på et bestemt værdisæt baseret på pædagogiske tanker og ideer, politik, religion, kulturidentitet m.v.

Demokratiet er fundamentet
Historien om friskolerne skal ikke bruges som en forsvarstale. Det skal alene deres evne til løfte eleverne fagligt og gøre dem til aktive medborgere. Og det skal ikke være forkert at anfægte friskolernes berettigelse og praksis. Tværtimod er den kritiske stemme og vinkel velkommen.

Men det er et politisk symptom i tiden, at vi hurtigt mister perspektiv for grundlæggende principper om, hvad et folkestyre magter: nemlig at indrette sig og selv formulere fornuftige love.

Misforståelser og journalistiske hårde vinkler i »breaking-news«-format kan på et splitsekund sætte en dagsorden. I den konkrete sag handler det om, at en AKT-medarbejder har udtalt sig om en holdning, som skolen står for. En holdning til sex og samliv som andre skoler - eksempelvis kristne skoler - sandsynligvis deler. Reaktionen er bombastiske politiske udmeldinger, og pludseligt blandes holdninger til kærester med retten til at modtage statstilskud. 

Vi har religionsfrihed i Danmark, og vi har ret til at oprette skoler med specifikke værdisæt, som forældrene kan vælge, hvis de vel at mærke bakker op om disse værdier. Ministeriet svarer med muligheden for at indlede et tilsyn. Det kan ministeriet jo gøre til enhver tid. Men det er ubærligt, hvis ministeriet skal til at administrere de frie skolers holdningsbaserede værdigrundlag. Værdierne er de frie skolers rygrad. 

Vi er nødt til at værne om den lange sigtelinje, der tager udgangspunkt i respekten for det, der har vist sig at være bæredygtigt for sammenhængskraften og udviklingen af demokratiet: at inddrage borgere i tillid og give frihed under ansvar. 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12