fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Tvivl om gruppelivsordning for timelønnede

Friskolernes Hus anbefaler at standse indbetalinger til Forenede Gruppeliv indtil videre. Grunden er, at der er stillet spørgsmål ved, om der bliver indført gruppelivsordning for timelønnede vikarer/lærer på de frie skoler.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
22.08.18

Friskolernes Hus har tidligere meldt ud, at der vil blive indført gruppelivsordning for alle timelønnede med virkning fra 1. april 2018 - og vi har anbefalet, at skoler påbegyndte indbetaling af præmie til Forenede Gruppeliv.

Nu anbefaler vi, at stille indbetalingerne i bero indtil videre. 

Usikkerhed om indholdet af nye organisationsaftale
Baggrunden for at Friskolernes Hus tidligere anbefalede at indbetale til den nye gruppelivsordning var,
- dels at det fremgår af CFU-forliget, at alle timelønnede i staten fremover skal have en gruppelivsordning uanset timetal,
- dels at Finansministeriet i juni udsendte et nye Cirkulære om gruppelivsordningerne i staten, hvoraf det fremgår at der skal betales for timelønnede og hvilken præmie der skal indbetales, samt hvilke erstatningssum der vil blive ydet.

På det grundlag antog vi, at det var en ren formalitet at den nye organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, gældende fra 1. april 2018, ville blive justeret, således at gruppelivsordningen for timelønnede blev indarbejdet. Det er nemlig sådan, at den gamle organisationsaftale, indeholder en bestemmelse i § 36, litra b, om at timelønnede er undtaget for bestemmelserne om gruppeliv.

En anden væsentlig grund til anbefalingen var den situation der kan opstå, hvis der opstår en forsikringsbegivenhed hvor en medarbejder kunne være berettiget til erstatning fra gruppelivsordningen og skolen så ikke har indbetalt præmie for pågældende. I forhold til den risiko valgte vi at anlægge et forsigtighedsprincip. 

Friskolernes Hus kontakter Forende Gruppeliv om videre forløb
Vi har ikke set den nye organisationsaftale – og vi har heller ikke hørt om den nye tekst er færdigforhandlet. Men vi har erfaret at Moderniseringsstyrelsen er af den opfattelse, at bestemmelsen om at timelønnede fortsat skal være undtaget fra gruppelivsordningen.

Vi er endvidere informeret om, at Moderniseringsstyrelsen vil kontakte Forenede Gruppeliv herom. Meget tyder derfor på, at denne del af CFU-forliget ikke får praktisk betydning på vores område. Det er en lidt usædvanlig situation. Netop derfor anbefaler vi at skolerne stiller indbetalingerne i ro indtil vi har sikkerhed for, hvad der kommer til at stå i den nye organisationsaftale.

Nogle skoler har formentlig allerede indbetalt præmier til Forenede Gruppeliv for timelønnede der har været i beskæftigelse efter 1. april 2018. Friskolernes Hus vil kontakte Forenede Gruppeliv for at undersøge, hvordan eventuel tilbagebetaling til skolerne kan håndteres.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12