fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyhedsarkiv

Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
18.02 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ti dage og ti bud: Få det første af Keld Skovmands ti bud om mål her!

Om ti dage afholder FRISKOLERNE konferencen ”At stå mål med – og på mål for god undervisning”. Vi tæller ned med ti bud om mål fra Keld Skovmand; her får du det første. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
18.02 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Har vi brug for mere økologi, eller er konventionelt landbrug vejen frem?

Den 25. februar indbyder Himmerlands Ungdomsskole og Kulturhus Søttrup til Frirumsdebat.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
08.02 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Præcisering vedrørende regler om deltidspladser i dagtilbud

Som vi tidligere har omtalt, er én af de nye regler i henhold til dagtilbudsloven, at private dagtilbud fremover skal kunne tilbyde deltidspladser til forældre på barselsorlov.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.02 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 6. februar 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
06.02 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Gratis børnebøger resten af februar...

Mangler I læsestof til vinterferien? Eller ekstra litteratur til danskundervisningen?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tjek regningen fra MV-Nordic!

STUK’s center for Specialpædagogisk Støtte gør opmærksom på, at der er konstateret fejl i fakturaer fra MV-Nordic. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Information om Forberedende Grunduddannelse

Undervisningsministeriet - STUK - har udsendt to nye pjecer, som informerer om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som starter den 1. august 2019. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Flere arbejdstimer i årsnormen for de to næste skoleår

Som følge af indfasningen af den nye ferielov vil nettoårsnormen i de to kommende skoleår være markant større end normalt. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

3F-overenskomst 2018-2021 er ude nu

Overenskomsten for rengøringsmedarbejdere, pedeller, køkkenassistenter m.fl. gældende for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 er nu tilgængelig på FRISKOLERNEs hjemmeside. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.02 2019
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Friskoleloven strammes igen – men der kommer også nye muligheder…

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at styrke tilsynet med de frie skoler - herunder særligt en stramning af reglerne om donationer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
28.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Vil du stille op til styrelsesvalget?

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
28.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Årets fællesmøde for alle!

Der er nu åbent for tilmelding til Landsmøde 2019.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
23.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 23. januar 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
23.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Fokus på sundheds- og seksualundervisning

Undervisningsministeriet har inviteret til dialogmøde om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
23.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Redskaber til arbejdet med IT-sikkerhed

IT-sikkerhed er et vigtigt aspekt, som er blevet endnu mere aktuelt i forbindelse med persondataforordningen, som trådte i kraft i maj 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bedre datasikkerhed i trivselsmålingerne

Datasikkerheden i de nationale trivselsmålinger har været kritiseret for, at elevernes svar og oplysninger ikke var tilstrækkeligt sikret og anonymiseret. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
23.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Hvad fortæller Undervisningsministeriet om din skole?

Meget! – kunne det korte svar være. Og fremover bliver det endnu lettere at finde frem til oplysningerne. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.01 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Velkommen til mit hjem

Gratis undervisningsmateriale om dét at være flygtningebarn.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
18.01 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus - på vegne af Styrelse for it og læring

Brevportalen åbner midlertidigt mandag 21/1 – onsdag 23/1

Information fra Undervisningsministeriet.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
17.01 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolenes Hus

FRISKOLERNE har fået nyt medlems- og administrationssystem

FRISKOLERNE har pr. 1. januar 2019 skiftet medlemssystem. Med den nye løsning, og selvbetjeningsdelen ’Membersite’, kan FRISKOLERNE fremover yde en endnu bedre service overfor vores medlemmer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
17.01 2019

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Ny løntabel gældende fra den 1. januar 2019 ligger nu på Friskolernes hjemmeside

Ændringerne i løntabellen er: Nye satser for time- og dagpenge, transportgodtgørelsessatser samt dagpengesatser. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.01 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Godt nytår!

Husk at være modige og nysgerrige!

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv, Administrative nyheder
16.01 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening har fået nyt logo – og nyt kaldenavn!

Fremefter kalder vi os FRISKOLERNE. Det gør vi, fordi det er lettere at huske for alle dem, vi samarbejder med, og fordi det i forvejen ofte er sådan, man omtaler os. Samtidigt skaber det en rød tråd til HØJSKOLERNE og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
10.01 2019

Af: Diana Simris, akademisk medarbejder i Friskolernes Hus

Den præstationsbaserede skole er på alles læber

Prøver og karakterer stjæler fokus fra elevernes læring. Det mener landets 30 prøvefri grundskoler, og de er ikke længere alene om det synspunkt. I kølvandet på en række trivselsundersøgelser, vælger både ungdoms- uddannelser og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
09.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 9. januar 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Fortsat fokus på frihed og folkestyrekravet og uafhængighedskravet i STUK’s tilsyn

Undervisningsministeriets tilsyn med skolerne er blevet oprustet i de senere år som følge af den politiske opmærksomhed omkring blandt andet de frie grundskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Satserne for tjenesterejser på statens område er nu udsendt

Satserne vil fremgå af opdateret løntabel, der udsendes senere i januar måned.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Større godtgørelser i sager om seksuel chikane

Fremover må det forventes, at arbejdsgivere vil blive afkrævet højere godtgørelser i sager om seksuel chikane.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Arbejdsgivers ret til indsigt i sygedagpengesager begrænses

På baggrund af nogle tilfælde, hvor arbejdsgivere har fået forholdsvis indgående lægelige og helbredsmæssige oplysninger om en ansat i forbindelse med sager om sygedagpenge, har Folketinget nu vedtaget nogle tilføjelser til...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om dagtilbudsloven

Loftet over driftsgarantien nedsættes som varslet fra den 1. januar 2019, og der kan dispenseres fra reglerne om 30% børn fra udsatte boligområder.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Rettevejledning til budget 2019-2020 (Feriepengeforpligtigelse 2019)

Gælder for de skoler, der har downloadet budgetarket før den 9. januar 2019.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen og Tove Dohn, Friskolernes Hus

Værktøjet ”Arbejdstidsplanlægning 2019-2020” er klar til brug

Excel-værktøjet til planlægning af arbejdstiden er nu opdateret til skoleåret 2019-2020.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Skal du være Debatpilot?

…eller kender du en kollega eller skoleleder, som vil være med til at værne om og udvikle vores demokrati?Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
28.12 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, formand

DEBAT: Stop krigsretorikken mod fri- og privatskoler

»Insinuationer i retning af, at fri- og privatskolerne bliver forgyldte, mens folkeskolerne lider, er muligvis lette at få sympati for, men det bliver det ikke mere rigtigt af...«

Kategori Presse og politik
19.12 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 19. december 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdateret vejledningsbekendtgørelse

Undervisningsministeriet har opdateret Bekendtgørelsen om vejledning og om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og valg af ungdomsuddannelse

Den nye bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelser træder i kraft den 1. januar 2019 og afløser den tilsvarende bekendtgørelse af 28. juni 2018. Læs mere >

19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bekendtgørelse om procedure for optagelse på gymnasiale uddannelser

Optagelse på en gymnasial uddannelse er en proces med mange trin for både eleven, der søger om optagelse, for den afleverende skole og ikke mindst for den uddannelsesinstitution, som eleven skal optages på. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Ændring af optagelsesreglerne på de gymnasiale uddannelser

Kravene til elever, som ønsker optagelse på en gymnasial uddannelse, ændres væsentligt i 2019. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslag om ny obligatorisk praksisfaglig prøve

Undervisningsministeren har den 13. december fremsat et lovforslag, hvoraf det bl.a. fremgår, at indførelse af en obligatorisk prøve i praktisk musiske valgfag også kommer til at gælde for de frie grundskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilskud til frugt, grønt, mælk og læringsaktiviteter

Skoler og dagtilbud kan få tilskud til at uddele frugt, grønt og mælk til elever og børn. Tillige kan der modtages tilskud til visse læringsaktiviteter.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Udskydelse af ny løntabel

Der er brug for en ny løntabel gældende fra 1. januar 2019, fordi lederne overgår til en ny organisationsaftale med nye og ændrede lønsatser. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdateret tilskudsberegner og budgetprogram

Regeringen har afsluttet forhandlingerne om finansloven, som Folketinget senere i denne uge vedtager. På baggrund heraf har Undervisningsministeriet udsendt takstkatalog for Finanslov 2019.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.12 2018

Af: Anne Simonsen, Friskolernes Hus

Bemærk fristerne for til- og framelding...

i henhold til aftaler med VISDA, KODA og GRAMEX.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.12 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Har du husket at tilmelde dig Ledelse af fri skole 2019?

Det er fortsat muligt at tilmelde sig, men skynd dig! Der er få pladser tilbage på studiekredsene 2-4...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
11.12 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

I den gode undervisnings navn

Konference i den gode undervisnings navn: "At stå mål med - og stå på mål for god undervisning".Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
05.12 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 5. december 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Info fra Arbejdstilsynet om elever i erhvervspraktik

Hvornår er elever i erhvervspraktik omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om unges arbejde? Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Kørselsgodtgørelse i 2019

Kørselsgodtgørelsen kendes, men er ikke sat i kraft for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Særlige feriefridage og omsorgsdage i forbindelse med årsskiftet

Årsskiftet indebærer nogle særlige forhold vedrørende lærere og børnehaveklasselederes særlige feriefridage og omsorgsdage.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Prøvedatoer maj-juni 2019

Undervisningsministeriet (STUK) har udsendt bekendtgørelsen om placeringen af afgangsprøverne i indeværende skoleår. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Talentklasser og etablering af integreret bibliotek

Mulighed for at sammenlægge folkebiblioteket med skolens pædagogiske læringscenter, samt mulighed for at oprette talentklasser i musik.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Prøve i praktisk/musiske fag bliver obligatorisk

Den 22. november indgik Regeringen en politisk aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Finansaftale fastholder koblingsprocenten på 76 %

Aftalen om finansloven for 2019, som Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 30. november, indeholdt ikke noget om tilskuddet til de frie grundskoler.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
04.12 2018

Af: Søren Stein Brinck, Friskolernes Hus

Gruppelivsaftale for TAP-medarbejdere

Med virkning fra den 1. januar 2019 har vores foreninger (Højskolerne, Efterskolerne, Friskolerne & de Frie Fagskoler) i samarbejde med Willis Towers Watson valgt at skifte leverandør til Forenede Gruppeliv (i det efterfølgende...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Skolernes opbevaring af PPR-vurderinger

Dansk Friskoleforening har kontaktet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for at få klarlagt, hvor længe skolerne skal opbevare PPR-vurderinger for at opfylde kravene til tilsyn samtidigt med, at skolerne skal leve op...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.11 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 21. november 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
21.11 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Kurser og arrangementer i 2019

Holder du øje med, hvad vi udbyder af kurser og arrangementer?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
21.11 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Orientering om ny organisationsaftale for ledere ved frie skoler pr. 1. januar 2019

Denne orientering er udarbejdet i samarbejde mellem alle skoleforeninger for de frie skoler, Skolelederforeningen og Frie Skolers Ledere.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.11 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Overenskomsthåndbog BUPL OK18-21

Den nye ”Aftale mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler om løn og ansættelsesvilkår for det pædagogiske personale for 2018-2021” er nu tilgængelig.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
19.11 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Ny kampagne skal styrke de unges viden om cyber- og informationssikkerhed

De fleste danske børn og unge mener selv, at de har styr på deres færden på nettet. Undersøgelser viser dog, at det ikke nødvendigvis forholder sig således. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
19.11 2018

Af: Jakob Ringgaard, medlem af Dansk Friskoleforenings styrelse

4. klasse blæser hver onsdag

Om at kunne blæse, når man skal og lytte, når man skal.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
19.11 2018

4. klasse blæser hver onsdag

Om obligatorisk blæser-undervisning på Ollerup Friskole. Og derfor om at kunne blæse, når man skal og lytte, når man skal.

14.11 2018

Af: Maren skotte, Friskolernes Hus

Det bliver lettere at etablere en børnehave

Bekendtgørelsesudkast vil sikre nyt loft for driftsgarantien.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.11 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolenes Hus

Det (særligt) frie dagtilbud: Hvad gør jeres dagtilbud til det, det er?

Inspirationsdag for pædagoger og ledere i både dagtilbud og skole den 6. december i Friskolernes Hus.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
08.11 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforenings lederkursus, 'Ledelse af fri skole', er nu åben for tilmelding

'Ledelse af fri skole', der i januar 2019 afholdes for femte gang, byder igen på i alt 5 studiekredse at vælge imellem. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
07.11 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 7. november 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
07.11 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Status på økonomi, tilskud og overenskomster

Efteråret er budgettid på mange skoler. Derfor følger her en status på områder, der har relevans for skolernes økonomi. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.11 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Indhentelse af cpr. numre ved opskrivning på venteliste

I Friskolernes Hus har vi fået et spørgsmål fra en skole vedrørende indhentelse og brug af cpr. numre i forbindelse med skolens administration af ventelister.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.11 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Mindfulness i grundskolen

Gratis uddannelse i Mindfulness for lærere, der underviser i 4.-9. klasse.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
06.11 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Skal I med til Danmarks Læringsfestival 2019?

For sjette gang afholder Undervisningsministeriet og CFU Danmark Læringsfestival.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
02.11 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Ny PD i internationalisering

Med fokus på frie skoler i en global verden og lærerens interkulturelle kompetencer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
01.11 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Få Dansk Friskoleforenings internationale nyhedsbrev

Tilmeld skolen eller en lærer til Dansk Friskoleforenings internationale nyhedsbrev.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
29.10 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

TÆNK, HVIS DU IKKE AFGØR DIT BARNS FREMTID?!

Gratis eksemplar af Sara Alforts nye bog er på vej til friskolerne. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
26.10 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

BLIV SKARPERE PÅ HVORDAN - OG HVORFOR, I LAVER PRØVEFRI SKOLE HOS JER!

Kom til netværksdag mandag den 19. november 2018, når der for anden gang i år afholdes Netværksdag om prøvefrihed og evaluering. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
24.10 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 24. oktober 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
24.10 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) afholder to temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
24.10 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Dagtilbudsloven udsendt i opdateret udgave

Loven om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – populært kaldet dagtilbudsloven – er udsendt i ajourført udgave. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
24.10 2018

Af: Tove Dohn og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Overblik over og administration af den nye ferielov

Friskolernes Hus har lavet et overblik, der samler op på tidligere nyhedsudsendelser om den nye ferielov. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
24.10 2018

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om optagelse på gymnasiale uddannelser i høring

Undervisningsministeriet er på vej med en ny optagelsesbekendtgørelse, som blandt andet fastsætter krav og procedurer for optagelse på de gymnasiale uddannelser.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
24.10 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om fravær på hf-tilbud på Steinerskoler

Undervisningsministeriet har den 11. oktober udstedt en ny bekendtgørelse om nedbringelse af fravær på de gymnasiale uddannelser. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
24.10 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ingen tidsfrist for at indsætte nye krav i vedtægtsbekendtgørelsen i skolens vedtægter

I seneste nummer af SkoleNyt blev en ændring af vedtægtsbekendtgørelsen omtalt.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
24.10 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Et slag for prøvefriheden

Repræsentanter for prøvefrie skoler til foretræde på Christiansborg.

Kategori Presse og politik
24.10 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

venskaber vaccinerer mod fordomme

Özlem Cekic og Bent Melchior bygger bro mellem vidt forskellige friskoler.

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
12.10 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Forkert link til ansættelsesbevis

I onsdagens udgave af SkoleNyt udsendte vi et opdateret ansættelsesbevis for lærere og børnehaveklasseledere, desværre med et forkert link.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.10 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 10. oktober 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
10.10 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Politianmeldelse?

Skal der ske politianmeldelse, når fx lærere og pædagoger udsættes for vold på deres arbejde?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
10.10 2018

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lederlønnen steg 2,7 % på friskolerne fra 2017 til 2018

Lønstatistikken pr. 30. april 2017, som Dansk Friskoleforening har udarbejdet på baggrund af indberetninger fra 322 medlemsskoler, viser, at skoleledernes løn i gennemsnit er steget med 2,7 % siden 2017, mens viceskoleledernes...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.10 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Pædagogikum – ny bekendtgørelse

Lærere, der underviser på hf-tilbuddet ved Rudolf Steinerskoler, der udbyder prøvefrit HF, skal opfylde særlige kvalifikationskrav.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
10.10 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Nye ansættelsesbeviser for lærere og børnehaveklasseledere

Friskolernes Hus og Frie Skoles Lærerforening har opdateret ansættelsesbeviset for lærere og børnehaveklasseledere.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.10 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Værdigrundlaget samt frihed og folkestyre-kravet skal indskrives i skolernes vedtægter

Vedtægtsbekendtgørelsen, som fastlægger kravene til skolernes vedtægter, har fået en vigtig tilføjelse, som trådte i kraft den 1. oktober i år. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
10.10 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslag med betydning for frie grundskoler i folketingsåret 2018-2019

Regeringen fremlagde sit lovprogram for folketingsåret 2018-2019 i forbindelse med folketingets åbning den 2. oktober. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
05.10 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Har du husket at fejre din lærer i dag?!

Den 5. oktober er FN's internationale lærerdag og fejres i over 100 lande.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
03.10 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Ny app med film og aktiviteter til de yngste børn

Det Danske Filminstitut har lanceret en ny app, hvor de 3-6-årige kan lege med film, billeder og lyd.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
03.10 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

De frie skoler i en global verden

Tilmeld dig modul 3 i PD'en "Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling".Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
03.10 2018

Af: Tove Dohn Jensen, Friskolernes Hus

Nyt budgetprogram for finansåret 2019 og 2020

På Dansk Friskoleforenings hjemmeside findes nu det nye budgetprogram for finansåret 2019 og 2020.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
01.10 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Temadag: Hvilken rolle har grundskoler, klubber og fritidstilbud i det forebyggende arbejde med negativ social kontrol?

Invitation fra STUK - Styrelsen for Kvalitet og Undervisning.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
28.09 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Netværksdag om prøvefrihed og evaluering - workshopdag i november

Kom til netværksdag mandag den 19. november 2018, og sæt (mere) gang i arbejdet med evaluering på din skole! Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
28.09 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Hvordan gør I på jeres skole?

Er I klar til at afholde Åben Skole torsdag den 1. november? Og har I husket at dele jeres gode idéer med andre skoler?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
26.09 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 26. september 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
26.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

24 nye frie grundskoler anmeldt med forventet start i 2019

Ved udløbet af fristen for at anmelde en ny start i august 2019 var 24 nye initiativer anmeldt. Erfaringen viser dog, at kun en brøkdel af de anmeldte initiativer kommer i gang. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
26.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Pension og forsikring under 3F-overenskomsten

Pensionsordningen i PensionDanmark omfatter sundhedsordning og forsikring ud over pensionsopsparingen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

FSL har rettet sin lønsammenligner

Oplysninger fra lønsammenligneren fra FSL (Frie Skolers Lærerforening) indgår formentlig i overvejelserne og forhandlingerne om lokale løntillæg på mange skoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lønstigning og andre ændringer pr. 1. oktober 2018

Med virkning fra 1. oktober 2018 stiger reguleringsprocenten fra 6,9683 % til 7,4972 %. Forhøjelsen af reguleringsprocenten er resultatet af, at der ved OK-18 forhandlingerne blev aftalt en generel lønforhøjelse på 0,50 %. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.09 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Vil du være Debatpilot?

Frirummets næste uddannelsesseminar finder sted den 21. og 22. november på Brandbjerg Højskole. Der er få pladser tilbage.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
26.09 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Stem på Glamsbjerg Friskole som vinder af SEVERIN-PRISEN 2018!

SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, der kommunikerer stærkt og dannet i det digitale rum.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
25.09 2018

Af: Jacob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Design for Change – fokus på medborgerskab og FN’s Verdensmål

Et verdensomspændende skoleprojekt, hvor eleverne arbejder med refleksion, innovation og entreprenørskab.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
25.09 2018

Af: Jacob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Endnu intet krav om medlemsskab af Rejsegarantifonden

Nogle rejsebureauer har udsendt breve til skolerne med information om nye regler for medlemskab af Rejsegarantifonden i henhold til loven om pakkerejser.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
25.09 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Aula - afløseren for SkoleIntra

Aula er efter sommerferien 2019 folkeskolernes kommunikationskanal, hvor folkeskolens brug af SkoleIntra vil blive udfaset. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
19.09 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Ny løntabel klar til download på www.friskoler.dk

På Dansk Friskoleforenings hjemmeside kan løntabellen fra 1. oktober 2018 nu downloades. Tabellen er et regneark, hvor hver fane viser de overenskomstmæssige lønninger. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.09 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 12. september 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

12.09 2018

Af: Tove Dohn Jensen, Friskolernes Hus

Ny ferielov

Der bliver i denne tid udbudt adskillige informationsdage omkring den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny prøvebekendtgørelse

En ajourført udgave af prøvebekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september og finder anvendelse for prøver, der afholdes i skoleåret 2018/19. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
12.09 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Deltag i vores læserundersøgelse og vær med i lodtrækningen!

SURVEY: HVAD SYNES DU OM MAGASINET FRISKOLEN? Det er nu 1 år siden, vi lancerede Magasinet Friskolen. Derfor vil vi gerne vide, hvad I læsere synes om magasinet, som lander på friskolerne (næsten) hver måned. Magasinet...Læs mere >

Kategori Magasinet Friskolen, Pædagogik og skoleliv, Administrative nyheder
12.09 2018

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lokallønnen fortsætter med at stige kraftigt

Lokalt aftalte tillæg er nu en realitet på alle friskoler og lilleskoler - med en lille håndfuld skoler som undtagelsen, der bekræfter reglen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

OBS på løn, økonomi og overenskomster i de nærmeste måneder

Ny løntabel pr. 1. oktober 2018Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdateret udgave af Friskoleloven

Friskoleloven er i 2018 blevet beriget med to ændringer. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
12.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny godkendelsesordning – høringssvar fra Dansk Friskoleforening

Dansk Friskoleforening har afgivet høringssvar i forbindelse med ændringer af godkendelseskrav for nye friskoleinitiativer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
11.09 2018

Af: Vibeke Helms, næstformand i Dansk Friskoleforening

Globalt udsyn - også for friskoler

I styrelsen diskuterer vi, om - og hvordan - vi skal tilslutte os FN's verdensmål som forening og opfordrer jer til at gøre det samme ude på skolerne.

Kategori Friskolestafetten
10.09 2018

Af: Vibeke Helms, næstformand i Dansk Friskoleforening

Globalt udsyn - også for friskoler

Til landsmødet - forår 2018 - var mange af jer med til at sætte ord på, hvordan vi i friskolerne kan arbejde med "Globalt Udsyn", som er et af de fire indsatsområder, vi har valgt at arbejde med i styrelsen i Dansk...

Kategori Friskolestafetten
07.09 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

De større ændringer af Dagtilbudsloven

Orienteringsskrivelsen til landets kommuner fra Børne- og Socialministeriet beskriver i hovedtræk de større ændringer i dagtilbudsloven.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
07.09 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Dagtilbud – og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplans indhold og intentioner er nu sat i gang. Dagtilbud har to år til at implementere de styrkede pædagogiske læreplaner. Både Dansk Friskoleforening og DLO tilbyder netværksdage,...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
07.09 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Midler til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

Fokus på førstehjælp i dagtilbud skal styrkes.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
07.09 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Hvad vil vi med vores fælles demokrati

De frie skoler blander sig i debatten om fremtiden for vores fælles demokrati, når Frirummet den 8. oktober inviterer inden for til Fællesdagen 2018. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
05.09 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Giv folkeskolen mere frihed

Regeringen – med Merete Riisager (L) og Sophie Løhde (V) i spidsen - har netop præsenteret en helt ny skoleform: selvstyrende skoler. Tanken er, at eksisterende folkeskoler får frihed til at tilrettelægge undervisningen, så man...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
05.09 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Giv folkeskolen mere frihed

Regeringen – med Merete Riisager (L) og Sophie Løhde (V) i spidsen - har netop præsenteret en helt ny skoleform: selvstyrende skoler.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
04.09 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Er I klar til Åben Skole?!

Dansk Friskoleforening lægger igen i år op til åbent hus, kaldet Åben Skole, på alle landets grundskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
31.08 2018

Af: Tove Dohn Jensen, Friskolernes Hus

Tilskudsberegner i henhold til finanslovsforslag for 2019

Tilskudsberegneren beregner skolens tilskud efter finanslovsforslagstaksterne for 2019.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.08 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Konference om kreativitet, dannelse og bæredygtighed den 27. september

Igen i år inviterer DET KREATIVE SKOLENETVÆRK i samarbejde med Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening til den sjette KREATIVITET, DANNELSE & BÆREDYGTIGHEDskonference, der afholdes den 27. september 2018 på...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
30.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

FORSLAG til finanslov for 2019

Tilskudstaksterne stiger med lidt over 2 % i regeringens forslag til finanslov for 2019Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

UGENS TIP: HUSK at meddele ændringer i skolens stamdata til Friskolernes Hus!

Når skolen får ny bestyrelsesformand/-kvinde eller ny skoleleder, vil vi bede jer huske at give meddelelse herom til Friskolernes Hus, således at oplysningerne kan rettes. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Forslag til finanslov for 2019 kommer torsdag

Finansministeriet har oplyst, at forslaget til finanslov for 2019 offentliggøres torsdag den 30. august. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ingen gruppeliv til timelønnede lærere/børnehaveklasseledere

Det er nu bekræftet fra overenskomstparterne, at timelønnede på læreroverenskomstens område ikke bliver omfattet af gruppelivsordningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Whistleblower-ordning vedrørende frie grundskoler trådt i kraft

Whistleblower-ordningen var en del af den politiske aftale af 7. november 2017 om styrkelse af tilsynet med de frie grundskoler og blev vedtaget af Folketinget den 2. maj i år med en ændring af friskoleloven.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

De nationale trivselsmålinger i folkeskolen udskydes

På baggrund af debatten om indsamling og opbevaring af personlige data om børn i forbindelse med trivselsmålingerne i folkeskolen, har regeringen besluttet at udskyde målingerne. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
29.08 2018

Af: Søren Stein Brinck, Friskolernes Hus

Styr på elevtallet inden ”store tælledag”, onsdag den 5. september

Især med nye elever, som er indmeldt efter sommerferien, er det vigtigt at have orden i papirerne for, at eleverne kan tælle med i det tilskudsberettigede elevtal, som opgøres pr. 5. september.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
29.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Danmarks fællessang er i gang!

Spil Dansk samler alle i Danmarks største – og gratis – online fællessang-initiativ. Hundredtusindvis af sangglade mennesker i alle aldre vil i løbet af hele efteråret synge med.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
29.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ændrede godkendelseskrav for nye friskoler

Loven strammes for at sikre, at nye skoleinitiativer lever op til »frihed- og folkestyre«-kravet.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
28.08 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Verdensmål og globale netværk

Fokus på globalt samarbejde som Verdensmålsskole og via pædagogisk diplomuddannelse.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
27.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Vurdering af elevens uddannelsesparathed (UPV)

Pr. 1. august 2018 er det ikke blot elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer, skolen skal vurdere på i forbindelse med elevens valg af ungdomsuddannelse. Fremover skal skolerne også vurdere elevernes praksisfaglige...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
27.08 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

"Kaffemøder" om prøve- og karakterfrihed: Netværk arrangerer 4 møder landet over i september

Et netværk bestående af karakter- og prøvefrie skoler inviterer til i alt fire "kaffemøder" om karakter- og prøvefrihed i september måned. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
24.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Gratis inspirationsdag med fokus på Maker Space-kulturen

Højskolerne og naturfagligt netværk afholder inspirations- og vidensdelingsmøde.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
23.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Første skoledag for fem helt nye friskoler

Værdibårne friskoler skyder frem.

Kategori Presse og politik
22.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tvivl om gruppelivsordning for timelønnede

Friskolernes Hus anbefaler at standse indbetalinger til Forenede Gruppeliv indtil videre. Grunden er, at der er stillet spørgsmål ved, om der bliver indført gruppelivsordning for timelønnede vikarer/lærer på de frie skoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Netværksdag om Udeskole – leg og læring

Torsdag den 6. september afholder DGI en netværksdag, hvor omdrejningspunktet er udeskole, leg, læring og bevægelse i det fri.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
15.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 15. august 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslag om sprogprøver i 0. klasse sendt i høring

Eleverne i børnehaveklassen i frie grundskoler, hvor flere end 30% af eleverne bor i et såkaldt udsat boligområde, skal aflægge og bestå en obligatorisk sprogprøve for at kunne begynde i 1. klasse. Det er et blandt flere tiltag i...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om godkendelse af nye skoler

Med en politisk aftale, den 7. november 2017, aftalte regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti at styrke tilsynet og samtidig indføre en ny godkendelsesordning for nyoprettede...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

HK-overenskomsten for Lilleskolerne

Forhandlingerne mellem HK og Aftaleenheden om en ny overenskomst for administrative medarbejdere blev mod forventning ikke klar henover sommeren. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny ferieaftale formentlig klar omkring nytår

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af de faglige organisationer og Moderniseringsstyrelsen, som skal udarbejde en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Nyt skoleår - nye lønberegninger - opdateret lønberegningsark

Det nye lønberegningsark gældende for skoleåret 2018/2019 har været tilgængelig på Dansk Friskoleforenings hjemmeside siden den 9. juli.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Gruppeliv for lærere ansat ved flere skoler

Hvis en lærer eller børnehaveklasseleder er ansat ved flere skoler samtidig, gælder der særlige regler med hensyn til gruppeliv. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Administrationskalenderen for skoleåret 2018-2019

Via nedenstående link kan administrationskalenderen for skoleåret 2018-2019 hentes på Dansk Friskoleforeningens hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Inspiration til skolens information til ansatte om håndtering af persondata m.m.

IT-sikkerhed og håndteringen af persondata er et anliggende, som alle skolens medarbejdere kommer i berøring med. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Spar penge gennem indkøbsaftaler

Der kan være penge at spare ved at bruge statens og kommunernes indkøbsaftaler – de såkaldte SKI-aftaler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Indblik i ministeriets tilsynsaktiviteter

Tilsynet med de frie grundskoler fylder en del i Tilsynsberetning 2017, som Styrelsen for Under-visning og Kvalitet udsendte i slutningen af juni måned. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
14.08 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Tre nye kurser og datoer at vælge imellem!

Introkurserne for bestyrelser er så populære, at vi har måttet lave endnu flere af dem i år.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Tilmelding til projekt ultra:bit

Når de nye 4. klasser begynder på landets skoler her i august, bliver mange af dem en del af årgang ultra:bit. CFU, DR og store dele af undervisningsverden samarbejder om dette store lærings- og undervisningsprojekt, som er...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
14.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

International konference med fokus på fællesskab

Den 11. oktober 2018 inviterer Dansk Friskoleforening, Højskolerne, Efterskolerne og Den frie Lærerskole til en international konference med fokus på skoler som demokratiske institutioner.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Kurser og arrangementer
09.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforenings styrelse har fokus på 4 centrale indsatser

Præsentation af strategiske indsatsområder: Globalt udsyn, Pædagogisk frihed, Åndsfrihed og medlemsskabet.

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
07.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Job: Initiativrig pædagogisk projektmedarbejder søges

Frirummet søger en ny medarbejder.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
11.07 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Har I informeret skolens ansatte om hvordan personoplysninger skal håndteres og opbevares?

For at sikre, at alle ansatte på skolen har modtaget informationen om, hvordan data og oplysninger, der indeholder personoplysninger skal håndteres og opbevares, kan skolen tilpasse og benytte en ny skabelon fra Friskolernes Hus.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.07 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Nyt skoleår - nye lønberegninger

På Dansk Friskoleforeningens hjemmeside finder du nu de nye gældende lønberegningsark til brug for skoleåret 2018/2019. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.07 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, Friskolernes Hus

Sommerhilsen fra formanden

Status på politiske dagsordener og styrelsens arbejde. Læs mere >

Kategori Presse og politik
04.07 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Årgang ultra:bit

I efteråret 2018 lancerer DR, sammen med en række parter fra undervisningsverden, projekt ’ultra:bit’. Ambitionen bag projektet er, at børn skal være mere end bare teknologibrugere. I stedet skal børnene inspireres til en bedre...Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
03.07 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Timelønnede lærere er omfattet af gruppelivsordningen pr. 1. april 2018

Kravet om mindst 15 ugentlige timer bortfalder, og skolen skal betale præmie for alle timelønnede under læreroverenskomsten med virkning fra 1. april 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.07 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Børnehavernes metodefrihed sikret

Solidt fodarbejde sikrede ændringer i bekendtgørelsens ordlyd, så IT ikke bliver et krav i daginsitutioner. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 27. juni 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Nye adgangskrav til gymnasier skaber ulige vilkår for elever på prøvefrie skoler

De nye optagelseskrav til gymnasie og HF udfordrer de prøvefrie skoler, og skaber ulige vilkår for eleverne. Et netværk af prøvefrie skoler tager nu kampen op for ligestilling på optagelsesområdet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

3F-overenskomsten for tekniske medarbejdere er godkendt

Fornyelsen af overenskomsten for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører samt tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere (pedeller) gældende fra 1. april 2018 er blevet godkendt af de kompetente organer. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Status på HK-overenskomst: Forhandlingerne fortsætter efter sommerferien

Forhandlingerne om en helt ny overenskomst for administrative medarbejdere har været i gang siden slutningen af 2017 mellem HK og Aftaleenheden. Desværre er det ikke lykkedes at blive færdig med forhandlingerne inden...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Oversigt over overenskomstperioden 2018-2021

Friskolernes Hus har udarbejdet en oversigt over, hvad der sker på de forskellige overenskomstområder i løbet af perioden 2018–2021. Oversigten kan hentes til download HER.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

5 nye skoler forventes at starte til august

Undervisningsministeriet har oplyst, at man forventer, at 5 nye frie grundskoler starter undervisning til august måned. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering

Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udsendt den ajourførte bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Nyt cirkulære vedrørende gruppelivsordningen for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

Et af resultaterne i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger var en forhøjelse af udbetalingerne fra gruppelivsordningen for lærere, ledere og børnehaveklasseledere. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Aula afløser SkoleIntra

Kommunikationsplatformen Aula erstatter fra skoleåret 2019/20 det nuværende SkoleIntra på landets folkeskoler.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Anbefalinger til udførelse af nye Fælles Mål i skolen

En rådgivningsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet har barslet med en publikation med en række anbefalinger til, hvordan nye Fælles Mål kan implementeres i undervisningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Politisk aftale gør praksisfaglighed til en obligatorisk del af udskolingen

Regeringen har indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at styrke de praktiske musiske fag – den såkaldte ”praksisfaglighed” – i folkeskolen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny tilskudsbekendtgørelse for private gymnasier

Bekendtgørelsen om tilskud mv. til private institutioner for gymnasiale uddannelser er relevant for de fem Rudolf Steinerskoler, der fra august måned udbyder en prøvefri hf-uddannelse. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilgang af ”nye” skoler til Offentlig Digital Post lukket til 2020

Listen over, hvilke skoler, der kan tilmeldes Offentlig Digital Post, fremgår af en bekendtgørelse om ordningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Dagtilbudsbekendtgørelsen i ny udgave

Børne- og Socialministeriet har udstedt en opdateret udgave af Bekendtgørelse om dagtilbud. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelsen om ret til barselsdagpenge er ajourført med i en bekendtgørelse, der træder i kraft 1. juli 2018 og erstatter den hidtidige bekendtgørelse af 30. januar 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny direktør i STUK

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet får nye direktør pr. 1. august 2018, hvor Birgitte Hansen tiltræder. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Nyttig viden om undervisningspligtige børns og unges arbejde

Reglerne om, hvordan børn og unge må arbejde, findes i bekendtgørelsen om unges arbejde. Arbejdstilsynet har nu udsendt en vejledning, der beskriver reglerne i bekendtgørelsen med henblik på beskæftigelse af unge under 18 år, der...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Administrationskalenderen for skoleåret 2018-2019

Ligger nu på Dansk Friskoleforeningens hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ferietid – vejledning om løn under ferie

Ferievejledningen 2018 er udsendt sammen med et værktøj til beregning af løn under ferie. I vejledningen forklares forskellen på ferieloven og ferieaftalen i relation til de forskellige overenskomster og dermed også hvilke...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Konsulenterne guider ONLINE - OK 2018: 3F og BUPL-overenskomster

Ændringer i BUPL- og 3F-overenskomster: Konsulenterne i Friskolernes Hus gennemgår i to korte videoer, ændringerne i BUPL- og 3F-overenskomsterne for henholdsvis pædagogisk personale og teknisk administrative medarbejdere.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Velkommen til ny medarbejder!

Friskolernes Hus har ansat Lene Glargaard som sekretær.Læs mere >

21.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Konsulenterne guider ONLINE - Den nye dagtilbudslov

I denne korte video gennemgås de væsenligste ændringer i dagtilbudsloven.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

IT i private dagtilbud: Skal, skal-ikke?

Ny bekendtgørelse sår tvivl om frie private pasningstilbuds pædagogiske frihed.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
21.06 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

The power of belonging

Hvad vil det sige at arbejde for det fælles bedste? Hvad indebærer det at udvikle en følelse af indbyrdes afhængighed og en fælles fremtid, og hvori består kraften i ”at høre til”? Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
21.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Vejledning i friskolen: PD-modul på Den frie Lærerskole med studiestart den 3. september 2018

Tag PD-modulet ”Vejledning i friskolen, efterskolen og højskolen” på Den frie Lærerskole, og styrk dine kompetencer i arbejdet med at danne og uddanne unge.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
20.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har du tilmeldt dig efterårets administrative kurser?

Selvom ferien snart banker ferien på skolens dør, er der god grund til lige at tjekke Dansk Friskoleforenings kursuskalender. Fx. er der lige nu tilmelding til Skolens administration 1+2.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
19.06 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Film skal være med til at skabe debat om danske værdier i undervisningen

12 nye film sætter danske værdier til debat på skoler og ungdomsuddannelserne. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
19.06 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Husk, at du kan donere til N.F.S. Grundtvigs Fond

Uddeler årligt pengegaver til 'folkegavn' og oplysning om N.F.S. Grundtvig.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
19.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Revideret PÆDAGOGISK DIPLOMUDDANNELSE: De frie skolers tradition og pædagogik

Diplomuddannelsen er målrettet lærere, ledere og pædagoger på de frie skoler, og har sigte på udviklingen af de frie skolers grundlag og pædagogik. Dansk Friskoleforening har indgået i arbejdsgruppen bag revideringen af Den...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
18.06 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

EU-dom om dataansvar for Facebook-sider

Ny EU-dom fastslår, at både administrator og Facebook har et fælles ansvar for behandlingen af personoplysninger. Læs Friskolernes Hus' anbefalinger for en skoles brug af Facebook-sider.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
15.06 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Ny ferievejledning 2018 og værktøj til udregning af ferieløn fra Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening har udarbejdet en ny ferievejledning 2018, samt et værktøj til beregning af løn under ferie.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
15.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Opfordring fra afgående friskoleleder: Vi bør afskaffe karakterer.

I Politikens ‘Skoleliv’ i dag sender afgående skoleleder, Peter Hecquet på Midtals Friskole, en kraftig opfordring til skolefolk om at afskaffe karakterer, og istedet tale med eleverne.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
14.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Persondatamappe: Samler og giver overblik

Persondatamappen er et værktøj til skolen, der samler vejledninger og skabeloner til brug i arbejdet med persondata. Få overblikket over de processer, en skole skal igennem for at leve op til de skærpede kravLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 13. juni 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Løntabel gældende pr. 1. april 2018

Ny løntabel på baggrund af reguleringsprocentenPå baggrund af godkendelsen af resultatet af overenskomstforhandlingerne i staten er reguleringsprocenten gældende fra 1. april 2018 beregnet til 6,9683; og dermed kan også...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

BUPL OK 2018: Det økonomiske indhold af ny aftale

Forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsten for pædagogisk personale mellem BUPL og Aftaleenheden (skoleforeningernes fælles forhandlingsenhed) er afsluttet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

’Konsulenterne guider ONLINE’ - OK 2018 informationsvideo

Nyt nyhedsformat fra Friskolernes Hus: Konsulenterne guider onlineLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Aftale om kommunernes økonomi for 2019

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 7. juni indgået den årlige aftale om kommunernes økonomi for det kommende år – det vil sige 2019. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Godkendelse af nye frie grundskoler

Ifølge den politiske aftale af 7. november 2017 om at styrke tilsynet med de frie grundskoler skal den nuværende anmeldelsesordning for oprettelse af nye skoler suppleres med en ny godkendelsesordning, hvor man fra statens side...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
13.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

TRIV NU - et gratis digitalt undervisningsmateriale

Trygfonden og Psykiatrifonden står bag et gratis digitalt undervisningsmateriale, som har til hensigt at fremme trivslen hos elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
13.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

UGENS TIP: HAR I HUSKET at bestille sangbøger til de nye 0. klasser?!

Lige nu giver vi 30% rabat ved køb af minimum 20 stk. Bestil på vores hjemmeside og husk at skrive, hvornår I ønsker bøgerne leveret.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Gratis kursusdag for nye skoleinitiativer den 4. juli 2018

Skal I starte NY FRISKOLE? - eller kender du nogen, der skal? - så tag med på det gratis kursus 'KURSUS FOR HELT NYE FRISKOLER' onsdag den 4. juli 2018 i Friskolernes Hus i Båring ved MiddelfartLæs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
08.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Tag på KONTAKTSEMINAR om klasseudveksling og interkulturelle kompetencer

Få direkte kontakt til lærere og skoleledere fra mindretalsskoler i Sydslesvig på KONTAKTSEMINARET i Süderbrarup (Nordtyskland) den 8.-9. november, og bliv rustet til klasseudveksling og skolesamarbejde. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
06.06 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

FNs Verdensmål: Sådan kan I (også) arbejde med verdensmålene i undervisningen

Generation Verdensmål sidder i klasselokalerne nu! Brug FNs Verdensmål til at motivere dine elever til at forestille sig en bedre verden – og til at være med til selv at skabe den! Spil fx rollespil om EU’s rolle i forhold til...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
06.06 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ungdomshøjen - de unges scene på Folkemødet

De unge får deres egen scene – Ungdomshøjen - på dette års folkemøde. Det skal understøtte de unges stemme og den ungdomspolitiske dagsorden.Læs mere >

Kategori Presse og politik
04.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Nyt nyhedsformat fra Friskolernes Hus: Konsulenterne guider ONLINE - Økonomien mm i læreroverenskomsten, og den nye selvstændige lederaftale.

I en video gennemgår konsulenter fra Friskolernes Hus ændringerne i læreroverenskomsten 2018-2021. Videoformatet 'Konsulenterne guider ONLINE' er et nyt koncept fra Friskolernes Hus.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
31.05 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Velkommen til ny medarbejder

Styrket kommunikationsindsats i Dansk FriskoleforeningLæs mere >

30.05 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 30. maj 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
30.05 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Friskolernes folkemødestemme!

Dansk Friskoleforening har noget på hjerte. Derfor tager vi igen i år til folkemøde på Bornholm for at deltage i den demokratiske samtale om skole.

Kategori Presse og politik
30.05 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Skal en friskole indgå databehandleraftale med en kommune?

Friskolernes Hus har fået henvendelse fra nogle skoler, som er blevet kontaktet af deres kommune med henblik på at indgå en databehandleraftale med kommunen.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.05 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

”På forkant”

Få inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppenLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.05 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Konference om den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet

Som omtalt i sidste nyhedsbrev er der nu fremsat udkast vedrørende de styrkede pædagogiske læreplaner. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
30.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

OK 2018 - slutspurt

Forhandlingerne om overenskomstfornyelsen på lærer og lederområdet er afsluttet, urafstemningen er i gang og på tirsdag, den 4. juni, foreligger resultatet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
30.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Brud på datasikkerhed kan indberettes via ny fælles hjemmeside

Hvis uheldet er ude, og der sker et brud på datasikkerheden på skoler, hvor fx persondata kan være kompromitterede, skal det indberettes. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Nye krav om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Folketinget har vedtaget en række ændringer af loven om dagtilbud, som blandt andet indeholder nye og ganske omfattende og detaljerede krav om, at dagtilbuddene skal udarbejde skriftlige pædagogiske læreplaner. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
30.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

UGENS TIP: DANSK FRISKOLEFORENING har opdateret sin PERSONDATA- OG PRIVATLIVSPOLITIK

I den kan du læse om, hvordan Dansk Friskoleforening indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, benytter vores ydelser eller benytter vores hjemmeside www.friskoler.dk  Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.05 2018

Af: Sidsel Bukh, lærer ved Kolding Friskole

Kære friskolefolk, pas på vores friskoler

Om at være engageret i skolesagen, om mod og drivkraften bag en stærk friskoletradition. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
29.05 2018

Af: Sidsel Bukh, lærer ved Kolding Friskole

Friskolestafet: Kære friskolefolk, pas på vores friskoler

Om at være engageret i skolesagen, om mod og drivkraften bag en stærk friskoletradition.

Kategori Friskolestafetten
28.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har I fået nye møbler, it- eller sportsudstyr for nylig? Så giv det gamle nyt liv et andet sted.

Giv jeres brugte stole, bøger, tavler og computere videre til andre skoler via opslagstavlen på www.friskoler.dk. Eller send det med udviklingsprojekter til udlandet via Det Europæiske Hus. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
28.05 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Resultat af Organisationsforhandlingerne 2018 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Med udgangspunkt i det samlede overenskomstforlig på statens område – CFU-forliget - har der i maj måned været forhandlet mellem Moderniseringsstyrelsen på den ene side og Lærernes Centralorganisation på den anden side....Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
24.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har I styr på løn under ferie og forskellen på ferieloven og ferieaftalen?

Der er kun få pladser tilbage på kurset den 6.-7. juni 2018 på Brogården om 'Løn, pension og feriepenge'. Sikr dig en plads nu, og se vores andre aktuelle administrative kurser. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
24.05 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Nye regler om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte

Den 1. juli 2018 træder en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft, der giver Arbejdstilsynet mulighed for at tale med en eller flere medarbejdere uden ledelsens tilstedeværelse.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.05 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening har sendt sit høringssvar

Høringssvaret vedrører udkastet til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaerLæs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik, Administrative nyheder
18.05 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Video fra Landsmødet 2018

Stemningen var fantastisk på Dansk Friskoleforenings landsmøde, som blev afviklet den første weekend i maj.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
16.05 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 16. maj 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
16.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Sprogprøver i 0. klasse indføres efter næste folketingsvalg – også på frie grundskoler

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om at bekæmpe såkaldte ”parallelsamfund”. Aftalen omfatter bl.a. sprogprøver i 0. klasse på skoler, hvor mere end 30% af eleverne bor i et ”udsat...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
16.05 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Nye værktøjer til planlægning af arbejdstid

Dansk Friskoleforening har udarbejdet et nyt værktøj til planlægning af lærernes/børnehaveklasseledernes, samt for det pædagogiske personales arbejdstid for skoleåret 2018/19. Værktøjet er en videreudvikling af det excel-ark, som...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

STUK’s planer for tilsynet i 2018

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt sin tilsynsplan for 2018, som også omfatter tilsynet med de frie grundskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
16.05 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indhold i seks læreplanstemaer er kommet i høring

Som tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fremsatte Børne- og socialministeren i slutningen af februar forslag om ændring af dagtilbudsloven.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
16.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tydeliggør skolens antimobbestrategi

Undervisningsministeriet har lanceret et ikon, som skolen kan bruge til at vise, at skolen har en antimobbestrategi.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
16.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har I fået ny bestyrelsesformand?

Så husk at sende os en mail på birgitte@friskoler.dk med navn, mailadresse og telefonnummer på jeres bestyrelsesformand. Bemærk også, at Dansk Friskoleforening afholder introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer. På kurset...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Ingen ændringer i maj måneds løn

Eftersom resultaterne af OK18 tidligst foreligger i juni måned, er der ingen ændringer i maj måneds løn.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.05 2018

Sådan ser det ud, når 660 friskolefolk er til landsmøde.

Dansk Friskoleforenings årlige landsmøde er veloverstået. 661 friskolefolk fra hele landet var samlet til et tætpakket program med oplæg, musik og netværk.

Kategori Presse og politik
09.05 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nye medlemmer af Dansk Friskoleforenings styrelse

Weekendens landsmøde indebar valg af to nye ansigter i Dansk Friskoleforenings styrelse.Læs mere >

Kategori Presse og politik
08.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Orienteringsmøder om OK-18 aflyses

De annoncerede OK18-orienteringsmøder om de nye overenskomster aflyses.

 Istedet vil Friskolernes Hus orientere løbende i takt med, at resultaterne af forhandlingerne på de enkelte delområder kendes.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Formand Peter Bendix Pedersens mundtlige beretning - Landsmøde 2018

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
07.05 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

NYT Planlægningsværktøj for det pædagogiske personale vedr. skoleåret 2018-19

Planlægningsværktøj for det pædagogiske personale vedr. skoleåret 2018-19 ligger nu på Dansk Friskoleforenings hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Stramning af tilsynsreglerne og anmeldelsesbestemmelserne vedtaget af Folketinget

Den 26. april vedtog Folketinget lov 178 om ”Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler”, som dels indfører stramninger af tilsynsbestemmelserne, dels helt nye regler om, at nye skoleinitiativer fremover ikke blot skal anmeldes...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tidspunkt for prøveterminer i høring

Bekendtgørelsen om tidspunktet for prøverne i det kommende skoleår er sendt i høring.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Er I opmærksomme på de skærpede krav til skolens hjemmeside?

I 2017 blev kravene til hvilke oplysninger, skolerne har pligt til at have på deres hjemmesider, skærpet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilsynsportalen er i drift

Torsdag den 26. april meddelte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), at den digitale tilsynserklæring er kommet i drift. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Rapport om den nye bedømmelsesordning for afgangsprøverne

I 2016 blev der indført en ny bedømmelsesordning for folkeskolens skriftlige prøver. Den nye bedømmelsesordning bevirkede, at elevernes besvarelser kun bliver bedømt af en statslig beskikket censor, mens den tidligere ordning...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 2. maj 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
01.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

CFU-forliget for overenskomstperioden 2018-2021

CFU-forliget mellem staten og Centralorganisationernes Fællesudvalg, som blev indgået i Forligsinstitutionen i lørdags er nu offentliggjort. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
29.04 2018

Af: Peter Højgaard, specialkonsulent

OK 2018: Forlig på statens område

Forliget omfatter lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Nåede du ikke at se webinaret om persondata - så se med her!

Se videoen fra webinaret om persondata - et kortere opdateringskursus om skolens håndtering af persondata.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
24.04 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Gratis efteruddannelse til naturfagslærere – "Fra Big Bang til moderne menneske"

I samarbejde mellem universiteterne i København og Aarhus og skoler i hele landet tilbydes faglig kompetenceudvikling til naturfagslærere.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
18.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 9, 18. april 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger reguleres pr. 1. august 2018

Boligbidraget forhøjes forhøjes med 1,2 % pr. 1. august 2018. Relevant for skoler, der udlejer bolig eller stiller tjenestebolig til rådighed for medarbejdere.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Ikke afholdt ferie...?

Har I medarbejdere, der endnu ikke har afholdt ferie?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Madsen, Friskolernes Hus

OK 2018 – update: Forligsmanden har udsat konfliktvarslerne

Forligsmanden besluttede i nat at udsætte de varslede strejker og lockout i yderligere to uger. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

OK18 Orienteringsmøder

Friskolernes Hus afholder 6 orienteringsmøder på medlemsskoler rundt om i landet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Friskoler kan benytte den Offentlige Digitale Post til sikker post og persondata-håndtering

Mange skoler efterspørger gode løsninger til sikker post. Ifølge Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post, af 3. oktober 2014, kan de fleste friskoler blive tilmeldt Digital Post-løsningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Reglerne for behandling af mobbeklager er nu kommet i bekendtgørelsesform

Ved den seneste ændring af loven om elevers undervisningsmiljø, som blev vedtaget af Folketinget den 28. marts 2017, blev der oprettet en klageinstans ved Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Der er nu udstedt en...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg – tjekliste

Arbejdstilsynet har udarbejdet en tjekliste, som skolerne kan bruge til at forberede et anmeldt eller varslet besøg af Arbejdstilsynet.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilskud til frugt, grønt og mælk – skoleåret 2018/2019

Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet administrerer skoleordningen for frugt, grønt og mælk. Retteligt er der tale om to forskellige ordninger; nemlig en for tilskud til skolefrugt og grønt og en for tilskud til...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Vil du være med til at afprøve pædagogiske indsatser for børn fra socialt udsatte familier?

Dansk Friskoleforening er, som organisation, medlem af DLO (Daginstitutionernes Lands Organisation). I den sammenhæng har vi fået mulighed for at sende dette tilbud videre til medlemsskoler med dagtilbud.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.04 2018

Årsberetningen 2017 er klar til jer

Friskolerne i en værdipolitisk tornado - et vildt år for foreningen.

Kategori Presse og politik
10.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Startmappe til skoleinitiativ nr. 100 er sendt!

Siden maj sidste år har Friskolernes Hus sendt 100 Startpakker til nye skoleinitiativer.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
09.04 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Statistik om friskolerne

Årets statistik fra Dansk Friskoleforenings medlemsskoler.

Kategori Presse og politik
05.04 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Nye skabeloner til brug for arbejdet med personoplysninger

Skoleforeningerne har udarbejdet nye vejledninger og skabeloner til brug for skolens arbejde med behandling af personoplysninger. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 8, 4. april 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
04.04 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Friskoler søges til online samarbejde med Europæiske skoler

Dansk Friskoleforening søger friskoler, der ønsker at deltage i online samarbejde med skoler fra hele Europa startende fra september 2018. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
04.04 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Er din skole repræsenteret ved Dansk Friskoleforenings generalforsamling?

Dansk Friskoleforening afvikler landsmøde den 5. – 6. maj på Comwell Kolding. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
04.04 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Lønudbetaling for april måned

Lønudbetalingen for april måned udbetales som vanligt. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.04 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

OK18: Konflikten er udsat

De varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.04 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Udskiftning i Dansk Friskoleforenings styrelse

Mette Berg indtrådt som suppleant i Dansk Friskoleforenings styrelse.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
27.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Få input til en arbejdsbeskrivelse for afdelingsledere i friskolens dagtilbud

Kom godt i gang med dette oplæg til en arbejdsbeskrivelse for afdelingsledere fra Friskolernes Hus.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Friskolernes Hus tilbyder 6 Introduktionskurser for bestyrelser

Få styrket jeres bestyrelsesarbejde med et 3-timers introduktionskursus om arbejdet i friskolens bestyrelse.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
23.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Orientering fra Styrelsen for it og læring om ministeriets it-systemer under en eventuel konflikt

Friskolernes Hus har modtaget en orientering fra Styrelsen for it og læring om ministeriets it-systemer under en eventuel konflikt. Orienteringen er sendt til samtlige medlemsskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 7, 21. marts 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
21.03 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Fire dedikerede skolefolk stiller op til tre ledige pladser

Der er igen lagt op til kampvalg ved Dansk Friskoleforenings styrelsesvalg den 5. maj på Comwell Kolding.

Kategori Presse og politik
21.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Friskolernes Hus tilbyder gratis webinar

I Friskolernes Hus er vi nu klar til at tilbyde dig online kurser i form af kortere webinarer. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
21.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Godt indeklima kan sikres gennem samarbejde

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har i en ny rapport sat fokus på, hvordan der arbejdes med at sikre et godt indeklima i Norge og Sverige med henblik på at samle erfaringer, som kan bruges i Danmark.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Q&A om OK18: Spørgsmål og svar om en eventuel konflikt på lærerområdet

Få svarene på de mest stillede spørgsmål omkring OK18 i denne 'Q&A' fra Friskolernes Hus. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om Fælles Mål

En ny bekendtgørelse om formål og faglige krav trådte i kraft 15. marts 2018Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

OK 2018 – update

Kort nyt om processen, varsler, formelle orientering og undtagede skolerLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Orienteringsbrev nr. 3 om lockout og strejke i forbindelse med overenskomstforhandlinger

Opsamling: Hvem er omfattet af en konflikt? Orienteringsbrev nr. 3 indeholder en opsamling af hvem på skolen, der vil blive omfattet af en konflikt. Orienteringsbrev nr. 3 er udsendt 16. marts til alle medlemsskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
15.03 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Gør de unge klogere på Europa; bliv EPAS-skole

Styrk de unges viden og engagement i europæisk politik som EPAS-skole(European Parliament Ambassador School Programme) Europa-Parlamentets kontor i Danmark ønsker frem til Europaparlamentsvalget i 2019 at øge de unges kendskab...Læs mere >

15.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Så rundede vi 600 tilmeldte til Landsmødet 2018!

Har du sikret dig en plads på dette års landsmøde i Kolding? Ellers kontakt Birgitte i Friskolerne Hus. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
13.03 2018

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Orienteringsbrev nr. 2 om lockout og strejke i forbindelse med overenskomstforhandlinger

Orienteringsbrev nr. 2 er udsendt 13. marts til alle medlemsskoler sammen med en skabelon til et informationsbrev til forældre.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Få et samlet overblik over OK18, og hvad det betyder for friskoler

Friskolernes Hus samler relevant information, vejledninger og nyheder på én side. Siden opdateres løbende, efterhånden som informationen modtages.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.03 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Orienteringsbrev nr. 1 om lockout og strejke i forbindelse med overenskomstforhandlinger

Få et hurtigt overblik over de mest almindelige spørgsmål og svarene på dem.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.03 2018

Pas på fupfaktura

Lidt for smart firma sender falske fakturaer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 6, 7. marts 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Moderniseringsstyrelsen varsler lockout for ca. 120.000 medarbejdere ansat under statslige overenskomster

Mail udsendt til alle Dansk Friskoleforening medlemsskoler onsdag den 7. marts 2018Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Kulturudveksling gennem frivilligt arbejde med Dansk ICYE

Tag imod en volontør fra udlandet med Dansk ICYE, og lær eleverne om andre kulturer og verdens mangfoldighed.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
07.03 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Få besøg på jeres skole af unge fortællere med flygtningebaggrund

En gruppe unge med flygtningebaggrund er gennem højskoleprojektet ’Undervejs’ blevet trænet i at mestre det levende ord og sætte ansigter på statistikkerne i flygtninge- og integrationsdebatten. Et samarbejde med Højskolernes...Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Fra 1. august skal praksisfaglige vurderinger indgå i vurderingen af uddannelsesparathed

Folketinget har vedtaget ændringen i bestemmelserne om uddannelsesparathedsvurderingen i 'Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse'.  Ændringen betyder at elevens praksisfaglige...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny udgave af cirkulære om satser for tjenesterejser

Moderniseringsstyrelsen har den 28. februar 2018 udsendt ny udgave af cirkulæret om satserne for tjenesterejser, gældende fra 1. januar 2018. Ændringerne i den nye version angår hoteldispositionsbeløbene, mens taksterne for...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Lovforslag om ændring af dagtilbudsloven fremsat – og to nye puljer til daginstitutioner udmeldt

Lovforslag til ændring af dagtilbudsloven førstebehandles den 20. marts 2018, og ventes at træde i kraft 1. juli 2018. Lovforslaget omfatter blandt andet nye styrkede læreplaner for dagtilbud.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslaget om yderligere stramninger af tilsynet m.v. er fremsat

Regeringen har fremsat sit lovforslag om yderligere stramninger af tilsynet, som er den konkrete udmøntning af en politisk aftale fra november måned 2017 mellem regeringen og de fleste af Folketingets partier. Lovforslaget...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Alle Uni-Login brugeradministratorer skal fremover logge ind med NemID

Skolerne modtog i starten af året orientering fra Styrelsen for It og Læring (STIL) vedrørende en række sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til UNI-Login brugeradministratorer. Med orienteringen modtog skolerne en samlet oversigt...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

OK 2018 – rådgivning, vejledning og information

Friskolernes Hus informerer løbende om udviklingen i overenskomstforhandlingerne med fokus på de spørgsmål, der trænger sig på ude på skolerne og på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige for os. En af udfordringerne –...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Det nye permanente inklusionstilskud er vedtaget

Folketinget har den 1. marts vedtaget ændringen af friskoleloven angående det nye inklusionstilskud, som har virkning fra januar 2018. Lovændringen betyder, at der på de årlige finanslove fastsættes takster for...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

DLO (Daginstitutionernes Lands Organisation) og Dansk Friskoleforening

Hvad er DLO – og hvad har foreningen med Dansk Friskoleforening at gøre?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.03 2018

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

OK 2018: Første konfliktvarsel afgivet på et (mindre) antal skoler

De faglige organisationer på statens område afgav fredag den 2. marts et strejkevarsel, som omfatter 58 frie grundskoler og efterskoler, heraf 24 skoler, som er medlemmer af Dansk Friskoleforening.  En konflikt vil...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

DLO konferencen om Børns Drivkraft er flyttet til den 20. marts - få rabat gennem Dansk Friskoleforening

DLOs forårskonference BØRNS DRIVKRAFT er flyttet til den 20. marts 2018.Konferencen afholdes i Odense Mødecenter, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. Tilmeld dig inden tirsdag, og få 200 kr. i rabat (Skriv Dansk Friskoleforening...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
28.02 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Vil du stille op til styrelsesvalget?

Tre medlemmer skal vælges til Dansk Friskoleforenings styrelse. Deadline 5. marts.

Kategori Presse og politik
28.02 2018
<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business vector created by Freepik</a>

Af: Michael Buch, Friskolernes Hus

Status for overenskomstforhandlinger

Få overblik og svar på spørgsmål vedrørende de aktuelle overenskomstforhandlinger.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Administrative nyheder
27.02 2018

Af: Gitte Baaring Hansen, medlem af styrelsen for Dansk Friskoleforening

Friheden er på spil – hvad bruger din skole friheden til?

Et slag for forskellighederne og en opfordring til at råbe højt om netop dét. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
27.02 2018

Af: Gitte Baaring, viceleder på Helsingør Lilleskole

Friskolestafet: Friheden er på spil - hvad bruger din skole friheden til?

Et slag for forskellighederne og en opfordring til at råbe højt om netop dét.

22.02 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 5, 22. februar 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Skal du med til et af forårets tre opdateringskurser om persondataforordningen?

Så husk tilmelding til til det enkelte kursus i kalenderen på www.friskoler.dk I alt tre kurser i foråret:17. april på Vartov, København23. april på Brogården, Strib, Middelfart3. maj på Koldkærgård Kursuscenter Læs...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
22.02 2018

Af: Jacob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Vind 25.000 kroner til et lejrskoleophold i Sydslesvig

Hjælp sydslesvigske børn på ferieophold hos en dansk familie i sommerferien - og kom selv på lejrskoleophold i Sydslesvig.  Som friskole kan I være med til at styrke kulturmødet mellem danske og tyske børn - og måske vinde...Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

De nationale test i folkeskolen evalueres

Undervisningsministeriet har igangsat en evaluering af de nationale test, der, som bekendt, har været genstand for debat lige så længe som de har eksisteret. Formålet med evalueringen er ifølge ministeriet at ”skabe et solidt og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Søren Stein Brinck, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Sørg for at gennemgå skolens forsikringer

Har din skole en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring?Hvis ikke kan du læse mere om det her. Hvis du ønsker at kigge nærmere på skolens samlede forsikringsbehov, kan du søge inspiration hosWillis Towers Watsons hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler

Bekendtgørelsen om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge er udsendt i en ajourført udgave der trådte i kraft 2. februar i år. Bekendtgørelsen giver anvisninger på, hvordan en skole...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Skal skolen skynde sig at indgå databehandleraftaler inden 1. marts?

Friskolernes Hus har fået en del henvendelser fra skoler, der har fået at vide af deres system-leverandører, at skolen skal skynde sig at indgå en databehandleraftale med leverandøren inden den 1.3., for ellers vil deres adgang...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilsynsportalen er gået i luften

Den nye tilsynsportal er nu gået i luften. Portalen skal blandt andet bruges af de tilsynsførende til at indsende den tilsynserklæring, som skal lægges ud på skolens hjemmeside. Skolerne og de aktive certificerede tilsynsførende...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.02 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Vejledning om vold og trusler mod lærere m.fl.

Undersøgelser gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vier at flere og flere lærere oplever vold og trusler på deres arbejdsplads. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
21.02 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Uge 12 - temauge om demokrati

Undervisningsministeriet lancerer national kampagne: "Demokrati under udvikling".Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
21.02 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen

Friskolernes Hus planlægger OK-18 orienteringsmøder

4 møder i aprilLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.02 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Fællesskabets kraft

International konference om fællesskabets kraft.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
31.01 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 3, 31. januar 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Brug ikke andres billeder på skolens hjemmeside

En skole skal ligesom øvrige aktører være opmærksom på ophavsretsregler. En skole skal fx være varsom med, hvilke billeder, der lægges ud på skolens hjemmeside. Billeder, der fx ikke er taget af skolen, og som skolen har fundet...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ugens tip: ”Fast track” ved håndtering af sygefravær

'Fast track'-behandling af sygemeldinger kan betyde hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. Læs mere om 'Fast track' og anbefalingerne fra Friskolernes Hus.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Budgettid – hvor meget stiger lønningerne i 2018?

I et år, hvor overenskomsterne skal fornys er det meget vanskeligt at forudsige lønstigningerne. Staten skal også lægge budgetter og gør sig naturligvis også overvejelser lønstigningerne – blandt andet til brug for...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Prøvebekendtgørelsen opdateret

Prøvebekendtgørelsen er udstedt i en opdateret udgave pr. 25. januar 2018. Den nye udgave af prøvebekendtgørelsen træder i stedet for den hidtidig bekendtgørelse af 25. august 2016. Den nye bekendtgørelse indeholder de...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ferieloven er vedtaget

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, mens en overgangsordning træder i kraft 1. januar 2019. I SkoleNyt vil Friskolernes Hus løbende orientere om betydningen af ændringerne.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny portal om forebyggelse af ekstremisme

Portal med analyser, inspiration og undervisningsmateriale til blandt andet grundskoler skal medvirke til modstandskraft mod radikalisering og ekstremisme.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Databehandleraftaler – hvad skal skolen gå med til?

Friskolernes Hus anbefaler, at skolen venter på Datatilsynets udkast til databehandleraftaler inden skolen indgår aftale med skolens leverandører.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ajourføring af friskoleloven udstedt

Friskoleloven er den 12. januar udsendt i en opdateret version, som har indarbejdet den seneste ændring om lempelse af bindingerne i Fælles Mål. Den ændring betød at formuleringen ”færdigheds- og vidensmål” blev ændret til...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.01 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Al-Hilal Skolen - mod generaliseringer

Lærere og elever fra Al-Hilal Skolen i København har lavet en lille film, der tager livtag med fordomme og generaliseringer.

Kategori Presse og politik
24.01 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Ingen ændring af reguleringsprocenten

Privatlønsværnet er nu gjort op, og slår fast at reguleringsprocenten ikke ændres i forhold til den foreløbige.Det vil sige at reguleringsprocenten i perioden 1. december 2017 til 31. marts 2018 er 5,7703.Seneste løntabel hentes...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.01 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Kommunikationsmedarbejder søges til Dansk Friskoleforening

Dansk Friskoleforenings skolepolitiske sekretariat Friskolernes Hus søger en medarbejder til at indgå i sekretariatets kommunikationsteam, som i dag består af 3 medarbejdere. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.01 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Vil du være en del af holdet?

Deadline for kandidater til styrelsen den 5. marts.Læs mere >

Kategori Presse og politik
23.01 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Landsmøde 2018

Den 5. - 6. maj er du inviteret til årets stormøde om friskolesagen. Glæd dig!

Kategori Kurser og arrangementer, Presse og politik
17.01 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 2, 17. januar 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
17.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Persondata – Update kurser på vej

Korte opdateringskurser om anvendelse og opbevaring af personoplysninger i foråret. Hold øje med kursuskalenderen.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
17.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Indblik i nyhedsjournalistik for 8.-10. klasse – workshop i DR

Tag udskolingen med til workshops om journalistik, sociale medier og kildekritik på DR regionernes redaktioner.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
17.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Konference om Børns Drivkraft – arrangeret af Daginstitutionernes Lands Organisation (DLO)

Medlemmerne af Dansk Friskoleforening har mulighed for at deltage i en konference om Børns Drivkraft, der afholdes den 6. marts i København og den 21. marts i Fredericia.  Konferencen er rettet mod daginstitutioner og er...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
17.01 2018

Af: Tove Dohn og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Regnskabstid: Sæt fokus på opgørelsen af feriepengeforpligtelsen – forberedelsen til den nye ferielov går i gang nu!

Set i lyset af den kommende ændring af ferielovgivningen er det meget vigtigt, at skolerne har fokus på at opgørelsen af den hensatte feriepengeforpligtelse pr. 31. december 2017 er retvisende. Man kan betragte det som første...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
17.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

”Praktik-AUB” er en ny ordning med betaling ud fra et måltal

Den nye ”Praktikplads-AUB” ordning, som trådte i kraft 1. januar forventes ikke at koste skolerne større beløb.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.01 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Er du ung lærer? Så er ungdomsudveksling til Georgien i påsken 2018 måske noget for dig!

Foreningen for Musik, Kulturforståelse samt Demokratisk og Europæisk Medborgerskab i Skibet sender den 24.marts-1.april 2018 14 personer i alderen 19-27 år til Georgien for at deltage i en ungdomsudveksling. Læs mere her Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
16.01 2018

Af: Torsten Bo Kristensen, skoleleder ved Kertemindeegnens Friskole

Nyt socialt tilskud giver forbedrede muligheder - brug dem!

De friskoler jeg kender godt, er alle skoler, der gør en dyd ud af løfte, hvad man kan kalde et socialt ansvar. Det er skoler, der vedkender sig vigtigheden af at friskolerne ikke bliver et reservat for de ressourcestærke og...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
16.01 2018

Af: Torsten Bo

Friskolestafet: Nyt socialt tilskud giver forbedrede muligheder - brug dem!

De friskoler jeg kender godt, er alle skoler, der gør en dyd ud af løfte, hvad man kan kalde et socialt ansvar. Det er skoler, der vedkender sig vigtigheden af at friskolerne ikke bliver et reservat for de ressourcestærke og...

12.01 2018

Af: Peter Bendix Pedersen

Frihed og socialt ansvar hænger sammen

Den øgede koblingsprocent til friskoler og private grundskoler, som blev en realitet med finansloven for 2018, er øremærket til pædagogiske opgaver, der understøtter det frie skolevalg.

12.01 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, formand Dansk Friskoleforening

Frihed og socialt ansvar hænger sammen

Den øgede koblingsprocent til friskoler og private grundskoler, som blev en realitet med finansloven for 2018, er øremærket til pædagogiske opgaver, der understøtter det frie skolevalg.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
11.01 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Få en udenlandsk 'klasse-bamse', der besøger jævnaldrende elever

En klasse-bamse, der besøger en samarbejdsklasse er en fantastisk mulighed for at eleverne i indskolingen kan få en forståelse for hvordan jævnaldrende børn i Tyskland eller Kina bor, lever og leger. Bamsen sender billeder til...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
08.01 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Find Europæiske samarbejdsskoler via eTwinning

Med eTwinning finder du let Europæiske samarbejdsskoler næsten gratis.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
04.01 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 1, 4. januar 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
04.01 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Workshop på skolen i januar og februar med globale unge

Crossing Borders er en NGO, der udbyder en række forskellige workshops, I som skole kan få glæde af. I uge 3, 5 og 9 vil en gruppe internationale unge fra Crossing Borders rejse rundt til skoler med globale workshops.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
04.01 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Nyt undervisningsmateriale fra Vores Europa

I samarbejde med Europabevægelsen har Elena Askløf og Peter Laugesen udarbejdet undervisningsmateriale i form af en e-bog med 8 interviewbaserede reportager, hjemmeside, arbejdsspørgsmål mv.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
04.01 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Prøv DEOs rollespil om EUs fremtid på jeres skole

Oplysningsforbundet DEO udfører deres meget relevante og perfekt tilpassede rollespil om EUs fremtid, hvor elever for en dag træder ind i rollerne som politikere, journalister og interesseorganisationer. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
04.01 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Ny model for inklusionstilskud

Træder i kraft pr. 15. marts 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.01 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Lovforslag om yderligere stramninger af tilsynet på vej

Politisk aftale af 7. november 2017 forventes at blive til lov 1. maj 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.01 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Nu træder nye regler om tilsynsførende i kraft

Ændrede regler for valgperiode, genvalg, gencertificering, digital tilsynserklæring m.v.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.01 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Tilsynsrunde med tilskud til specialundervisning afsluttet

En skole mistede tilskuddet til specialundervisningLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 22, 20. december 2017

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
20.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Søg midler til en Europa-aktivitet for hele skolen

Dansk Friskoleforenings medlemsskoler kan i 2018 ansøge om 5.000 kr til at arrangere aktiviteter for skolens elever med fokus på det europæiske fællesskab.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
20.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening har fået bevilliget midler til EU aktiviteter

Dansk Friskoleforening har fået bevilliget et mindre beløb af Europa-Nævnet at fremme debat og oplysning om det europæiske samarbejde. Til at udføre aktiviteterne har Dansk Friskoleforening ansat Jakob Clausager Jensen.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
20.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

EU og Nordisk Råds uddannelsesprogrammer - kommende arrangementer i 2018

Nordplus Junior er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for førskole, grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
19.12 2017

Af: Per Ølholm, Friskolernes Hus

Læs de bedste friskole-historier! Magasinet Friskolen nr. 4 er nu på gaden.

Friskolen er et magasin målrettet forældre til friskolebørn og tager fat på emner, der går på tværs af friskolernes ellers store forskellighed. Magasinet kan læses gratis via app.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Magasinet Friskolen, Pædagogik og skoleliv
19.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

KONFERENCE den 15. marts 2018: DIGITALT PROJEKTARBEJDE

Et nyt koncept for digitalprojektdidaktik: Tag på konference den 15. marts 2018, og få inspiration til digitalt projektarbejde på din skole. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
19.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

100.000 kr. til Tandslet Friskole til udviklingsprojekt

Med 100.000 kr. fra Undervisningsministeriets ”Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning” går Tandslet Friskole i gang med et større udviklingsarbejde, der har fokus på trivsel.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
19.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Undervisningsministeriet har inviteret til temadage om ordblindhed

Undervisningsministeriet har inviteret til tre temadage om ordblindhed, der udelukkende er målrettet til frie grundskoler. Temadagene henvender sig til læsevejledere og andre med tilsvarende kompetencer og ledere som arbejder...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
19.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Friskoleloven ændret – ”mål” bliver til ”områder”

Lempelsen i bindingerne i forhold til ”Fælles Mål” er nu gennemført og skrevet ind i friskoleloven. I lovens § 1 a, stk. 4, er ”færdigheds- og vidensmål” ændret til ”færdigheds- og vidensområder”. Lovændringen er trådt i...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Gruppelivsaftale i Forende Gruppeliv for øvrige medarbejdere

Præmierne for medarbejdere det kommende år er fastsat.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Vejledning om reelle ejere på vej – registrering kan vente til vejledningen kommer

Efter nytår kommer en vejledning om registrering af skolens reelle ejere. Registreringen vil kunne vente til vejledningen foreligger. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Persondata - update

Værktøjet til registrering af data-strøm er opdateret – Skal man underskrive databehandleraftale?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

OK 2018: Krav udtaget på lærerområdet

Kravudvekslingen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 fandt sted i december. Her har vi samlet de af Finansministeriets og Centralorganisationers Fællesudvalgs (CFU) generelle krav, der har særlig interesse for de...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

BUPL-krav om overenskomstdækning i skoletiden blev afvist ved en faglig voldgift

En voldgift i december har manifesteret at BUPL-overenskomsten ikke kan bruges til at ansætte pædagoger til arbejde, der måtte foregå i skoletiden.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Finanslov 2018 – ændringsforslagene er klar, men vi venter på vedtagelsen

Folketinget tredjebehandler ændringsforslag til finansloven 2018 den 22. december. Blandt de vigtigste ændringer i forhold til forslaget fra august måned er en nedgang i taksterne til specialundervisning og en ny model for...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Se hvor meget skolen får tilbage fra barselsfonden

Skolernes får i disse dage tilbageført afsnørede midler fra Barselsfonden.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Finanslov 2018 - Orientering om ændringsforslag

Undervisningsministeriet har udsendt nyt takstkatalog og orienteringsbrev om tilskuddene til frie grundskoler. Takstkataloget viser tilskuddene, som de er beregnet i ændringsforslaget til finansloven for 2018. Folketinget...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Tjek jeres tilsynsførendes certificering – skal den fornyes?

Mange certificerede tilsynsførende når ikke at forny deres certificering før den udløber efter 5 år. Gen-certificering kan opnås gennem et endagskursus - næste kursus er 1. februar 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 21, 6. december 2017

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilskud til skolemælk og skolefrugt og –grønt

Skoler kan søge tilskud til skolemælk og skolefrugt og -grønt hos Landbrugsstyrelsen - fristen er i april 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny oversigt viser hvor længe man må opbevare personoplysninger

Oversigt, der viser hvor længe skolen må opbevare personoplysninger af forskellig slags. Oversigten er ikke udtømmende, men omfatter de områder og spørgsmål som skønnes vigtigst for skoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Kørselsgodtgørelse – takster i 2018

Skatterådet har givet meddelelse om satserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse m.v. for 2018.  For at satserne kan anvendes legitimt for alle skolens medarbejdere skal det overenskomstmæssige grundlag være i...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lille justering af taksterne for brug af musik (Koda-Gramex) og billedkunst (VISDA) i 2018

Taksterne for brug af musik og billedkunst reguleres i 2018. Betalingen opkræves af Dansk Friskoleforening i januar 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Arbejdstidsberegner for skoleåret 2018/2019

Kalender og planlægningsværktøjet for skoleåret 2018-2019 ligger nu på Dansk Friskoleforeningens hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.11 2017

FNs Børnekonvention

Nyeste vejledning - om inddragelse af elever.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
24.11 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Persondataforordningen – hvad kan man gøre nu og next steps

I Friskolernes Hus er vi opmærksomme på, at nogle skoler efterspørger nye kurser og informationsmøder som opfølgning på de møder der blev afholdt i eftersommeren. I den forbindelse kan vi oplyse følgende: Kortlægning af...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
24.11 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Julegaver og skatteregler OPDATERET

Hvad må man, og hvad må man ikke? Skatteregler og tilskudsregler - der er forskel!Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ændringer i bekendtgørelsen om folkeskolens prøver på vej

Ændringsforslag til Prøvebekendtgørelsen om blandt andet nye digitale afgangsbeviser, adgangen til hjælpemidler og valgfri digitale selvrettende prøver er sendt i høring. Den nye prøvebekendtgørelse skal træde i kraft 1. januar...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 20, 22. november 2017

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Bestyrelsesnyt

Nyhedsbrev for bestyrelsesmedlemmer på friskolerne.

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslag om skattefritagelse for frie grundskoler med privat pasningsordninger er fremsat

Nyt lovforslag afskaffer skattepligten for frie grundskoler, der også driver en privatinstitution eller privat pasningsordning. Loven træder i kraft 1. januar 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Grundlaget for opkrævning til barselsfonden - og for tilbagebetaling af tilskud

Et af spørgsmålene i forbindelse med den omlægning af finansieringen af Barselsfonden, som gennemføres i år, drejer sig om grundlaget for de opkrævninger skolerne modtager. Statens Administration, som forestår opkrævningen, har...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolerens Hus

Skolens reelle ejere skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 1. december

Senest 1. december 2017 skal skolen anmelde hvem der er skolens reelle ejere til Erhvervsstyrelsen. Er skolen eksempelvis registreret som 'forening' i cvr-registret, så skal skolen have ændret registreringen ved henvendelse til...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Rapport om ekstrem social kontrol slår til lyd for flere skolesocialrådgivere

Ny rapport leverer anbefalinger til de voksne på skolerne og en udvidelse af skolesocialrådgiverordningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
22.11 2017

Af: Af Majken Eskelund, Projektmedarbejder, DGI Storkøbenhavn - Outdoor

Styrk din skolens faglige profil - bliv DGI Udeskole

Skal din skole være med i et certificeringsforløb over 12 måneder?Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
22.11 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Gratis lærerkurser om FNs Verdensmål

Ungdomsbyen tilbyder med støtte fra Danida 50 gratis lærerkurser. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
20.11 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Børn er kosmiske væsner, som skal forstå verden

»Free talk« med Steen Hildebrandt om FNs Verdensmål, tidens tendens til intolerance og skolens centrale rolle som katalysator for en ny humanistisk revolution.

Kategori Magasinet Friskolen, Presse og politik
09.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Registrering af skolens reelle ejere – inden 1. december

Fri- og privatskoler skal senest 1. december 2017 registrere skolen og dens reelle ejere i et nyt register om ejerforhold.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Søren Stein Brinck, sekretariatsleder Friskolernes Hus

Det står Dansk Friskoleforening for!

Det fyger med beskyldninger og misforståelser om Dansk Friskoleforening, foreningens ledelse og friskolerne i almindelighed. Det er tid til at stoppe op. Læs mere >

Kategori Presse og politik
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Elever fra frie grundskoler på prøvefri Steiner HF

Fra 2018 tilbyder 5 steinerskoler prøve- og eksamensfri HF. Elever fra friskoler og lilleskoler, der ønsker en alternativ ungdomsuddannelse vil kunne søge optagelse på en af de 5 skoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 19, 8. november 2017

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Betaler I for meget for jeres leasede kopimaskine?

Alt for ofte hører man om eksempler på, at kopimaskinemarkedet for leje- og leasing aftaler er uigennemskueligt og kunderne er usikre på om de bliver snydt. En dom i Højesteret den 27. september viser at der er kunder som bliver...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Løntabel gældende fra 1. december klar nu

Ny reguleringsprocent på 5,7703% skal anvendes fra 1. december 2017. Dansk Friskoleforening har lagt en foreløbig løntabel på hjemmesiden.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Den nye ferielov er på vej – træder i kraft 1. september 2020

I den kommende tid vil man høre meget om den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020 og medfører en grundlæggende ændring af principperne for optjening og afholdelse af ferie. Lovforslaget er sendt i høring og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Fik I tegnet den nye opdaterede AVU-medie aftale?

Dansk Friskoleforenings medlemsskoler mulighed for at få den nye opdaterede AVU-medier-aftale. Med aftalen får I mulighed for at gøre brug af bl.a. indhold fra YouTube og andet audiovisuelt indhold fra internettet i...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

En million kroner i indsats mod mobning - kort frist

Søg penge om midler til udvikling og afprøvning af lokale indsatser om forebyggelse og håndtering af mobning. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Tilsynet med friskolerne strammes - igen

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Det Radikale Venstre om styrket tilsyn med de frie grundskoler. Læs mere >

Kategori Presse og politik
07.11 2017

Af: Sidsel Bukh

Friskolestafet: En didaktisk model til lærere på frie skoler

Lærere kan godt lide modeller. Måske er det i virkeligheden en af deres største udfordringer. Politikere kan også godt lide modeller. Modeller kan udøve magt. I hvert fald i den forstand, at de kan holde andre i skak.

06.11 2017

Af: Sidsel Bukh, lærer på Kolding Friskole/ styrelsesmedlem i Dansk Friskoleforening

En didaktisk model til lærere på frie skoler

Lærere kan godt lide modeller. Måske er det i virkeligheden en af deres største udfordringer. Politikere kan også godt lide modeller. Modeller kan udøve magt. I hvert fald i den forstand, at de kan holde andre i skak.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
01.11 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kommunalvalg 2017

Vær med til at sætte skolen til debat. Valgpakke til alle friskoler.

Kategori Presse og politik
30.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kronik: Lad friheden og ikke frygten danne skole i Danmark

Kategori Pædagogik og skoleliv, Magasinet Friskolen, Presse og politik
30.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Størrelsen af lønstigning pr. 1. december kan først meldes præcist ud i januar måned

Den generelle lønstigning pr. 1. december 2017 er, som bekendt, aftalt til 1,50%. Det vil betyde, at reguleringsprocenten løftes fra 4,2446 %, som har været gældende siden 1. april, til 5,7703 %. Men dette tal er foreløbigt – den...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.10 2017

Af: Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Bestyrelsen på Rynkeby Friskole har sat sig bag rattet – præcist som de er valgt til

Bestyrelsen på Rynkeby Friskole har bedt skolens lærere om at gå ned i løn. Alternativet er, at skolen lukker. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Administrative nyheder
26.10 2017

Af: Peter Bendix Pedersen

Bestyrelsen på Rynkeby Friskole har sat sig bag rattet - præcist som de er valgt til

Bestyrelsen på Rynkeby Friskole har bedt skolens lærere om at gå ned i løn. Alternativet er, at skolen lukker.

25.10 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 18, 25. oktober 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Skolernes Trivselsdag – fredag den 2. marts 2018

Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel i skolen. Skolernes Trivselsdag afholdes hvert år den første fredag i marts. I 2018 er det fredag den 2. marts Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Efterlysning fra skole i Barcelona: Partnerskole søges

Friskolernes Hus har modtaget en efterlysning fra en skole i Barcelona, som er interesseret i at indlede et samarbejde, hvor elever og lærere kan mødes mindst et par gange om året. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bekymring om mail om digital post var ubegrundet

Før efterårsferien modtog Friskolernes Hus henvendelse fra skoler, der var i tvivl om, hvorvidt man burde svare på en mail fra Styrelsen for It og Læring (STIL), hvor skolen blev opfordret til at give samtykke til at blive...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Fyrværkeri og sikkerhed - Kampagne involverer eleverne

Sikkerhedsstyrelsen lancerer kampagne inkl. undervisningsmateriale om et sikkert nytår.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Elevernes resultater ved prøverne i 2017 er på samme niveau som sidste år. Elever på frie skoler ligger højere end folkeskolen

Eleverne i frie grundskoler opnåede ved grundskoleprøverne i sommeren 2017 et karaktergennemsnit på 7,8. For folkeskoleeleverne var det 7,1 og for efterskoleeleverne var gennemsnittet på 6,6. For alle tre elevgrupper er...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

KV17: Sæt fokus på skolen ved kommunalvalget

Tag del i debatten op til kommunalvalget, og sæt fokus på skoler, børn og undervisning. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
25.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Lovforslag giver frie grundskoler bedre mulighed for at bidrage til integrationsopgaven

Ifølge et lovforslag, som regeringen har sendt i høring, skal en fri grundskole fremover kunne modtage flygtningebørn som enkeltintegrerede elever i skolens undervisningstilbud – naturligvis med den nødvendige sprogstøtte og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

De nye tilsynsregler pr. 1. januar 2018 – bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende revideres

Ændringerne af tilsynsreglerne vedtaget i december 2016 træder i kraft pr. 1. januar 2018. Ændringerne omfatter blandt andet valgperiodens længde, begrænsning på antal skoler for hver tilsynsførende og digitalisering af...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.10 2017

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdateret nyhed om lokale løntillæg, bragt i SkoleNyt den 12. oktober 2017

Opdateringen skyldes et ønske om at tilføje flere oplysninger, og udvide beregningsgrundlaget til også at omfatte skoler, der har indberettet at de ikke udbetaler lokalløn.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.10 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 17, oktober 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
12.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lempelse af bindingerne i reglerne om Fælles Mål

Regeringen og partierne bag folkeskolereformen er blevet enige om at reducere antallet af bindende mål i folkeskoleloven. Nu er der fremsat lovforslag om lempelse af bindingerne.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.10 2017

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Datatilsynets nye FAQ

Datatilsynets har udarbejdet en oversigt over ofte stillede spørgsmål. En række svar er også relevante for de frie skoler, som fx svar i disse afsnit: ”Arbejde og HR”, ”IT-sikkerhed”, og ”Skoler og institutioner”.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Dialogmøder 2017: Friheden er under pres og friskolernes forskellighed udfordres.

Dansk Friskoleforening inviterer til 4 dialogmøder om de udfordringer, friskoler landet over mødes af. Med hver deres vinkel giver 4 oplægsholdere deres indspark til en fælles debat om det at lave friskole nu og i fremtiden.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
11.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Friskolerne vil blive berørt af flere forslag i regeringens lovprogram for folketingsåret 2017-2018

Oversigt over fremsatte lovforslag i Regeringens lovprogram for folketingsåret 2017-2018, der berører friskolerne.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

26 nye frie grundskoler anmeldt ved august-fristen

Ved anmeldelsefristens udløb den 15. august var der anmeldt 26 nye frie grundskoler.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lederlønnen steg 2,1% på friskolerne fra 2016 til 2017

Lønstatistikken pr. 30. april 2017 som Dansk Friskoleforening har udarbejdet på baggrund af indberetninger fra 326 medlemsskoler viser, at skoleledernes løn i gennemsnit er steget med 2,1% siden 2016.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Barselsfonden omlægger finansiering nu - skolernes får opkrævning og får samtidigt penge tilbage

Finansieringen af barselsfonden omlægges, således at skolerne fremover skal indbetale et bidrag, der opkræves kvartalsvis. I 2017 er bidraget på 201 kr. pr. årsværk pr. måned. I 2018 forventes bidraget at blive på 217 kr. pr....Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lokalt aftalte løntillæg sted med 25% fra 2016 til 2017 på friskolerne

De lokalt aftalte løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere ansat ved skoler der er medlem af Dansk Friskoleforening steg i gennemsnit 18.561 kr. pr. årsværk - en stigning på 24,8 % i forhold til april 2016, fremgår det af...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk Folkeparti vil kriminalisre det lokale engagement

Dansk Folkepartis seneste forslag om at forbyde donationer til friskoler tager livtag med pæredanske værdier afspejlet ved civilsamfundets kræfter.

Kategori Presse og politik
04.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Er man skyldig til det modsatte er bevist, hvis man er muslim?

Debatindlæg: Det er blevet legitimt at skære alle skoler over en kam – alene på grund af religiøst tilhørsforhold.

Kategori Presse og politik
02.10 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Infomationsmøde om persondataregler den 10.10. - møde på Sydals

Sær-arrangement: Endnu et orienteringsmøde om de nye persondataregler med fokus på eksisterende regler for god databehandlingsskik, arkivering og sletning. Mødet tager, som de øvrige afholdte informationsmøder i efteråret, afsæt...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
02.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Inspirationskatalog for politiske valg- og lyttermøder

Udnyt kommunalvalget til at sætte fokus på friskolerne. Læs mere >

Kategori Presse og politik
27.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 16, september 2017 (kopi 1)

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
27.09 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

De bedste historier fra friskoleverdenen

Medlemsmagasin til alle forældre fyldt med vid og bid.

Kategori Presse og politik
25.09 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Syng dig glad – sammen med andre

Op mod 1000 skoler ventes i år at være med i Danmarks Fællessang, og der bliver sunget på arbejdspladser og plejehjem og i foreninger og familier.Læs mere >

Kategori Presse og politik
21.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ny vejledning skal sikre inddragelse af eleverne på de frie skoler

En ny vejledning "Sådan inddrages eleverne – FN's børnekonvention og de frie skoler" skal give frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler tydeligere vejledning i, hvordan inddragelsen af eleverne bør ske efter FN's...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
15.09 2017

Af: Per Ølholm, Friskolernes Hus

S-forslag tager livet af landdistrikter

En sænkning af tilskuddet til friskoler rammer de små skoler hårdest. "Skolen er det eneste, som holder landsbyen sammen," lyder det fra skoleleder.

Kategori Presse og politik
13.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 15, september 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Uddannelsesplan skal omfatte en studievalgsportofolie – også på frie grundskoler

Som en del af tilmeldingsproceduren til ungdomsuddannelserne skal elevens uddannelsesplan fremover vedlægges et portfolioskema.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Antimobbestrategi skal være på plads 1. oktober

Senest den 1. oktober skal skolerne være klar med en antimobbestrategi, som også skal omfatte digital mobning. Det følger af en ændring af undervisningsmiljøloven, som Folketinget vedtog den 28. marts. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Optagelse på gymnasiale uddannelser fra prøvefri skoler

For elever der går på en prøvefri skole – eller som af andre grunde ikke har aflagt folkeskolens afgangseksamen/-prøver – er der indført en obligatorisk optagelsesprøve. Det enkelte gymnasium kan oplyse om hvordan prøven er...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Daginstitutioners skattefritagelse lovfæstes

Principielt er selvejende daginstitutioner, som for eksempel børnehaver ved frie grundskoler, skattepligtige idet de er omfattet af selskabsskatteloven. I praksis har de selvejende daginstitutioner dog ikke anset sig for at være...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Vær med i Spil Dansk ugen i uge 44

Spil Dansk Ugen er musiklivets festuge over hele Danmark. I 2017 er det fra mandag den 30. oktober til og med søndag den 5. november. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
13.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

DM i Skills 2018 afholdes i Herning den 18.-20. januar

Skills Denmark arrangerer DM i Skills, de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser, og arbejder for at fremme erhvervsuddannelsernes image.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017
https://www.youtube.com/watch?v=DXo-aXK-9_0&feature=youtu.be

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kommunale valgpakker på vej til din skole

Den kommunale valgkamp står for døren, og skoleområdet bliver et varmt emne op til kommunalvalget d. 21. november. Brug din friskole til at sætte vigtige lokale emner på dagsordenen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
13.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

Husk at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal på obligatorisk 3-dages kursus. Skoleforeningerne udbyder sammen med FSL løbende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter over hele landet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.09 2017

Af: Vibeke Helms, styrelsesmedlem i Dansk Friskoleforening

Er friskolefolk naive?

Eller er vi dem, der holder os tillid og demokrati for øje i en tid, hvor det udfordres?Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
08.09 2017

Af: Vibeke Helms

Friskolestafetten: Er friskolefolk naive?

Eller er vi dem, der står på tillid og demokrati i en tid, hvor netop disse værdier er udfordret?

Kategori Presse og politik, Friskolestafetten
31.08 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

EKSTRA SkoleNyt, august 2017 - Finanslov 2018

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
30.08 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 14, august 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
30.08 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Finanslov 2018 - regeringen fremlægger forslag torsdag 31. august 2017

Undervisningsministeren har offentliggjort et forslag om, at tilskuddet til de frie grundskoler i 2018 forhøjes ved at løfte koblingsprocenten med et procentpoint til 76 %. Det betyder at den samlede bevilling til sektoren...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.08 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Strammere regler for oprettelse af nye friskoler - og for tilsynet med skolerne

Den politiske reaktion på sommerens heftige debat – af nogle kaldet en hetz – om muslimske frisko-ler har helt forudsigeligt ført til et udspil om opstramninger fra regeringen. Sammen med Dansk Folkeparti har...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
17.08 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

2 x gratis undervisningsmaterialer: Film om reformationen og materiale om erhvervsuddannelser

Undervisningsmateriale til både mellemtrin og udskoling til gratis download. Læs mere >

16.08 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Videohilsen fra lærerne på Al Hikma Skolen

Kom og besøg os - Mette Frederiksen! Sådan lyder opfordringen fra lærerne til Mette Frederiksen.

Kategori Presse og politik
16.08 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Pension for lærere med tjenestemandspension på trin 4

Uenighed mellem FSL og skoleforeningerne om beregning af pensionsbidrag for lærere på trin 4 med tjenestemandspension. Friskolernes Hus anbefaler at skolerne beregner pensionsbidrag/-præmier som hidtil.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.08 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 13, august 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
16.08 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Copydan Billeder hedder nu VISDA

Copydan Billeder har nu skiftet navn til VISDA. Copydan Billeder repræsenterer flere end 2.300 danske kunstnere og over 100.000 udenlandske kunstnere. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.08 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

HF på Steinerskolerne - ny lovgivning og nye navne

1. august 2017 trådte en ny lov om pædagogikum i kraft for blandt andre de Steinerskoler, der arbejder på at oprette en HF. Jf. en anden lovændring betegnes skolerne nu som 'private institutioner for gymnasiale uddannelser', og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.08 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Løn og priser forventes at stige 2,9% fra 2017 til 2018

Der kan forventes en samlet stigning i det generelle løn- og prisindeks fra 2017 til 2018 på 2,9 %.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.08 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Revisionsbekendtgørelsen i ny udgave

Revisionsbekendtgørelsen beskriver revisors opgaver i forbindelse med tilskudskontrollen og sko-lernes aflæggelse af årsregnskab. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.08 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Statstilskuddet er betinget af sociale klausuler

Skoler med 5 eller flere fuldtidsansatte på almindelige vilkår skal have en handlingsplan med henblik på at skolen anvender mindst 3,5 % af sine årsværk til personer omfattet af særlige vilkår. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.08 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Persondataforordning: Mange tilbyder deres hjælp - tøv med at slå til

I forbindelse med den nye persondataforordning der træder i kraft i maj 2018, har flere skoler allerede fået tilbud om hjælp til at håndtere de kommende regler. Friskolernes Hus anbefaler at man ikke haster ind i aftaler med...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.08 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ny medarbejder i Friskolernes Hus

Den 2. august startede Michael Buch Kristensen som juridisk konsulent i Friskolernes Hus. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.08 2017

Af: Peter Bendix Pedersen og Maren Skotte, Dansk Friskoleforening

Sommerens hetz mod muslimske friskoler varsler demokratisk underskud

Mette Frederiksens bedste bud på at fremme integrationen er at se stort på grundloven, minoritetsbestemmelser og religionsfrihed ved at foreslå alle muslimske friskoler lukkede. »Jura er ikke en eksakt størrelse«, siger formanden...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
14.08 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Hvordan kan det være integration at ekskludere en minoritet?

Hvem er det egentlig, der agerer mest »udansk« nu? Det nytter ikke at besvare mulige anti-demokratiske tendensen med manglende demokratisk overskud.

Kategori Presse og politik
14.08 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ikke så vigtigt for forældre, om det er friskole eller folkeskole

Ny rapport konkluderer, at elevtrivsel ligger på førstepladsen for valg af skole.Læs mere >

Kategori Presse og politik
18.07 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Eksklusion på højt plan af muslimske friskoler

Debatindlæg om den ophedede debat om muslimske friskoler, der har fyldt i sommerens medier.

Kategori Presse og politik
23.06 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 12, juni 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
23.06 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Vejledning om EU-forordning om beskyttelse af persondata

Vejledningen er udarbejdet af de frie skoleforeninger og indeholder definitioner og guides til skolerne. Denne vejledning er første version, og vil løbende blive opdateret.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.06 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Friskole i mediernes søgelys

Tvivl om uafhængighed på grund af ekstern investor.Læs mere >

Kategori Presse og politik
18.06 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ingen forskelle på friskole- og folkeskoleelevers sociale baggrund

Ny analyse om socioøkonomiske forhold i grundskolen.Læs mere >

Kategori Presse og politik
14.06 2017
Lancering af Magasinet Friskolen første nummer august 2017 på Astrup Friskole. Mød Søren Hermansen fra Samsø og få gode ideer til udviklingen af jeres eget fællesskab i lokalsamfundet.

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

EVENT: Magasinet FRISKOLEN går live på Astrup Friskole: Magten tilbage til de lokale fællesskaber

KOM TIL LIVE-LANCERING AF FØRSTE NUMMER AF MAGASINET FRISKOLEN DEN 30. AUGUST 2017 PÅ ASTRUP FRISKOLE. Mød Søren Hermansen, EnergiAkademiet, Samsø og få konkret inspiration til udvikling i dit eget lokalsamfund.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Magasinet Friskolen, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
08.06 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 11, juni 2017

Friskolernes administrative nyhedsbrev.

Kategori Administrative nyheder
08.06 2017

Af: Søren Stein Brinck, Friskolernes Hus

En ny og forbedret AVU-medier-aftale på vej

Dansk Friskoleforenings medlemsskoler kan få fordele af ny AVU-medieaftale.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.06 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Antallet af G-dage nedsættes

Fra 3 til 2 dage pr. 1. juli 2017.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.06 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Lønberegningsark for skoleåret 2017-18

Find det i »værktøjskassen«.Læs mere >

08.06 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Økonomisk pejling af 2018

Højere tilskud i vente.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.06 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Færre bindende mål i folkeskolen

Ny aftale med forligskredsen om at løsne bindingerne i Fælles Mål.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
08.06 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

Især relevant for Steinerskoler, der opretter prøvefri HF.Læs mere >

08.06 2017
Folkemøde 2016. Vibeke Helms, Merete Riisager, Peter Bendix Pedersen

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening til folkemøde

Debat, demokrati i øjenhøjde og interessevaretagelse.Læs mere >

Kategori Presse og politik
06.06 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Dialogmøder 2017: Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Dansk Friskoleforening inviterer til fire dialogmøder landet over i november 2017. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
24.05 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 10, maj 2017

Friskolernes administrative nyhedsbrev.

Kategori Administrative nyheder
24.05 2017

Af: Per Ølholm, Friskolernes Hus

Elevvandring bygger brønd i Afrika

Vester Skerninge Friskole vandrer onsdag den 24. maj 3.900 kilometer, og samler 44.000 kroner ind til vandbrønde i MalawiLæs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
24.05 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Den der råber lyver

7 gode råd til den moderne mediebruger.Læs mere >

Kategori Presse og politik
23.05 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Styrelsen har konstitueret sig

Dansk Friskoleforenings styrelse har afholdt konstituerende møde.Læs mere >

Kategori Presse og politik
17.05 2017

Jobopslag: Juridisk Konsulent søges til Dansk Friskoleforening

Med base i Baaring på Fyn.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Administrative nyheder
17.05 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Præcisering af reglerne vedrørende snyd og hjælpemidler i sprogprøverne

I en mail sendt til skoleledere og censorer i sprogfag idag den 17. maj, præciserer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet reglerne om brug af hjælpemidler ved sprogprøverne:Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
17.05 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ordblinde elever må bruge it-hjælpemidler ved retskrivningsprøven

Undervisningsminister Merete Riisager gør det nu permanent, at ordblinde elever kan bruge ordforslagsprogrammer ved folkeskolens prøve i dansk retskrivning.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.05 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 9, 2017

Friskolernes administrative nyhedsbrev.

Kategori Administrative nyheder
10.05 2017

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

NYT: Værktøj til beregning af løn under ferie samt afregning af ferie

Konsulenterne i Friskolernes Hus har som noget nyt udarbejdet et værktøj til beregning af løn under ferie. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.05 2017

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Ferievejledning 2017

Sommerferien venter lige rundt om hjørnet, hvilket betyder at der skal beregnes ferieløn.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.05 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i dagtilbud – også i børnehaver ved frie grundskoler

Fremover får kommunen ansvar for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn, der er optaget i et dagtilbud, fremgår det af en ændring af dagtilbudsloven.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.05 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

MIO er en god løsning, når samarbejdsudvalg bliver obligatorisk

På vores hjemmeside har vi i løbet af den seneste uge omtalt reglerne for samarbejdsudvalg og samtidigt henledt opmærksomheden på muligheden for at oprette et ”medarbejder-indflydelses-organ”, MIO, i stedet for.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.05 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

ÅBEN SKOLE 2017 - landsdækkende åbent-hus-dag

Husk ÅBEN SKOLE i skoleårets planlægning. Det foregår altid første torsdag i november.Læs mere >

Kategori Presse og politik
04.05 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolerens Hus

Tilsynet med frihed- og folkestyre - nyt udviklingsområde i STUK´s tilsynsplan 2017-2018

Med tilsynsplanen for 2017-2018 kan man se, hvilke spørgsmål Undervisnings- ministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet, STUK, i 2017-2018 lægge særlig vægt på i sit tilsyn. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.05 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Beretning om tilsyn 2016: Det står godt til

Tilsynsberetningen for 2016, som undervisningsministeriets styrelses for undervisning og kvalitet, STUK, har offentliggjort efterlader læseren med det indtryk, at det generelt står godt til på de frie grundskoler. Der har således...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
01.05 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Styrk arbejdsmiljøet på jeres skole

Har I mere end 25 ansatte, skal skolen oprette et samarbejdsudvalg i henhold til samarbejdsaftalen på statens område. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.04 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 8, 2017

Friskolernes administrative nyhedsbrev.

Kategori Administrative nyheder
26.04 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Tre helt nye styrelsesmedlemmer og to genvalgte

På Dansk Friskoleforenings generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 22. april i forbindelse med det årlige landsmøde, stillede otte personer op til fem ledige pladser.Læs mere >

Kategori Presse og politik
26.04 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Forældre flygter ikke fra folkeskolen

Ny analyse fra Undervisningsministeriet.Læs mere >

Kategori Presse og politik
26.04 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

HUSK! At give besked om ændringer på bestyrelsesposter

Det er generalforsamlings-sæson - og har I fået nye bestyrelsesmedlemmer og/eller formand, så husk at give Dansk Friskoleforening besked.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.04 2017

Af: Per Ølholm, Friskolernes Hus

Viborg-friskole løb 15.000 kroner ind til brøndprojekt

Indsamlingen til brøndprojekt fortsætter i hele skoleåret 2017-2018Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
26.04 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Friskoler tager socialt ansvar

Dansk Friskoleforening har besøgt fire københavnske friskoler og spurgt til deres erfaringer med at tage socialt ansvar.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
26.04 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Netværksmøde om prøvefri skoler

Dansk Friskoleforening inviterer til netværksmøde tirsdag den 6. juni kl. 14-17 i Friskolernes Hus om prøvefri skolerLæs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
26.04 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

21 nye tilsynsførende er blevet certificeret

Undervisningsministeriet har oplyst, at 21 deltagere på Dansk Friskoleforenings certificeringskursus 2. - 4. 2017 i Strib, nu er certificerede og optaget på listen over tilsynsførende, som skolernes forældrekredse kan vælge...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.04 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Orientering om krav vedrørende »demokratisk dannelse« samt donationer

STUK – Styrelsen for Kvalitet og Undervisning - har med brev af 18. april orienteret skolerne om indførelsen af kravet om ”demokratisk dannelse” og om de ændrede bestemmelser om tilsyn.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.04 2017

God energi ved landsmøde 2017

Se billeder, video og beretning fra landsmøde 2017.

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
07.04 2017

Af: Anders Salmonsen, skoleleder på Mariendal Friskole

Drop grøftegraveriet på skoleområdet. Vi har brug for broer

Jeg er skoleleder på en fri grundskole. For nyligt begik Politiken sig ind på et område, som jeg ved rigtig meget om. Jeg kommer fra en folkeskolefamilie. Har selv i 25 år arbejdet som lærer i først folkeskolen og siden...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
07.04 2017

Af: Anders Salmonsen, skoleleder på Mariendal Friskole

Stop grøftegraveriet på skoleområdet. Vi har brug for broer

Når jeg i en avis læser om skolestof, føler jeg mig på hjemmebane. Derfor kan jeg ikke undgå at bemærke, når noget forekommer mig usagligt og ulødigt.

05.04 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 7, 2017

Friskolernes administrative nyhedsbrev.

Kategori Administrative nyheder
05.04 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Trivselsmåling bliver obligatorisk i gymnasiet – herunder muligvis også i hf-afdelinger ved steinerskoler

Med gymnasiereformen indføres den obligatoriske trivselsundersøgelse måske også i fx hf-afdelinger på steinerskoler. Dansk Friskoleforening har indsendt høringssvar, der foreslå steinerskoler fritaget.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.04 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Inspiration til undervisning af tosprogede

Ny vejledning til inspiration for friskolers undervisning af tosprogede elever.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.04 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Løntabel udbygget endnu engang

Dansk Friskoleforenings løntabellen er på baggrund af input og efterlysninger fra brugerne blevet tilføjet flere oplysninger.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.04 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Hængeparti vedrørende fritstillede lærere under lockouten i 2013 afgjort

Arbejdsretten har nu afsagt dom i sagen, og fastslår at de implicerede skoler slipper for et krav om lønudbetaling. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.04 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Området for underretningspligten udvides

Børne- og socialministeren er på vej med en ny bekendtgørelse om underretningspligten, hvor der kommer et nyt punkt med, som kan give anledning til at underrette kommunen om bekymrende forhold for børn og unge. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.04 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Skolens antimobbestrategi skal være på plads inden 1. oktober 2017

Folketinget har den 28. marts vedtaget ændringer i undervisningsmiljøloven, som indebærer at skolerne senest den 1. oktober i år skal være klar med en antimobbestrategi, som også skal omfatte digital mobning.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.03 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Antimobbestrategi skal være på plads inden 1. oktober 2017

Folketinget har vedtaget loven om antimobbestrategi og handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø samt oprettelse af en klageinstans. Senest den 1. oktober 2017 i år skal skolerne være klar med en...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.03 2017

Årsberetning 2016 på vej til din skole!

Bliv klædt på med nuancer, argumenter og konkret statistik.

Kategori Presse og politik
22.03 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 6, 2017

Friskolernes administrative nyhedsbrev.

Kategori Administrative nyheder
21.03 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Når man skal finde en ny tilsynsførende

I disse uger skal flere skoler finde en ny tilsynsførende. Det kan der være mange årsager til: den nuværende stopper efter eget ønske eller efter skolens ønske, eller den nuværende tilsynsførende skal stoppe på grund af nye...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.03 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Supplerende vejledning om inddragelse af elever ved udskrivning eller bortvisning

Spørgsmålet om skolernes pligt til at inddrage elever i forbindelse med eventuel bortvisning eller udskrivning efter skolens beslutning påkalder sig fortsat en opmærksomhed hos Folketingets Ombudsmand og tillige såvel politisk...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.03 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Frister for ansøgning om personlig assistance samt for specialundervisning og anden støtte

Undervisningsministeriet har den 8. marts udsendt en påmindelse om fristerne for ansøgning om forskellige tilskudsarter indenfor specialundervisning og anden støtte. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.03 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Orientering om EU´s Persondataforordning og dens betydning for skolerne

Orientering om ændringer gældende fra 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.03 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilskud til frugtordning gjort vanskeligere

Ansøgningsproceduren for tilskud til skolefrugt og grønt i skoleåret 2017/18 er ændret på en måde som desværre gør det sværere for frie grundskoler at få tilskud.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.03 2017

Brøndindsamling sikrer skolegang

Se effekten af "friskolebrønden" i Malawi

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
21.03 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kandidater til styrelsesvalg 2017

Otte opstillede kandidater til fire ledige pladser.

Kategori Kurser og arrangementer, Presse og politik
17.03 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny vejledning om krav til hjemmesider – tilsyn med hjemmesiderne og tilbud om kvalitetssikring

I 2017 gennemfører Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, et tilsyn med skolers hjemmesider. I den forbindelse har STUK udgivet en ny og mere digitaliseret vejledning om ministeriets krav. Tilsynet starter i april måned...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
17.03 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Politikere besøgte flersprogede friskoler

Jacob Mark (SF), Annette Lind (S) og Daniel Toft (S) i nærkontakt med elever, lærere og ledelser på to københavnske skoler.

Kategori Presse og politik
16.03 2017

NETVÆRK - DET KAN MAN IKKE FÅ NOK AF!

Det lyder som en reklame, og er det måske også! De netværk, vi har været deltagere i som medlem af skoleledelser gennem årene, har betydet rigtigt meget for os. Uanset om det er i Nordsjælland eller i Himmerland.

Kategori Friskolestafetten
15.03 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen og Tove Dohn, konsulenter i Friskolernes Hus

Ofte stillede spørgsmål om ansættelse med løntilskud

1. februar 2017 udsendte Beskæftigelsesministeriet en ny vejledning om ansættelse med løntilskud. Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål, vi får i Friskolernes Hus om ansættelsesvilkår i løntilskudsjob. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.03 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Derfor har du ikke fået nyheder fra Dansk Friskoleforening

Gennem de sidste mange måneder har abonnenter på Dansk Friskoleforenings nyhedsagent på hjemmesiden ikke modtaget nyhedsmails. Årsagen er nu fundet, og skyldes en fejl hos det firma, der er ansvarlig for udviklingen af vores...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Friskolestafetten, Kurser og arrangementer, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
14.03 2017

Af: Gitte Baaring Hansen og Per Svaneborg

Netværk - det kan man ikke få nok af!

Det lyder som en reklame, og er det måske også! De netværk, vi har været deltagere i som medlem af skoleledelser gennem årene, har betydet rigtigt meget for os. Uanset om det er i Nordsjælland eller i Himmerland.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
10.03 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Vil du stille op til styrelsesvalget i Dansk Friskoleforening?

Dansk Friskoleforenings styrelse består af 11 politisk valgte medlemmer. Den 22. april er der valg til styrelsen, og i år skal der vælges 4 medlemmer.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
10.03 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Landsmøde 2017: Du kan lige nå det endnu!

Dansk Friskoleforenings formand varmer op til Landsmødet 2017, der byder på et spændende program med foredrag, saloner, sang, dans og musik.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
08.03 2017

Af: Peter Højgaard

SkoleNyt nr. 5, 2017

Friskolernes administrative nyhedsbrev.

Kategori Administrative nyheder
24.02 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nye regler for certificerede tilsynsførende

Orientering fra CertificeringsudvalgetLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2017

Af: Peter Bendix Pedersen

Muslimske friskoler er mediernes quick-fix

Samler folkeskolerne frie grundskolers udsatte elever op?

Kategori Presse og politik, Friskolestafetten
22.02 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Nye regler om persondata

Dansk Friskoleforening arbejder sammen med de øvrige frie skoleforeninger på en vejledning til den nye persondataforordning, der træder i kraft i maj 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2017

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Håndsrækning til lønpolitikken - 3 workshops i marts

Kom til workshop om lønpolitik, og få skitser og ideer til udformning af en lønpolitik. Friskolernes Hus afholder 3 workshops i marts i Svenstrup (Ålborg), Ringsted og Middelfart.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
22.02 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Ordblindetest bliver retskrav i folkeskolen

Med en ændring af folkeskoleloven vedtaget 21. februar 2017, får forældre i folkeskolen retskrav på, at deres barn gennemfører en ordblindetest senest i 4. klassetrin. Retskravet træder i kraft den 1. august 2017. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Tidspunkt for prøverne frem til sommeren 2018

Bekendtgørelsen om tidspunkterne for afgangsprøver til og med maj/juni 2018 er nu kommet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Ny løntabel klar i uge 10

Løntabel gældende fra 1. april 2017 til 30. november 2017 er klar i uge 10, hvor den vil blive sendt ud til medlemsskolerne og lagt på hjemmesidenLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolerens Hus

Nu er det tid at placere (sommer-)ferien

Hvis skolen ønsker, at lærerne afholder deres 5 ugers ferie på et andet tidspunkt end foreskrevet i overenskomsten, så skal dette meddeles inden udgangen af marts måned.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2017

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Muslimske friskoler er mediernes quick-fix

Samler folkeskolerne frie grundskolers udsatte elever op?Læs mere >

Kategori Friskolestafetten, Presse og politik
17.02 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 4,22. februar 2017 - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om medierne og friskoler, ordblindetests, løntabel, sommerferie, håndsrækning til en lønpolitik, afgangsprøver, regler om persondata, styrelsesvalg, Landsmøde 2017 mm.

Kategori Administrative nyheder
08.02 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Rettelse: SkoleNyt nr. 3: Forkert tekst i nyheden 'Tillidsrepræsentanten bør kende til lønoplysninger'

Det anbefales, at der udleveres lønoplysninger om de enkelte medarbejdere til tillidsrepræsentanten - også selvom der ikke er pligt til det.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.02 2017

Vil du stille op til styrelsesvalget?

4 poster skal besættes. Frist 15. martsLæs mere >

Kategori Presse og politik
08.02 2017

Rapport om svigt af børn

Børns Vilkår har udgivet svigtrapporten 2016, som ved hjælp af 11 udvalgte typer af svigt giver et billede af, hvordan børn rammes af svigt i dagens Danmark.

Kategori Presse og politik
08.02 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 3, 8. februar 2017 - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om underretningspligt, bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, lokalløn, arbejdsmiljø, støj i sfo og dagtilbud, prøveterminer og sommerferie 2017, Undersøgelse om skolens...

Kategori Administrative nyheder
08.02 2017

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Husk at hente tilskud til fleksjob fra staten

Er I i tvivl om, hvilke tilskud, skolen kan hente fra den statslige flexbarsels-ordning, når medarbejdere er på barsel, eller når skolen ansætter personer i fleksjob, så læs mere her.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.02 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Svigt af børn i Danmark – rapport samler viden

Børns Vilkår har udgivet svigtrapporten 2016, som ved hjælp af 11 udvalgte typer af svigt giver et billede af, hvordan børn rammes af svigt i dagens Danmark. Tanken bag rapporten er, at overblik og viden om problemerne er...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
08.02 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Underretninger på friskolerne

Intern analyse afslører, at få underretninger måske har noget med samarbejdskulturen mellem skole og hjem at gøre. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
08.02 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Lønningerne stiger 1,22 % pr. 1. april 2017

Det betyder, at alle lønninger, aftalt i niveau 31. marts 2012, skal forhøjes med 4,2446 %. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.02 2017

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Inspirations- og arbejdsmøde om lønpolitik

Tre møder om lønpolitik i marts 2017Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
08.02 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Tillidsrepræsentanten bør kende til lønoplysninger

Det anbefales, at der udleveres lønoplysninger om de enkelte medarbejdere til tillidsrepræsentanten - også selvom der ikke er pligt til det.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.02 2017

Af: Søren Stein Brinck, Friskolernes Hus

Invitation til reception

Ole Mikkelsen, konsulent i Friskolernes Hus, takker af efter mere end 31 år i Dansk Friskoleforening.Læs mere >

Kategori Presse og politik
31.01 2017

Af: Dzenana Causevic

Den skærpede underretningspligt

Hvornår skal man underrette myndigheder om et barns eventuelle mistrivsel? Som ansat på en friskole har man en skærpet underretningspligt, når man under tjenesten får kendskab til eller grund til at antage.

Kategori Administrative nyheder
31.01 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nej tak til klageinstans om mobning

Fælles henvendelse til undervisningsministeren for at undgå nationalt klageinstans om mobning.Læs mere >

Kategori Presse og politik
26.01 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Rettelse: Forkert link til kurset Skolens administration 3 den 15. marts 2017

I sidste udgave af SkoleNyt (nr. 2, 2017) linkes der i kursuskalenderen fejlagtigt til kurset Skolens administration 1 + 2. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.01 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

LIVE: Indvielse af Tamalas brønd

Danske friskoler har samlet ind til en brønd, der indvies »live« fra Afrika. God idé til morgensamlingen.Læs mere >

Kategori Presse og politik
25.01 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 2, 25. januar 2017 - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om underretningspligt, bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, lokalløn, arbejdsmiljø, støj i sfo og dagtilbud, prøveterminer og sommerferie 2017, Undersøgelse om skolens...

Kategori Administrative nyheder
25.01 2017

Fondsmidler: Søg økonomisk støtte til udvikling af projekter på skole eller uddannelse

Har I en god idé til et nyt fag, materiale eller udviklingsprojekt på jeres skole? Så kan I nu søge midler ved Fonden for Entreprenørskab. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.01 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolerens Hus

Lokallønnen stiger og skolerne effektiviserer

Hvad siger tallene om lønudviklingen? I SkoleNyt den 19. november 2016 kunne vi fortælle, at de lokalt aftalte løntillæg var steget med knap 12% fra april 2015 til april 2016, til i gennemsnit knap 15.000 kr. om året pr. årsværk....Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.01 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Indret jer ud af støjen i SFO og dagtilbud

Forstyrrende støj er et alvorligt problem for både medarbejdere og børn i SFO og dagtilbud. Men der kan gøres meget for at reducere støjen ved at se på indretningen, akustikken og på den måde, børn og voksne færdes i rummene.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.01 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Har I tegnet en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring?

En bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring dækker bl.a. det 'personlige' ansvar som skolens ledelse og bestyrelses har. Det er vigtigt at undersøge, om skolen har tegnet en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.01 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Datoer for prøveterminer og sommerferie 2017

En ny bekendtgørelse om placering af afgangsprøverne i de kommende år er på trapperne. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft pr. 15. februar 2017. Så vær opmærksom på, at der kan komme ændringer! Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.01 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Årsberetningen er en vigtig kulturbærer

Bestil (billige) ekstra årsberetninger, så pædagoger, pedeller, forældre og bestyrelsesmedlemmer også får et eksemplar.Læs mere >

Kategori Presse og politik
25.01 2017
Temadage 2017 om det gode arbejdsmiljø på skolen, rammer og vilkår for samarbejdet og skolens strategiske arbejde med arbejdsmiljø.

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Hvordan skaber I det gode arbejdsmiljø?

Det gode arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Men hvordan fastlægger man gode rammer for samarbejdet på skolen og hvilken betydning af samarbejdet for det langsigtede arbejde med skolens arbejdsmiljø? På to temadage i marts og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
24.01 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Livetransmission fra Afrika til din morgensamling

Nedtælling til live-indvielse af Tamalas brønd på torsdag den 26. januar kl. 08.00. Læs mere >

Kategori Presse og politik
20.01 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Landsmøde 2017

Tilmeldingen til landsmøde 2017 er åben.

Kategori Presse og politik
13.01 2017

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Hvilke dokumenter skal skolen gemme – og hvor længe?

Bliv opdateret på gældende regler og få svar på en række gængse spørgsmål vedr. opbevaring, deling og sletning af dokumenter.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.01 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ny løntabel som pdf løser udfordringer med tabellen

Oplever du at den nye 'fælles løntabel' opfører sig anderledes end du er vant til, så kan løsningen være at åbne den som en pdfLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.01 2017

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Civilsamfundets kræfter skal man ikke tage fejl af

Friskolerne har i en årrække skullet spare mere end folkeskolerne. Men det er positivt, at det nye regeringsgrundlag nævner friskoler og private grundskoler som et område, der skal tilføres flere ressourcer, skriver Peter Bendix...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
11.01 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 1, 11. januar 2017 - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om tilskud til specialundervisning, bekendtgørelser om valg af tilsynsførende og tilsyn, statens erstatningsordning, rygeloven, udbudspligt ved byggeri, løntabel, ny tilsynsførende,...

Kategori Administrative nyheder
11.01 2017

Friskolestafetten: Civilsamfundets kræfter skal man ikke tage fejl af

Friskolerne har i en årrække skullet spare mere end folkeskolerne. Men det er positivt, at det nye regeringsgrundlag nævner friskoler og private grundskoler som et område, der skal tilføres flere ressourcer.

Kategori Friskolestafetten
11.01 2017

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Rygeloven omfatter også e-cigaretter - og skal med i skolens rygepolitik

I 2016 blev elektroniske cigaretter omfattet af rygeloven – også kendt som lov om røgfrie miljøer. Denne ændring bør indarbejdes i skolens rygepolitik. Rygeloven, der er fra 2007, siger, at alle arbejdspladser skal udarbejde en...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.01 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Statens erstatningsordning dækker elever i praktik

Bekendtgørelsen om statens erstatningsordninger er ajourført med virkning fra den 1. januar 2017. For de frie grundskoler er der dog ingen ændringer – men hvad går erstatningsordningen egentlig ud på? Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.01 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bekendtgørelser om valg af tilsynsførende og tilsyn opdateret

To ajourførte bekendtgørelser trådte i kraft 6. januar 2017. Det drejer sig om bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende samt bekendtgørelsen om skærpet tilsyn.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.01 2017

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Frie grundskoler har ikke udbudspligt ved byggeri - men det er et indviklet spørgsmål

Frie grundskoler er ikke 'offentretlige organer' og derfor har frie skoler ikke udbudspligt i forbindelse med et større byggeri - medmindre byggeriet for mere end halvdelens vedkommende er støttet af det offentlige, eksempelvis...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.01 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilskud til specialundervisning for skoler, der ikke har tilskudsanmeldte elever til specialundervisning i 2015

Skoler, der ikke tidligere har haft mulighed for specialundervisningstilskud kan i visse tilfælde alligevel opnå tilskud, hvis eleven er tilskudsanmeldt som specialundervisningselev ved indberetning pr. 5. september 2016. Men...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.01 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har du husket tilmelding til 'Skolens administration 1 og 2'?

Er du ny skolesekretær, skoleleder, viceleder eller har du brug for en opdatering af de opgaver du møder i en friskoles administration? Så skal du med på kurset 'Skolens administration 1 og 2' den 8. og 9. februar 2017.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
10.01 2017
http://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/calendar/2017/02/06/event/tx_cal_phpicalendar/netvaerksmoede-6-februar-2017-inklusion-i-friskoler-hvad-er-det/

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Inklusion i friskoler - hvad er det? Dansk Friskoleforening inviterer til to netværksmøder 6. og 7. februar 2017

Vær med, når vi sammen giver inklusionsbegrebet anno 2017 et 360 graders eftersyn med foredrag og debat. Hør Rasmus Alenkærs foredrag om inklusionsbegrebet i dag, og del dine erfaringer og viden med kolleger fra andre friskoler. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
10.01 2017

Af: Torsten Bo Kristensen

Friskolestafetten: At være noget andet, når man kan

Da jeg var teenager balancerede jeg altid – som de fleste andre, tror jeg - mellem ønsket om at ligne mine jævnaldrende mest muligt, og så lige være en lille smule anderledes.

Kategori Friskolestafetten
10.01 2017

Af: Af Torsten Bo Kristensen, skoleleder ved Kertemindeegnens Friskole

At være noget andet, når man kan

Da jeg var teenager balancerede jeg altid – som de fleste andre, tror jeg - mellem ønsket om at ligne mine jævnaldrende mest muligt, og så lige være en lille smule anderledes, når jeg syntes, der bød sig en mulighed for det. Uden...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
04.01 2017

Af: Peter Højgaard, Friskolernes Hus

Ny løntabel og nye satser for rejser m.v.

Gældende fra 1. januar til 31. marts 2017.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.01 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Flere skoler skal finde ny tilsynsførende nu pga. nye valgregler

De nye valgregler for certificerede tilsynsførende rammer enkelte skoler allerede i de kommende måneder.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.01 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Folkemøde 2017: Sæt (fri)skolen til debat

Er friskolernes en klub for de rigeste? er det de nye folkets skoler? flygter forældrene fra folkeskolen eller er det omvendt? Kan fællesskab være en motivationsfaktor?Læs mere >

Kategori Presse og politik
21.12 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Julehilsen fra Dansk Friskoleforening

Året går på hæld. Det er tid til at ønske hinanden en god jul og et godt nytår. Julehilsen fra Peter Bendix Pedersen.

Kategori Presse og politik
21.12 2016

Skolefolk fra hele verden sender et »thums up«

Flotte tilbagemeldinger fra skolefolk verden over efter international konference om »fællesskab« arrangeret af til Dansk Friskoleforening, Efterskolerne og Den frie Lærerskole.Læs mere >

Kategori Presse og politik
21.12 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt den 21. december 2016 - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om ændringer af prøve- og eksamenskrav i grundskolen og ny gymnasielov, brug af musik og billeder på skolen (Koda og Gramex/CopyDan Billedkunst, bekendtgørelse om tilsyn og...

Kategori Administrative nyheder
14.12 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Tilbage på sporet

Med finansloven for 2017 er friskolernes tilskud igen tilbage på 75% af udgifterne i folkeskolen. Det sker samtidig med, at en ny regering og en ny minister sætter positive pejlemærker for friskolernes muligheder for at løfte det...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
14.12 2016

Af: Peter Bendix Pedersen

Tilbage på sporet

Med finansloven for 2017 er friskolernes tilskud igen tilbage på 75% af udgifterne i folkeskolen. Det sker samtidig med, at en ny regering og en ny minister sætter positive pejlemærker for friskolernes muligheder for at løfte det...

Kategori Presse og politik
07.12 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev - SkoleNyt nr. 21, december 2016

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om tilsynsstramninger gældende fra januar 2017, tilskudstakster for 2017, nye modeller for regnskabsaflæggelse, G-dage, mm.

Kategori Administrative nyheder
06.12 2016

Af: Maren Skotte, FRiskolernes Hus

Nye tilsynsstramninger på vej fra januar 2017

Lovforslag om styrket kvalitet på friskolerne vedtaget.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Administrative nyheder
06.12 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Sådan ser fællesskab (også) ud!

Billeder og video fra stor international konference om »Togetherness as motivation«.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
02.12 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Tilskudstakster for 2017 klar til vedtagelse

Med finanslovsforliget kom koblingsprocenten tilbage på de 75 %, som har været det stabile grundlag for de frie grundskolers økonomi fra 1995 til og med 2010. Det betyder, at tilskuddet i 2017 vil blive 1.090 kr. højere pr. elev...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev - SkoleNyt nr. 20, november 2016

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om foretræde og tilsynsstramninger, koblingsprocent, hf på steinerskoler, mm.

Kategori Administrative nyheder
22.11 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ny leverandør af pensionsordning til TAP-personalet

Efter en udbudsrunde bliver Nordea Liv & Pension fra 1. januar 2017 den nye leverandør af Skoleforeningernes firmapensionsaftale. Det betyder ligeledes, at aftalen hos Topdanmark er opsagt med virkning fra 31. december 2016. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Rabat på programpakker fra Alinea og MV-Nordic

Få rabat på op til 50% på Forlaget Alinea og MV-Nordic’s portaler og abonnementer for 2017.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2016

Af: Per Ølholm

Friskoler satser hårdt på bevægelse

Ejsing Friskole certificeret som DGI Profilskole

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
21.11 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Redaktør til Friskolebladet

Redaktøren for Friskolebladet gennem 12 år går på pension og Dansk Friskoleforening søger en ny redaktør.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
21.11 2016

Af: Peter Højgaard, Friskolernes Hus

Koblingsprocenten tilbage på sporet

Finansloven for 2017 er på plads, og friskolernes statstilskud er tilbage på niveauet fra før »genopretningspakken«.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.11 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Friskolehistorie anno 2016: Ny antologi om danske friskolers mangfoldighed, værdier og traditioner før og nu. Køb på www.friskoler.dk

'Friskolehistorie - en antologi' er seneste udgivelse fra Dansk Friskoleforenings forlag. De to bind tegner et mangfoldigt billede af danske friskolers aktuelle forhold, værdier, dagligdag og traditioner anno 2016. Bøgerne udkom...Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
10.11 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

The free Danish school tradition

Fælles publikation på engelsk om folkehøjskoler, friskoler, efterskoler og Den frie Lærerskole.Læs mere >

Kategori Presse og politik
10.11 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev - SkoleNyt nr. 19, november 2016

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om kommende dialogmøder, løntillæg, ny skoleforening, mm.

Kategori Administrative nyheder
07.11 2016

Af: Per Ølholm, Friskolernes Hus

Friskolebørn hjælper børn i Afrika

8. klasse på Druestrup Friskole samlede over 20.000 kroner ind.

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
07.11 2016

Af: Per Ølholm

Åben Skole fejede over landet

Fri-, og folkeskoler var sammen om at fejre grundskolen over hele landet.

Kategori Pædagogik og skoleliv
27.10 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Absurd og skræmmende logik om religiøse friskoler

Debatindlæg i Berlingske Tidende.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
27.10 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Absurd og skræmmende logik om religiøse friskoler

Modsvar fra formand Peter Bendix Pedersen til debatindlæg i Berlingske.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Friskolestafetten
26.10 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev - SkoleNyt nr. 18, oktober 2016

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om førstebehandling af aktuelt lovforslag, religiøse friskoler, 5 kommende dialogmøder, reception 18. november, Åben skole, mm.

Kategori Administrative nyheder
26.10 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Politikere ikke enige om, hvad demokratiske dannelse er

Førstebehandling af lovforslaget, der skal styrke kvaliteten på friskolerne.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
26.10 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

5 dialogmøder: Hvad betyder ’demokratisk dannelse’?

Kom til dialogmøde, når Dansk Friskoleforening inviterer forældre, lærere, ledere og bestyrelsesmedlemmer til 5 dialogmøder landet over om friskolen og begrebet ’demokratisk dannelse’.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik, Kurser og arrangementer
26.10 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Reception: Fredag den 18. november udgives bøgerne 'Friskolehistorie - en antologi' om friskoler før og nu.

I anledning af udgivelsen af en to-binds antologi, 'Friskolehistorie - en antologi', inviterer Dansk Friskoleforening og Friskolearkivet til reception på Ringe Fri- og Efterskole kl. 15-18. Antologien kaster nyt lys over tiden...Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer, Presse og politik
12.10 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Se klip og læs sammendrag fra høringen på Christiansborg i sidste uge; lovforslaget førstebehandles den 13. oktober

"Det er skræmmende, at vi i friskolerne skal leve op til mål, vi ikke kan kontrollere". Marianne Jelved (RV) kritiserer en kommende stramning af friskoleloven, som førstebehandles i morgen i Folketinget. Hør også reaktioner fra...

Kategori Presse og politik
12.10 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om høringen på Christiansborg, folketingsåret på Christiansborg, profilskoler, lederlønninger, personfølsomme oplysninger, tests, mm.

Kategori Administrative nyheder
12.10 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kronik: Demokratiet har ingen trosbekendelse

Kronik i Politiken, 5. oktober 2016: Regeringen er med et nyt forslag ved at sætte en stærk dansk tradition over styr. Det handler om muligheden for at kunne tænke og tale frit. Læs mere...

Kategori Presse og politik
04.10 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Statstilskud baner vejen for statslige krav

Et juridisk responsum kulegraver Grundlovens §76Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
29.09 2016
Indskolingsklasserne på Den Fri Hestehaveskole samler 25 kr. ind pr. elev. Nok til at give frisk vand til en hel landsby.

Af: Per Ølholm

Friskolebørn samler ind til brønde i Afrika

”Det er absolut realistisk at samle 5.000 kroner ind til dette gode formål,” siger skoleleder Vibeke Helms fra Den Fri Hestehaveskole, som har aktiveret hele indskolingen. Læs mere >

Kategori Presse og politik
28.09 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om nye friskoler 2017, høring på Christiansborg, ordblindhed, Frirummet, konferencer og kurser, Åben skole 2016, mm.

Kategori Administrative nyheder
27.09 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

27 nye friskoler på vej i 2017

Antallet er det laveste siden 2010.Læs mere >

Kategori Presse og politik
27.09 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Find løsninger i stedet for kun at mene noget

Hvis vi nu talte om medborgerskab i stedet for integration. Så kunne vi tale med hinanden om, hvilke krav vi skulle stille til hinanden.

Kategori Friskolestafetten
27.09 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Find løsninger i stedet for kun at mene noget

Tak til undervisningsminister Ellen Trane Nørby for udtalelsen tirsdag den 13. September 2016 på Politiko, hvor hun slår fast, at forældre i Danmark har frit skolevalg samt at konflikter i Tyrkiet hører til der og ikke i Danmark.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
26.09 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Gå hjem-møde om tidlig identifikation af elever med risiko for afkodningsvanskeligheder

Fem regionale gå hjem-møder på baggrund af nyt testmateriale.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
16.09 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om dansk-tyrkiske friskoler, høring på Christiansborg,Friskolestafet, forældre på friskolers uddannelsesniveau, voldgiftssag, Åben skole 2016 mm.

Kategori Administrative nyheder
16.09 2016

Af: Peter Højgaard, specialkonsulent i Friskolernes Hus

Voldgiftssag: Læreres arbejde i lektiecafe var ikke undervisning

Spørgsmålet om, hvorvidt læreres arbejde i lektiecafeer er undervisning og dermed berettiget til undervisningstillæg, eller om der er tale om tilsynsvirksomhed, er blevet belyst i en voldgiftssag, hvor der i denne uge er kommet...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
15.09 2016

Hvad betyder det »at stå mål med folkeskolen«?

Høring på Christiansborg den 5. oktober. Tre professorer giver perspektiver til, hvordan vi skal forstå og administrere grundlovens bestemmelser om, at friskolerne skal »stå mål med undervisningen i folkeskolen«.

15.09 2016

Flere og flere forældre med korte uddannelser vælger fri- og privatskoler

Siden 2007 er andelen af familier, der vælger privatskole, steget mest for forældre, der højest har en kort videregående uddannelse og en grundskoleuddannelseLæs mere >

Kategori Presse og politik
15.09 2016

VI balancerer mellem det ideelle og det mulige

Fødekæde, økonomisk optimering, stordrift, skoleleder med endnu en stjerne på skulderen! Det er gevinster med mere eller mindre indhold, men det kan aldrig blive argumentet for at skabe en fri børnehave i tilknytning til skolen.

15.09 2016

Af: Vibeke Helms, Skoleleder på Den frie Hestehaveskole

Vi balancerer mellem det ideelle og det mulige

Fødekæde, økonomisk optimering, stordrift, skoleleder med endnu en stjerne på skulderen! Det er gevinster med mere eller mindre indhold, men det kan aldrig blive argumentet for at skabe en fri børnehave i tilknytning til skolen. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
13.09 2016

Dansk-tyrkiske skoler oplever elevflugt

Mere end 500 elever er meldt ud som konsekvens af den tyrkiske krise.Læs mere >

Kategori Presse og politik
08.09 2016

Af: Per Ølholm

Børn samler ind til brønde i Malawi

Nyt samarbejde skal lære friskolebørn om børneliv i udviklingslande. Projektet involverer Sigurd Barret, Snapper, Topper og munder forhåbentlig ud i hundredvis af nye brønde i det hårdt plagede vestafrikanske land.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
02.09 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Frirummet har verdenspremiere

En helt ny debatform skydes i gang. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Presse og politik
31.08 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om finanslovforslag 2017, ny indmeldte elever og tilskud, stramning af tilskud, overenskomst med 3F, tilskud til SFO, den tyrkiske konflikt og friskoler mm.

Kategori Administrative nyheder
30.08 2016

Finanslov 2017: Orientering om lovforslag

+2894 kr. pr. elev i gennemsnit i 2017. Driftstilskuddet pr. elev stiger med 6,84 % fra 2016 til 2017, hvis regeringen kommer igennem med det forslag til finanslov for 2017, som blev offentliggjort kl. 11 i dag. Taksterne til...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
29.08 2016

Er der problemer med trivslen i dit barns klasse?

Børns Vilkår opfordrer forældre og lærere til at bruge de kommende forældremøder på at sætte klassens trivsel på dagsordenen.Læs mere >

Kategori Presse og politik
26.08 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand

Friskoler advarer mod stramninger af loven

Et aktuelt lovforslag vil stramme friskoleloven betydeligt. Der er tale om en mistænkeliggørelse af en særlig gruppe borgere – med muslimske værdier – som igen bliver anledningen til lovstramninger.

Kategori Presse og politik
25.08 2016

Den tyrkiske konflikt rammer danske friskoler

Mange familier har over sommeren taget deres børn ud af skolerne, fordi de føler sig pressede til det.

Kategori Presse og politik
22.08 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Alle for en mod mobning

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby lancerer anti-mobbe-kampagne.Læs mere >

Kategori Presse og politik
22.08 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Den tyrkiske konflikt rammer danske friskoler

Mange familier har over sommeren taget deres børn ud af skolerne, fordi de føler sig pressede til det. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
19.08 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt for skolens ledelse og administration. Om betingelser for profilskoler, flygtningebørn i frie skoler, undervisning af tosprogede børn, Friskoleloven, arbejdstid og FSL mm.

Kategori Administrative nyheder
19.08 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Hvordan skal skolerne sikre demokratisk dannelse?

Friskoleloven strammes med nyt lovforslag. Dansk Friskoleforening har afgivet høringssvar.Læs mere >

Kategori Presse og politik
19.08 2016

Kort fakta om friskolernes mulighed for at undervise flygtningebørn

Det hele afhænger af en aftale med kommunen.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
17.08 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Alle friskoler har deres egen ret!

Modsvar til Frie Skolers Lærerforening. Også protestskoler er værdibårne.Læs mere >

Kategori Presse og politik
10.08 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Guide til modtagelse af flygtningebørn

Inspirationsmateriale til skoler, der skal undervise flygtningebørn.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.08 2016

Skoler er IKKE forpligtet til at orientere FSL om arbejdstid

Flere medlemsskoler, primært skoler uden tillidsrepræsentant, er blevet kontaktet af FSL med en anmodning om at indsende opgørelsen af arbejdstiden på alle lærere for skoleåret 2015/16. Det har givet anledning til flere...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.08 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Temaforløb om modtagelse og undervisning af tosprogede elever

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer til temaforløb bestående af fire temadage, der finder sted september-maj i skoleåret 2016/2017. Mellem temadagene vil der være fokus på afprøvning og implementering i...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
29.06 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Undervisning af flygtningebørn på friskolerne

Hensigtserklæring indgået mellem regeringen og de frie grundskoleforeninger.Læs mere >

Kategori Presse og politik
29.06 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dialog fjerner myter

Flersprogede friskoler til dialogmøde på Christiansborg.

Kategori Presse og politik
22.06 2016

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt for administratorer. Om Folkemøde, dispositionsbegrænsning, skolernes økonomi, ny hjemmeside m.v.

Kategori Administrative nyheder
19.06 2016

Af: Henrik Christensen, viceleder på Bordings Friskole

Folkemødet 2016 fyrre år efter

Friskolestafetten er nået til Bornholm.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
19.06 2016

Af: Henrik Christensen, viceleder på Bordings Friskole

Folkemødet 2016 fyrre år efter

Friskolestafetten er nået til Bornholm.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
10.06 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Steinerskolernes 11. og 12. klasse er indskrevet i gymnasiereformen

Ny mulighed for »Steiner-HF«.Læs mere >

Kategori Presse og politik
10.06 2016

Af: Peter Højgaard, Friskolernes Hus

Friskolerne rammes af dipositionsbegrænsning

Statstilskuddet for 2016 vil blive reduceret som følge af, at Finansministeriet igen i år gennemfører dispositionsbegrænsninger.Læs mere >

03.06 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Frie skoler får 3,9 mio. kr. til at styrke konstruktiv debat

Friskolerne, efterskoler og højskolerne er gået sammen om initiativet Frirummet. Læs mere >

02.06 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

ÅBEN SKOLE 2016 - landsdækkende åbent-hus-dag

Husk ÅBEN SKOLE i skolens planlægning af næste skoleår. Altid første torsdag i november.Læs mere >

Kategori Presse og politik
28.05 2016

Af: Peter bendix Pedersen, Dansk Friskoleforening

Debatindlæg: Døm os på handlinger - ikke holdninger!

Man er på vej til at indføre straf på holdninger med den nye politiske aftale om mere tilsyn med friskolerne. Men der er forskel på rettens magt og magtens ret, advarer friskolernes formand.

Kategori Presse og politik
27.05 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk friskoleforening til folkemøde

Med masser af hjertesager i kufferten.Læs mere >

Kategori Presse og politik
27.05 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand i Dansk Friskoleforening

Debatindlæg: Vil kommunerne samarbejde med friskolerne om flygtningsbørn?

Mange friskoler melder sig klar til at tage opgaven på sig, men det afhænger reelt af kommunerne.

24.05 2016

Af: Af Cömert Kücükakin skoleleder på Salix Skole, medlem af styrelsen

Dialog- og netværksmødernes betydning

Sociale netværksmøder udgør et vigtigt redskab i det tværfaglige samarbejde. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
12.05 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Tilsynet strammes på friskolerne

Seks partier har indgået aftale om anti-radikaliseringstiltag. Herunder stramninger af tilsynet på friskolerne. Læs mere >

Kategori Presse og politik
03.05 2016

Powerpoints fra landsmøde

Find materiale fra diverse saloner ved landsmødet 2016.

Kategori Kurser og arrangementer
02.05 2016

Af: Maren skotte, Friskolernes Hus

Landsmøde 2016 i billeder!

Se med og få fornemmelsen af en helt særlig stemning.

Kategori Kurser og arrangementer, Presse og politik
30.04 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Landsmøde 16: mundtlig beretning

Om de brændende platforme i Dansk Friskoleforenings politiske arbejde.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
28.04 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Et år med kritik og kærlighed til friskolerne

Pressemeddelelse: På lørdag mødes 550 friskolefolk i Kolding med ministeren, der både har ris og ros til friskolerne.

Kategori Presse og politik
20.04 2016

Af: Jasmin Skov, Ahi International School

Hold hovedet koldt og hjertet varmt

Jasmin Skov: Hvis vi ønsker integration, skal vi ikke pege fingre.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
15.04 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kommunerne skal bestemme, om flygtninge kan vælge en friskole

Læs Dansk Friskoleforenings høringssvar til ændring af integrationsloven.

Kategori Presse og politik
13.04 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt for administratorer. Om tilsyn, Copydan, BUPL, landsmøde m.v.

Kategori Administrative nyheder
13.04 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Færre alvorlige tilsynssager

Læs ministeriets tilsynsberetning for 2015 og planen for 2016.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.04 2016
http://issuu.com/friskoleforening/docs/lille_omslag_a__rsberetning_2016/1

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

God læselyst!

Dansk Friskoleforenings årsberetning 2015 - fyldt med artikler, interviews, statistik og fakta om friskolerne.

Kategori Administrative nyheder
07.04 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Forslag om kommunalt tilsyn på alle friskoler

Socialdemokratiet mener, der skal strammes (endnu mere) på tilsynet.Læs mere >

04.04 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

OK 2015 - 2018

For lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.03 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dialog- og netværksmødernes betydning

Friskolestafetten er nået til Salix Skole, hvor skoleleder Cömert Kücükakin fortæller om vigtigheden af at kunne sparre med andre.

Kategori Friskolestafetten
30.03 2016

Administrativt nyhedsbrev - marts 2016

SkoleNyt nr. 6 om mere tilsyn med frie grundskoler, specialundervisning, flygtningebørn, mm.

Kategori Administrative nyheder
30.03 2016

Af: Af Cömert Kücükakin skoleleder på Salix Skole, medlem af styrelsen

Dialog- og netværksmødernes betydning

Sociale netværksmøder udgør et vigtigt redskab i det tværfaglige samarbejde. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
30.03 2016

Af: Af Cömert Kücükakin skoleleder på Salix Skole, medlem af styrelsen

Dialog- og netværksmødernes betydning 2

Sociale netværksmøder udgør et vigtigt redskab i det tværfaglige samarbejde. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
20.03 2016

Af: Jasmin Skov, Ahi International School

Hold hovedet koldt og hjertet varmt

Jasmin Skov: Hvis vi ønsker integration, skal vi ikke pege fingre.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
16.03 2016

Af: Maren Skotte

Kandidater til styrelsesvalget 2016

8 kandidater stiller op til 5 ledige pladser. Se præsentation af kandidaterne.

14.03 2016

Skolebytte med Friskolen Østerlund?

Var det noget, at bytte de vante omgivelser ud, og tage til Friskolen Østerlund på Nordals? Læs mere >

11.03 2016

Af: Maren Skotte

Formand bekymret for demokratiet

Politikere ønsker at stramme tilsynet på baggrund af mediefortællinger om friskolerne.

Kategori Friskolestafetten
09.03 2016

Administrativt nyhedsbrev - marts

SkoleNyt nr. 5 om læreroverenskomst, løntabel, landsmøde, ansættelsesvilkår, kurser m.v.

Kategori Administrative nyheder
03.03 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nyhedsbrev for bestyrelsen

BestyrelsenNyt nr. 2 2016

29.02 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Værdierne er de frie skolers rygrad

En AKT-medarbejder ved en friskole fortalte til medierne, at skolen fraråder eleverne at have kærester og sex før ægteskab. Det har skabt opstandelse i medierne og blandt politikere. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
29.02 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Værdierne er de frie skolers rygrad

En AKT-medarbejder ved en friskole fortalte til medierne, at skolen fraråder eleverne at have kærester og sex før ægteskab. Det har skabt opstandelse i medierne og blandt politikere. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
24.02 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 4, 24. februar 2016.

Kategori Administrative nyheder
23.02 2016

Af: Gitte Baaring, observatør fra Lilleskolernes Sammenslutning

På observatørpost i Dansk Friskoleforening

Om Lilleskolernes sammenlægning med Dansk Friskoleforening.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
23.02 2016

Af: Gitte Baaring, observatør fra Lilleskolernes Sammenslutning

På observatørpost i Dansk Friskoleforening

Om Lilleskolernes sammenlægning med Dansk Friskoleforening.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
11.02 2016

Af: Peter Bendix Pedersen

Friskoler skal også deltage i undervisning af flygtningebørn

Peter Bendix opfordrer til, at der findes pragmatiske løsninger på friskolernes muligheder for at undervise flygtningebørn.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
10.02 2016

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt nr. 3. Om landsmøde, omvendt moms, overenskomst m.v.

08.02 2016

Af: Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Når medierne sætter dagsordenen

Det er ikke altid nemt at forklare, hvordan den såkaldte virkelighed er. Derfor er det vigtigt, at vi mødes i samtalen om, hvad friskolerne kan og vil.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
08.02 2016

Af: Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Når medierne sætter dagsordenen

Det er ikke altid nemt at forklare, hvordan den såkaldte virkelighed er. Derfor er det vigtigt, at vi mødes i samtalen om, hvad friskolerne kan og vil.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
26.01 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Tilmeld dig landsmøde 2016

Det årlige friskole-stor-møde. Vi lover dig masser af inspiration og god energi.Læs mere >

06.01 2016

Konferencer: Nye forenklede Fælles Mål

Konference for ledere og lærere på de frie skoler om at stå mål med folkeskolen efter reformen: 17. + 31.3. + 8.4.Læs mere >

05.01 2016

Invitation til Dialogmøder 2016

Dansk Friskoleforening inviterer forældre, lærere, ledere og bestyrelser til dialogmøder om friskolernes rolle i samfundet.Læs mere >

04.01 2016

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Misvisende kritik af de frie grundskoler

Det kan skyldes mange forhold, når frie grundskoler må melde fra til inklusionsopgaver.

18.12 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Julehilsen fra Dansk Friskoleforening

Et kig tilbage og et kig frem mod 2016.Læs mere >

16.12 2015

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

16.12 2015

Af: Henrik Christensen, viceleder ved Bordings Friskole

Ikke to skolers lokalløn er ens

Året går på hæld. Ude på skolerne gøres regnskaberne op for det gamle år, og budgetter lægges for det nye. Mange ånder sikkert lettet op med resultatet af den nye finanslov. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
16.12 2015

Af: Henrik Christensen, viceleder ved Bordings Friskole

Ikke to skolers lokalløn er ens

Året går på hæld. Ude på skolerne gøres regnskaberne op for det gamle år, og budgetter lægges for det nye. Mange ånder sikkert lettet op med resultatet af den nye finanslov. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
11.12 2015

Af: Peter Bendix Pedersen

Tilsynet skal føres med respekt for skolesynet

Debatindlæg i Jyllands-Posten den 8. december 2015.

04.12 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Små skoler løfter større inklusionsopgave end store skoler

Men langt de fleste friskoler og private grundskoler har fokus på inklusion i det daglige arbejde.Læs mere >

04.12 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ændrede takster på de frie grundskolers område

En stigning i antallet af specialundervisningselever udfordrer puljen.

04.12 2015

Fornemmelse for netværk

Friskolestafetten af Matilde Lissau, Sydbornholms Privatskole.

Kategori Friskolestafetten
03.12 2015

EKSTRA SkoleNyt

Tillæg til SkoleNyt nr. 47: Inspiration til lønpolitik og lønforhandling

02.12 2015

Nyhedsbrev for bestyrelsen

BestyrelsesNyt nr. 10. December 2015.

02.12 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 47

27.11 2015

Af: Af Mathilde LIssau, skoleleder ved Sydbornholms Privatskole

Fornemmelse for netværk

Smila havde fornemmelse for sne. Jeg har fornemmelse for netværk. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
27.11 2015

Af: Af Mathilde LIssau, skoleleder ved Sydbornholms Privatskole

Fornemmelse for netværk

Smila havde fornemmelse for sne. Jeg har fornemmelse for netværk. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
19.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Friskolernes tilskud øges

To koblingsprocenter i udsigt i finanslov 2016.Læs mere >

18.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Til politikerne: I må ikke svigte friskolerne

Asger Baunsbak Jensen om friskolernes rolle i det danske demokrati.

17.11 2015

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt nr. 46

16.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Alexander von Oettingen: »Det er en absurditet«

Om udsigten til lukke friskoler pga finanslovsbesparelser.

15.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Udstyr til fysiklokale sælges samlet

Udstyret findes i Nordjylland på nedlagt efterskole.

12.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes HUs

Troels Mylenberg giver politikere og friskoler en opsang

»Spareøvelsen på friskoleområdet er absurd«.Læs mere >

12.11 2015
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/aaben-skole-arrangement-skal-udrydde-misforstaaelser

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

God mediedækning af Åben Skole 2015

Mange medier greb historien om den nationale Åben Skole-dag.Læs mere >

11.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Jeppe Søe: Vi er mange, hvis vi står sammen

Opfordring til at lave larm og gå i fælles trop imod besparelserne i finanslovsforslag 2016.

11.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nyhedsbrev til administratorer

SkoleNyt nr. 45

03.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Opfordring: Tag initiativ til lokale stormøder nu!

Finanslovsforslaget varsler unfair besparelser for friskolerne.

03.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Børn af grænsegængere udløser også statstilskud

Undervisningsministeriet har præciseret reglerne.Læs mere >

03.11 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Skolerne er klar til at holde Åben Skole

Hør fri- og folkeskoleledere forklare, hvorfor de er med i Åben Skole.

28.10 2015

Af: Maren Skotte, Friuskolernes Hus

Forslag om filialskoler på 27 småøer

Læs Dansk Friskoleforenings høringssvar.

23.10 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Mulighed for frivillig trivselsmåling på skolen

Obs! kort frist. Læs mere >

21.10 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Lav larm. Nu.

Formand Peter Bendix Pedersen opfordrer friskolerne til at søge politisk indflydelse.

21.10 2015

Nyhedsbrev til skolens administration

SkoleNyt nr. 44, oktober 2015.

07.10 2015

Nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer

BestyrelsesNyt nr. 8

07.10 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nyhedsbrev til skolens administration

SkoleNyt, oktober 2015

01.10 2015

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Finanslovsforslag 2016 med plusser og minusser

Der er både godt og skidt i den fremlagte finanslov for 2016. Finansloven varsler en styrket indsats for specialundervisningsområdet for friskoler og private grundskoler. Men midlerne tages fra normalundervisningen, og da...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
01.10 2015

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Finanslovsforslag 2016 med plusser og minusser

Der er både godt og skidt i den fremlagte finanslov for 2016. Finansloven varsler en styrket indsats for specialundervisningsområdet for friskoler og private grundskoler. Men midlerne tages fra normalundervisningen, og da...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
29.09 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Friskolernes statstilskud falder

Finanslovsforslag 2016 er fremlagt. Der er både plusser og minusser. Samlet set er der tale om en nedgang.

25.09 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Friskolernes økonomi ligger i bund

Årsregnskaber viser meget beskeden overskudsgrad.Læs mere >

25.09 2015

Ja tak til det svære og det sære

Blogindlæg om sære børn, særlige og helt særlige børn.

25.09 2015

Af: Vibeke Helms, skoleleder ved Den fri Hestehaveskole

Særlige - sære børn

Skal der være plads til det svære og det sære i alle skoler? Tanker om den rummelige skole.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
23.09 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt nr. 41

21.09 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ikke entydige konklusioner om tilsynet på de frie grundskoler

Ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet viser gode resultater med især selvevaluering.Læs mere >

09.09 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt nr. 40, september 2015

01.09 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Den frie Skole nr. 4

Et nyhedsbrev målrettet forældre og ansatte.

31.08 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Friskolerne friholdes for omprioriteringsbidrag

Stor lettelse over at undgå yderligere besparelser for friskolerne.Læs mere >

26.08 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt nr. 39, august 2015

24.08 2015

Finanslovsforslag 2016 fremlagt

Dog indtil videre kun som en teknisk fremskrivning. SkoleNyt EKSTRA.

14.08 2015

Friskolestafetten: Til Sorømøde for første gang

En beretning fra det traditionsrige Sorø-møde med input fra skolefolk, forskere og politikere.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
14.08 2015

Af: Peter Bendix Pedersen

Til Sorømøde for første gang

Bertel Haarder startede i begyndelsen af 1980´erne traditionen med at invitere skolefolk, eksperter, praktikere, kunstnere og politikere til Sorø Akademi, for frit at debattere aktuelle skolepolitiske emner. Lige siden har...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
13.08 2015

Har du husket at tilmelde dig efterårets kurser?

Få overblik over aktuelle og kommende kurser - der er i disse dage tilmeldingsfrist for flere kurser. Læs mere >

13.08 2015

Nyhedsbrev målrettet skolens administration

SkoleNyt nr. 37, 12. august 2015.

05.08 2015

Af: Maren Skotte. Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening deltager i Sorømøde 2015

Det traditionsrige møde har i år fokus på folkeskolereformen og inklusion.Læs mere >

04.08 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Hvad er Åben Skole?

Hvorfor skal din skole være med? Hvem er Åben Skole for? Se en lille animationsfilm og få alle svarene.

04.08 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kronik: Må vi være fri?

Om skolefriheden, den folkelige opbakning og de frie skoler som politisk ukorrekte.

02.07 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Salg, køb, bytte

Bageovne, skolemøbler m.v.

01.07 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nyhedsbrev til bestyrelsen

BestyrelsesNyt nr. 7 - 1. juli 2015

01.07 2015

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt nr. 36 - 1. juli 2015.

30.06 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Bestemmelser om ulempegodtgørelse og arbejdstidsbestemte tillæg ophæves

OBS! Ændret organisationsaftale med virkning fra august 2015.Læs mere >

25.06 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Åben Skole 2015

Husk at sætte kryds i skolens kalender den 5. november allerede nu.Læs mere >

23.06 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

21 nye friskoler klar til skolestart i august

Mange har baggrund i lukkede folkeskoler.Læs mere >

19.06 2015

Dansk Friskoleforening har fået engelsk site

International bevågenhed skaber behov for at fortælle om friskoletraditionen på engelsk.Læs mere >

17.06 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev - juni

SkoleNyt nr. 35 2015. Om BUPL overenskomst, nye regler for opsparingsdage, årsopgørelse etc.

15.06 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Få en smagsprøve på folkemødet 2015

Dansk Friskoleforening tog del i folkemødet, som igen i år havde mange debatter om skole og uddannelse.

11.06 2015

Invitation: Temaaften om integration af nyankomne syriske flygtninge 12. juni i Odense

Integration af nytilkomne syriske flygtninge med titlen "Aktiv deltagelse i samfundet - moderation og ansvar" fredag den 12. juni på Al-Salahiyah Skolen i Agedrup, Odense.Læs mere >

08.06 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening til folkemøde

Fokus på udkant samt frihedsrettighederne. Og gode muligheder for at »mingle«.Læs mere >

02.06 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

(Skole)valget er dit!

Få inspiration til spørgsmål, du kan stille din lokale folketingskandidat.Læs mere >

01.06 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Velkommen til 60 lilleskoler

Lilleskolerne slår sig sammen med Dansk Friskoleforening efter ekstraordinær generalforsamling.Læs mere >

29.05 2015

Af: Mette Marie Møller

Brugte stole og borde sælges

Skoleborde og stole til salg

21.05 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt nr. 33: dispositionsbegrænsning, ny specialundervisningsordning, spørgeskema om inklusion m.v.

21.05 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ny lov om specialundervisning vedtaget

Mulighed for bedre dækning, men pengene mangler fortsat.Læs mere >

20.05 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Informationsmøde om digital projektdidaktik

Din skole kan være med i et to-årigt forskningsprojekt om moderne projektdidaktik på de frie skoler.Læs mere >

19.05 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler

Spørgeskemaundersøgelse skal give viden om, hvordan skolerne arbejder med inklusion.Læs mere >

19.05 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dispositionsbegrænsning rammer skolerne - igen

Krav om tilbagebetaling af tilskud fra indeværende år.Læs mere >

06.05 2015

Nyhedsbrev til dig i bestyrelsen

Om Åben Skole, tilsyn, landsmøde m.v.

06.05 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nyhedsbrev til skolens administration

SkoleNyt nr. 32 - om BUPL-overenskomst, sammenlægning med Lilleskolerne m.v.

27.04 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Lilleskolerne på vej til at blive medlemmer af Dansk Friskoleforening

Afstemning ved repræsentantskabsmøde viste stor opbakning.Læs mere >

27.04 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ny taxametermodel skal styrke specialundervisningen på frie grundskoler

Lovforslaget er blevet 1. behandlet.Læs mere >

27.04 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ensomheden skal halveres

Dansk Friskoleforening deltager i Folkebevægelsen mod ensomhed.

24.04 2015

Af: Henriette Haar Mønsted

Friskolestafetten: Så lyt dog!

Opsang til politikerne inden valget.

Kategori Friskolestafetten
24.04 2015

Af: Henriette Haar Mønsted, skoleleder på Haubro Landsbyskole

Så lyt dog!

Opsang til politikerne inden valget. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
22.04 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Administrativt nyhedsbrev - med præsentation af ny styrelse

SkoleNyt nr. 31 - et administrativt nyhedsbrev

21.04 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Den nye styrelse

Præsentation af Dansk Friskoleforenings styrelse efter generalforsamling 2015.Læs mere >

20.04 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Landsmøde 2015 i billeder

Fotos fra et energifyldt landsmøde med næsten 500 deltagere.

16.04 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Folkeskolen er ikke gearet til religiøse elever

Flersprogede danske friskoler kan noget, som folkeskolen har vanskeligt ved.Læs mere >

08.04 2015

Af: MS

Administrativt nyhedsbrev

SkoleNyt nr. 30, april 2015

08.04 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Digital projektdidaktik

Ansøgning om deltagelse i skoleudviklingsprojekt. Frist 1. maj 2015.

07.04 2015

Af: Jane Pors

Jeg er jo bare forældre

Jane Pors er forældre på Den fri Hestehaveskole og skriver i Friskolestafetten om sin rolle i styrelsesarbejdet.

Kategori Friskolestafetten
07.04 2015

Af: Jane Pors, medlem af styrelsen - forældre ved Den fri Hestehaveskole

Jeg er jo bare forældre.…

Og hvilken berettigelse har jeg så i Friskoleforeningen? Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
31.03 2015

Af: Mette Marie Møller

Vil du være med til at udvikle kurser for foreningens medlemmer?

Er du ansat ved en af vores medlemsskoler? Har du lyst til at være med til at udvikle foreningens kurser? Så har vi brug for dig!

27.03 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Frie grundskoler skal inddrage børn ved bortvisning

Undervisningsministeriet ønsker at skærpe skolernes opmærksomhed på FNs børnekonvention.Læs mere >

26.03 2015

Af: Lis Eriksen Toelberg

Samarbejde på diagonalerne

Friskolestafetten er denne gang skrevet af styrelsesmedlem Lis Eriksen Toelberg. Om det stærke og afgørende samarbejde.

Kategori Friskolestafetten
26.03 2015

Af: Lis Eriksen Toelberg

Samarbejde på diagonalerne

Om at trække diagonaler ud i verden.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
26.03 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Lærerflugt fra folkeskolen

Fem fynske lærerkredse melder om flugt fra folkeskolen mod de frie grundskoler. Læs mere >

25.03 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforenings årsberetning 2014

Læs den seneste årsberetning med styrelsens skriftlige beretning, statistik, artikler og interviews.

25.03 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Konference om friheden på de frie skoler

Venstre inviterer de frie skoler til konference på Christiansborg.Læs mere >

19.03 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 29

Nyhedsbrev målrettet skolens administration.

16.03 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kandidater til styrelsesvalget

Fire kandidater stiller op til tre ledige pladser ved landsmødet den 18. - 19. april.

13.03 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Vi deltager i Folkebevægelsen mod ensomhed!

Et landsdækkende initiativ, der skal halvere antallet af ensomme i Danmark inden 2020.

11.03 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

OK15 på plads

Fornyet organisationsaftale for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.Læs mere >

05.03 2015

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Hvorfor skal du deltage