fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Kandidater styrelsesvalg 2017

Præsentation af kandidater ved styrelsesvalget 2017

Dansk Friskoleforening afholder landsmøde med generalforsamling og valg til styrelsen den 22. april 2017 kl. 13.30 - 17.00 på Radisson Blu, Aarhus. Alle medlemmer: forælkdre, skolektredsmedlemmer og ansatte er medlemmer af foreningen og har dermed stemmeret. Mere om landsmødet 2017.

Der er opstillet otte kandidater til fire ledige pladser.

 

Sidsel Bukh
Lærer ved Kolding Friskole

I Dansk Friskoleforenings vedtægt §6 stk. 3 står der, at det skal tilstræbes, at styrelsen bliver repræsentativ for medlemskredsen. Det mener jeg, er en vigtig bestræbelse. Jeg stiller op som repræsentant for lærere og øvrige medarbejdere i organisationen og vil søge at varetage denne gruppes interesser i foreningen. 

Jeg er interesseret i at indgå i arbejdet med at formulere og formidle politikker om pædagogik og friskole.  

I en tid, hvor friheden indskrænkes og demokratiet sættes på prøve, vil jeg opfordre friskolerne til at værne om deres frihed ved at turde bruge den. Det er de frie skolers ansvarsfulde og fornemme opgave at lave skole på den måde, den enkelte skole finder det bedst. Vi friskolefolk må leve op til denne opgave ved at tage stilling og stå ved den. Vi skal turde udmønte vores stillingtagen i skolens praksis. Vi må ikke forfalde til at drive en normativ ensrettet skole, fordi det synes at være det sikre. Vi må gå med hjertet, være modige og troværdige over for vores skoletanker, have en retning og et ståsted og ville noget.

 

Mette Berg Hansen

48 år, uddannet Den frie Lærerskole 1999, lærer Vester Skerninge Friskole

Jeg er friskolelærer med hud og hår og elsker livet som lærer og hverdagen sammen med børn, forældre og kolleger.

På min friskole har bestyrelse og lærere de sidste par år blandt andet haft fokus med friskolens rolle i lokalområdet. Det er en rigtig spændende og også vigtig debat, mener jeg. Friskolerne har meget spændende at byde på i forhold til lokalområderne, og mon ikke vi også får guld den anden vej!

Dansk Friskoleforening de senere år har været igennem en spændende udvikling, både mht udvikling af organisationen men også på grund af politiske tiltag, hvor vi udfordres på vores holdninger og vores skoleform. Vi hviler ikke på laurbærerne, og det skal vi heller ikke.

Gennem fire år var jeg så heldig at være med at til at sammensætte den sjette udgave af friskolernes sangbog. Det var et fantastisk spændende stykke arbejde. Musikken fylder meget i mit lærerliv.

Jeg stiller op til styrelsesvalget, fordi jeg mener, det er et spændende og vigtigt arbejde i et fællesskab, jeg gerne vil bidrage i.

 

Matilde Lissau - genopstiller
skoleleder ved Svanneke Friskole

I 2014 blev jeg valgt ind i Styrelsen og har nu siddet der i én periode. Fra foråret sidste år også som formand for Pædagogisk Forum. I de sidste par år har arbejdet i Styrelsen taget en drejning. Vi er blevet mere synlige for omverdenen, der er kommet mere retning i arbejdet, men jeg synes ikke, vi er helt i mål endnu. Derfor ønsker jeg selvfølgelig at fortsætte arbejdet, både i Styrelsen og i Pædagogisk Forum.

Jeg har mange års erfaring med foreningsarbejde i Dansk Ungdoms Fællesråd, Spejderbevægelsen, partipolitisk arbejde nationalt og lokalt, Dansk Amatørteater Samvirke og meget, meget mere. Mit møde med Dansk Friskoleforening har givet rigtig meget mening. Det har været fantastisk at give sig i kast med arbejdet i foreningen, og langsomt har jeg fornemmet, hvordan man bliver en del af en større landsdækkende bevægelse.

Personligt har jeg et stort ønske om at hjælpe medlemmerne til at udfordre og afprøve friheden, som ikke bare er et gode, men også er en pligt.

I Pædagogisk forum har vi for det kommende foreningsår fokus på medborgerskab, på alternative prøveformer, etablering af egne læseplaner og selvfølgelig den øgede mængde friskoler, der etablerer børnehaver og vuggestuer. 

Jeg håber, at jeg kan være med til fortsætte arbejdet i Styrelsen i endnu en periode.

Søren Erhand Hansen
Skoleleder ved Roskilde Lilleskole

Jeg har været medlem af bestyrelsen i Lilleskolernes Sammenslutning (LS) i 15 år, heraf de sidste 8 år som formand, hvor jeg er stoppet i år.

Jeg har som formand i LS deltaget i et utal ad møder, arbejdsgrupper og forhandlinger med de andre skoleforeninger, fagforeninger, ministerium og andre fora omkring friskoleverdenen. Et stykke arbejde, jeg faktisk savner. Blandt andet har jeg været med i arbejdet bag den nuværende specialundervisningslov på vores område, og i det hele taget har jeg altid arbejdet for, at de specielle, sårbare og anderledes elever skal kunne være på vores skoler. Jeg mener at kunne bidrage til især det politiske arbejde i styrelsen, nemlig at kæmpe for undervisningsfriheden, og for, at der fremover er nogle retfærdige økonomiske og strukturelle rammer, så både mindre og nye skoler reelt kan eksistere.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg også arbejde for, at Dansk Friskoleforening bliver endnu bedre til at hjælpe friskolernes bestyrelser med at drive skole. At jeg herudover vil fortsætte de sidste 3-4 års arbejde med at Lilleskolerne kan føle sig hjemme i Dansk Friskoleforening, opfatter jeg som selvfølgeligt.

 

Line Mansour
Forældre ved HAY-Skolen

Efter mange års studier med hovedet solidt plantet i bøgerne, skulle jeg op og trække vejret igen. Denne her flersprogede, flerkulturelle friskole havde gennem længere tid bedt mig komme og undervise i dansk og engelsk og nu, da jeg var færdiguddannet (som Cand. Ling. Merc. i engelsk) tænkte jeg: ”Hvor svært kan det være? Jeg gør det her et ½ års tid, og så skal jeg ud og have mig et ’rigtigt’ arbejde”. Det endte med, at der gik 10 år! Jeg arbejdede 4 år som underviser og 6 år som leder på samme skole. I dag stiller jeg op som forælder på en (anden) flersproget, flerkulturel skole.

I løbet af de 10 år er det blevet mig klart, hvad mit hjerte banker for. Det banker for mangfoldighed, forskellighed, integration, medborgerskab, for retten til at være den man er. Det være sig som enkeltperson, familie, forening el. lign. og ikke mindst SKOLE! Det er ikke altid nemt, men bestemt en kamp der er værd at kæmpe. Og det er en kamp, jeg er god til at kæmpe! 

De flersprogede og flerkulturelle danske friskoler er ofte ufrivilligt til debat i medierne, hvorfor jeg mener, at det er vigtig, at Dansk Friskoleforening også profilerer sig stærkt på dette område. 

Jeg håber på at blive valgt til styrelsen, da jeg mener at kunne bidrage til foreningsarbejdet med min baggrund, kompetencer og erfaring med kulturel forståelse, flere sprog og brobygning samt bibringe praksiserfaringer fra arbejdet på en sådan skole. Jeg ved, hvad vil det sige at integrere fra morgen til aften og dermed hjælpe en særlig gruppe danskere på vej, mens emner som radikalisering, diskrimination, mediedebat, social kontrol og kriminalpræventivt arbejde er en del af hverdagen samtidig med, at man ’bare’ gerne vil drive skole.

Jeg kan ligeledes tilføre Dansk Friskoleforening et omfattende netværk inden for ovenstående emner.

Jeg er fortaler for forskellige skoleformer, for friskoletanken, for hele diversiteten i Dansk Friskoleforening samtidig med, at jeg sagtens kan se potentialer i sparring mellem alle former for grundskoler på f.eks. integrationsområdet. Afstanden mellem folkeskole og friskole bør erstattes af samarbejde, videndeling og sparring.

Længe leve mangfoldigheden!

 

Helle Heesche
Skoleleder, Ringsted Ny Friskole

Jeg har ikke tidligere deltaget i Dansk Friskoleforenings arbejde. Til gengæld kender jeg foreningen som bruger og har haft gavn af den vejledning og støtte, min skole og jeg har modtaget gennem mine otte år som leder.

For mig at se er den måske vigtigste opgave for Dansk Friskoleforening at blive ved med i offentligheden at italesætte berettigelsen af den fantastiske og forholdsvis unikke mulighed, forældre har i Danmark for at kunne vælge netop den skole, som passer til deres værdier og deres barns behov. Jeg oplever, at denne tradition er under pres, at et af argumenterne ofte er, at de frie grundskoler ikke behøver løfte inklusionsopgaven. Det er derfor en særlig vigtig opgave for Dansk Friskoleforening at formidle det faktum, at det gør vi faktisk gerne, men også lægge op til en diskussion af rammerne og mulighederne for dette arbejde. 

Svend Arup - genopstiller
Skolekredsmedlem ved Feldballe Friskole

Jeg har siddet i styrelsen i små otte år, hvor jeg har været med til sammenlægningen af de tre afdelinger for henholdsvis Jylland, Fyn og Sjælland til den forening vi i dag er del af, herunder også flytningen af sekretariatet i Faaborg til Friskolernes Hus i Asperup. 

Jeg er i dag medlem af pædagogisk udvalg, forligsnævnet og for nyligt indtrådt i fondsbestyrelsen. Jeg har tidligere været foreningens kasserer og været med i forretningsudvalget.

Ud over mit arbejde i styrelsen har jeg været friskoleleder i 29 år. I dag er jeg tilsynsførende på fem meget forskellige friskoler rundt om i landet. Noget, som giver mig en indsigt i hvilke problemstillinger og udfordringer, som dagens friskoler står med.

Derudover har jeg været kasserer for de lokale søspejdere, siddet i menighedsråd som næstformand i to perioder og sidder i kommuneforeningen for et parti.

For to år siden meldte også Lilleskolerne sig ind i Dansk Friskoleforening, og vi er i dag en stor og væsentlig medspiller i debatten om den danske grundskole. 

Dette momentum skal vedligeholdes og dyrkes hver dag i en medieverden, som er mere og mere hektisk og sensationspræget. Det sker særligt ved en tydelig kommunikation - hvilket vi har - og gode vilkår for de frie skoler i Danmark. Det er noget, jeg gerne vil fortætte med at arbejde for.

Randi Pisani
Forældre ved Rudolf Steinerskolen i Aarhus

Jeg har de sidste 14 år været forældre på Rudolf Steinerskolen i Aarhus - og kommer til at være det nogle år endnu.

For mig er de frie skoler et supplement til folkeskolen. Det er derfor vigtigt, at skolerne bevarer den pædagogiske frihed og har økonomisk mulighed for at hjælpe børn med særlige behov. Alle forældre, uanset social økonomisk og etnisk baggrund, bør have mulighed for at vælge den skoleform, der passer bedst til netop deres barn og familie.

Jeg har det sidste år været suppleant i Dansk Friskoleforenings styrelse og deltaget i kommunikationsforums møder. Jeg vil fortsat gerne bidrage med min viden indenfor blandt andet kommunikation, evalueringsmetoder, forældresamarbejde, betydningen af kreativ tænkning i undervisningen og internationalt samarbejde.

Udover at være mangeårig forældre på en friskole og tidligere lærer samme sted, er jeg tidsskriftsredaktør og presse- og kommunikationsansvarlig i Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark.

 

Landsmøde 2017 - den 22. - 23. april på Radisson Blu Aarhus. Generalforsamling fra 13.30 - 17.00

Hent program

 

info
Friskolernes Hus
Flere informationer
62613013

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12