fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Landsmøde 2017

Årets fællesmøde for alle

Vær med til at dyrke og styrke friskolefællesskabet ved Dansk Friskoleforenings landsmøde. Vi lover stimuli til både hjerne, sjæl og lattermuskler. Alle medlemmer: forældre, skolekredsmedlemmer og ansatte er inviterede.


Aarhus er i 2017 europæisk kulturhovedstad, og derfor er tre af seks valgfrie saloner knyttet til nogle af Aarhus´ største kulturelle institutioner. Der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Læs mere om de enkelte saloner herunder.

Vel mødet til landsmødet 2017!

Program for landsmøde 2017

Lørdag den 22. april

 • 09.30 - 10.00: Ankomst og kaffe
 • 10.00 - 10.15: Velkomst ved formand Peter Bendix Pedersen
 • 10.15 - 10.45: Sanghalvtime med folk-gruppen Phønix
 • 10.45 - 12.30: 6 saloner med oplæg og debat:
 • 10 egenskaber, fremtidens børn ikke kan undvære

  Det er ikke svært at spå, og slet ikke om fremtiden. Anne Skare - en af de dygtigste fremtidsforskere - vil på denne salon ikke kun give dig et “kørekort til fremtiden”, men også hjælpe dig til at sætte ord og billeder på den tid, vi er på vej ind i.

  Som forberedelse bør du kigge på artiklen "10 egenskaber, fremtidens børn ikke kan undvære”, som f.eks. forudser, at det er 100% godt, hvis man kan læse, skrive og regne i fremtiden – men det er ikke et ’must have’.

  Anne Skare lister fem drivkræfter, du kan være 99,9% sikker på, kommer til at ændre verden, som vi kender den og 10 kompetencer, som fremtidens børn derfor ikke kan undvære. Og så er det op til dig, og den skole du er en del af og har ansvar for at sætte de trends, du selv tror på i spil. Fremtiden er nemlig ikke noget, der bare sker - det er noget vi skaber sammen. 

   

 • Livet er magt og ansvar. Salon om etik, skole, medmennesker og natur

  At gå skole er at lære om fællesskaber og leve i fælleskaber. Få en forståelse for, hvad de andre betyder for vores liv og vi for deres - og hvem de andre er. Den danske teolog K.E. Løgstrup (1905-1981), der i mange år var professor i etik og religionsfilosofi ved Århus Universitet, arbejdede med at forstå mennesket som en del af forpligtende fællesskaber og hvilken betydning det har for vores liv (Den etiske fordring 1956). Løgstrup inddrog også naturen i sine overvejelser (Ophav og omgivelse 1976) og hans tænkning har siden hans død dannet baggrund for en række forsøg på at taænke forholdet mellem natur og menneske som en form for fællesskab.

  I et samfund, der i stigende grad præges af konkurrence mellem mennesker på alle niveauer, en individualisme, hvor den enkeltes opgave er at skille sig ud fra mængden og ødelæggelse af naturen, vores fælles livsgrundlag, er der god grund til at fokusere på de fællesskaber, der bag alle vores egne præstationer bærer vores liv. Her kan Løgstrups etiske tænkning vise en vej til en livsnær forståelse af begreber som magt, ansvar og fællesskaber - både dem mellem mennesker og dem mellem mennesker og natur.

  Salonen vil byde på to oplæg med efterfølgende diskussioner, der vil søge at aktualisere Løgstrup ind i de nuværende diskussioner om menneske- og samfundssyn, dannelse, klimaforandringer og natursyn med fokus på, hvorfor det er en væsentlig opgave for skolen at danne eleverne til at tænke over hinanden og naturen som mere end ressourcer til tilfredsstillelse af deres individuelle behov og præferencer.

  Mickey Gjerris (f. 1969) er lektor i bioetik ved Københavns Universitet. Mickey har i snart 20 år forsket i emnefeltet natur, menneske og teknologi og udgivet en lang række artikler og bøger om etiske emner. Han er en flittigt brugt ekspert, debattør og foredragsholder omkring emner som medicinsk etik, klimaforandringer, dyreetik og fødevareetik. Mickey var medlem af Det Etiske Råd 2011-2016.

 • The Garden - ARoS

  I 2017 præsenterer ARoS den første triennale med titlen THE GARDEN – End of Times; Beginning of Times, i anledning af Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017. 

  Den del af udstillingen, der lokaliseres på selve museet betegnes ”The Past” og undersøger landskab og menneske i forhold naturen ud fra et kunstnerisk og idéhistorisk perspektiv. Hen over juni og juli vil udstillingen brede sig til byrum (”The Present”) og strækningen langs bugten og skoven syd for byen (”The Future”).

  Salonen på ARoS ladere deltagerne få indblik i den del af The Garden, som udstilles her. Efterfølgende vil deltagerne mødes med én af museets kreative medarbejdere, som vil fortælle om de udstillingsrelaterede pædagogiske og kreative arbejdsprocesser. Undervejs vil deltagerne selv blive udfordret med en kreativ udfordring.

   

 • Livtag med historieformidling

   

  I salonen tages der udgangspunkt i faktuelle historier, der gennem salondeltagernes fiktive livtag folder sig ud som et værk, en hel fortælling – til identifikation og indlevelse for tre generationer. Desuden debatteres, hvor langt vi skal gå med fiktionen i formidlingen af historien, uden at gå på kompromis med virkeligheden, det konkrete.   

  Moesgaard Museums nye udstillingsbygning åbnede for publikum den 11. oktober 2014. Henning Larsen Architects har tegnet bygningen, der med sine 16.000m2 vokser ud af bakken nord for herregården Moesgaard. Bygningen rummer udstillingsfaciliteter med mulighed for at formidle oldtid, middelalder og antropologi under de bedst tænkelige vilkår. Ambitionen er at transformere Moesgaard Museums fra et elitært museum til en attraktion. 

  Med afsæt i museets mangeårige forskning og erfaring på udstillingsområdet ønsker vi at udfordre det elitære kulturhistoriske udstillingskoncept, som oftest henvender sig til en begrænset del af befolkningen. I stedet vil vi skabe et levende museum for tre generationer på én gang, hvor genstandene er udgangspunkt, og hvor forskning er grundlaget for formidlingen.

  Målet er at gøre fortiden levende, og at lade de mennesker, der har været her før os, træde frem i udstillingerne, så vi bedre kan forstå den fortid, der har skabt vores nutid. Drivkraften er arbejdet med de gode historier, hvor fiktionen udfordrer og supplerer vores faktuelle viden.

  Moesgaards undervisningsafdeling fokuserer på oplevelsespædagogik, æstetiske læreprocesser, dialogbaseret undervisning og refleksiv praksislæring under overskriften: Vi er ikke en skole - børn og unges idéer kan ændre Verden. 

  Pauline Asingh
  Afdelingsleder Publikum og udstillinger
  Moesgaard Museum

 • Sang, dans, spil, kor. Svedige beats fra hele verden

  Kandidatstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium vil stå for en »2 i 1« salon i konservatoriets dejlige lyse lokaler.

  Først spiller, danser, leger, battler og synger vi med udgangspunkt i et svedigt beat – kommer det fra Afrika, Cuba eller Brasilien? Vi ved det ikke, måske er det bare hiphop fra Hobro.

  Dernæst synger vi pop-hjertet ud i enkle flerstemmige passager. Skrigeskinker og smørtenorer kan deltage sammen med dybsindige basser og stærke alter-egoer. Det er ok ikke at vide, hvilken slags stemme man er, bare man stemmer i.

 • Frirumsdebat om digital dannelse

  Er iPads i børnehave og indskoling vejen til digital dannelse?

  Hvis vi skal danne fremtidige generationer, må vi klæde dem på til at navigere i en digital verden. Men hvad kræver den digitale dannelse? I denne salon stilles der skarpt på brugen af tablets i børnehave og indskoling. I den seneste tid har diskussionerne om brugen af iPads og andre tablets været livlig. Mange kommuner investerer massivt i tablets til brug i børnehaver og skoler. Nogle påskønner tablets og andre digitale remedier som en naturlig del af hverdagen for en generation af digitalt indfødte. Andre ønsker iPad-fri zoner og udfoldelse på anden vis.

  Med udgangspunkt i spørgsmålet "Er iPads i børnehave og indskoling vejen til digital dannelse?”, vil forskningspsykolog Morten Munthe Fenger og pædagogisk konsulent Niels Hjort-Petersen, diskutere, hvordan brugen af iPads påvirker børns læring og udvikling.

  Gennem debatten, vil du få perspektiver på, hvordan du kan forholde dig til brugen af digitale løsninger i din undervisning, og selv komme med forslag til initiativer.

  Niels Hjort-Petersen
  Niels Hjort-Petersen er pædagogisk konsulent med ansvaret for didaktisk og pædagogisk implementering af digitale løsninger i 0-18 års-området i Fredericia Kommune. Han er master i IKT og læring, tidligere friskolelærer og har gennem 10 år arbejdet med bl.a. de unges brug af iPads, gennem Center for pædagogisk udvikling i Fredericia Kommune. Niels kender de åbenlyse potentialer i de digitale løsninger, gennem hans tætte kontakt med både skoler og daginstitutioner, og ser det som en central del af hverdagen.

  Morten Munthe Fenger
  Morten Munthe Fenger er forskningspsykolog, og har skrevet en række nytænkende artikler: ”Afhængig af smartphonen” og ”Fagre digitale verden”, som har startet en debat om vores mentale sundhed i et liv med øget digitalt samvær. Morten er ekspert i vores (mis)brug af iPads, og er bekymret for brugen af digitale løsninger i både skoler og daginstitutioner. Vores hjerner kan simpelthen ikke holde til det. Morten Munthe Fenger er kendt fra TV2-Dokumentaren ”Når mobilen tager magten” og DR1’s sundhedsmagasin ”Skærmafhængighed”.

  En Frirumsdebat
  Debatten sættes op som en Frirumsdebat. Dansk Friskoleforening er gået sammen med Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen og har skabt Frirummet, med støtte fra TrygFonden. Frirummet har udviklet en ny debatform: Frirumsdebat.

  En Frirumsdebat forløber efter en række klare spilleregler. De to debattører tager udgangspunkt i en konflikt, og ledes gennem tre runder, hvor også deltagerne i salen inddrages undervejs. Først trækkes fronterne op, så det er tydeligt, hvor uenigheden er. Så reflekterer debattørerne sammen over, hvad de har til fælles, og hvad de selv er usikre på. Til sidst forsøger både debattører og deltagere at finde frem til initiativer, der kan bringe os videre for det fælles bedste.

  Læs mere på www.frirummet.org

 • 12.30 - 13.30: Frokost
 • 13.30 - 17.00: Generalforsamling
 • 21.00 - 21.45: Koncert med Tue West Band. 7-mands band spiller numre fra nyt album og bagkatalog.
 • 22.30 - 00.30: Dans ved orkesteret FreezeCool. Et herreband på 9 fædre med rødder i friskoleverdenen spiller op til dans med energifyldt musik for ungdommelige voksne.

Søndag den 23. april

 • 07.00 - 09.00: Morgenbuffet
 • 09.00 - 09.45: Morgensang
 • Stræk skelettet, væk røsten, ryst bagen og syng solen op. Gør jer parate til at modtage og hengive jer til sang og musik. Lena Gregersen og Helle Agergaard fra Det Jyske Musikkonservatorium står for en morgensamling, hvor krop, stemme, sang, smil og grin bliver aktiveret.
 • 10.00 - 11.00: Sandhedens blinde vinkel ved Vincent Hendricks. 
 • Adgangen til information anses som et gode, der kan gøre os mere oplyste og vidende. Information kan imidlertid også udnyttes strategisk til manipulation,til at påvirke menneskers overvejelser, beslutninger og handlinger - både individuelt og kollektivt. Dette kan i sidste ende få betydning forde demokratiske processer. Vincent Hendricks konkluderer, at vi er ramt af en stadig stigende uvidenhed som samfundsborgere.På trods af, at vi hver år multiplicerer vores adgang til information, så halveres vores reelle viden, påpeger professoren.
 • 11.00: Tak for i år, sandwich og afrejseFå rabat på færgeoverfarten fra sjælland!

Har I ikke booket jeres overfart ifm Landsmødet 2017, så se her
(Har I allerede booket, så har I højst sandsynligt opnået den bedste pris)Tilmelding til Landsmøde 2017 pil

Tilmeldingsfrist
den 3. marts. 

Pris for deltagelse
lørdag og søndag: 1.100 kr.
Lørdag: 850 kr.

Overnatning Radisson Blu
Enkeltværelse: 850 kr.
Dobbeltværelse: 475 kr. pr. person
3-sengs værelse: 350 kr. pr. person

Overnatning Hotel The Mayor
Enkeltværelse: 815 kr.
Dobbeltværelse: 460 kr. pr. person

Program (pdf)

Tilmelding

Vil du stille op til styrelsesvalget?

info
Kontakt
Birgitte Bahlke Gram, Friskolernes Hus
62613013

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12