fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Kandidater styrelsesvalg 2018

Præsentation af kandidater ved styrelsesvalget 2018

Dansk Friskoleforening afholder landsmøde med generalforsamling og valg til styrelsen den 5. maj 2018 kl. 13.45 - 17.00 på Comwell Kolding. Alle forældre, skolekredsmedlemmer og ansatte ved vores medlemsskoler er medlemmer af foreningen og har dermed stemmeret. Mere om landsmødet 2018

Der er opstillet 4 kandidater til tre ledige pladser.

 

Peter Bendix Pedersen
Formand for Dansk Friskoleforening

Genopstiller

Jeg blev valgt til styrelsen første gang i 2009, og søger nu genvalg for tredje gang. Siden 2014 har jeg været formand for Dansk Friskoleforening, og før det skoleleder ved Køng Idrætsfriskole i årene 2005 - 2014.

Det er vigtigt at holde fast i forældrenes frihed og ansvar for børns undervisning. Det er grundkernen i friskolen og dermed udgangspunktet for foreningens berettigelse. 

Jeg vil arbejde for, at friskolerne har de bedste muligheder for at skabe lokale skolefællesskaber med plads til alle og gennem det daglige møde og undervisningen styrke elevernes personlige og faglige udvikling. 

Det er derfor min ambition, at Dansk Friskoleforening skal understøtte og inspirere ledere, lærere, pædagoger og forældre i deres bestræbelser på at blive endnu dygtigere til at bruge friheden i det pædagogiske arbejde.

Jeg vil endvidere arbejde for, at de lovmæssige og økonomiske rammer for drift af friskoler er så gode som muligt, så det er muligt at udvikle medarbejdernes ressourcer og friskolens faciliteter til gavn og glæde for den daglige skolevirksomhed.  

Mit udgangpunkt er friheden og ansvaret for det fælles bedste, så vi med tillid og tiltro kan indgå i forpligtende samtaler og i en frugtbar relation med hinanden. I en tid, hvor friheden er under pres er det derfor vigtigt, at Dansk Friskoleforening bidrager med en klar stemme i debatten om, hvad skole er og skal være. 

Denne politiske opgave skal styrelsen tage på sig - men den lykkes kun, hvis vi er i tæt dialog med hinanden om, hvad friskole er. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi formår at etablere netværk, dele viden og mødes med hinanden. Her har vi en fælles opgave, og jeg vil gøre mit bedste for at det lykkes.

 

Jakob Ringgaard

Skoleleder ved Ollerup Friskole

Jeg har gennem 12 år som leder på to forskellige friskoler deltaget i Dansk Friskoleforenings diverse møder, kurser, netværksarrangementer, landsmøder og lignende.  

Jeg har erfaring fra frivilligt arbejde i idrætsforeninger.

I forhold til arbejdet i styrelsen har jeg med tilfredshed set udviklingen de seneste år, hvor jeg mener, vi som forening står styrket i kraft af en mere udadvendt rolle - og i kraft af foreningens evne til at være med til at sætte en politisk dagsorden.

Jeg forestiller mig, at jeg personligt og arbejdsmæssigt vil komme tættere på nogle problemstillinger, så jeg også bringer noget 'med hjem til skolen'. 

Jeg vil især prioritere to områder:

  • Friskolens rolle og ansvar i samfundet, herunder inklusionsopgaven og det sociale ansvar
  • Pædagogik og netværk

 

Gitte Baaring Hansen
Viceleder ved Helsingør Lilleskole

Genopstiller

Jeg har nu gennem tre år været medlem af styrelsen i Dansk Friskoleforening og har besluttet at stille op til endnu en periode.

Det har været tre år med mange vigtige ting på dagsordenen, og jeg mener, at jeg har budt aktivt ind i debatterne og vil meget gerne fortsætte dette arbejde.

Friheden har været udfordret af presse og politikere, statstilskuddet har været til diskussion, Lilleskolerne er optaget i Dansk Friskoleforening og meget andet.

Jeg har været ansat på Helsingør lille Skole i 28 år, som lærer, skoleleder og nu som viceskoleleder. Mine hovedopgaver på skolen er inden for det økonomiske og administrative felt, så jeg er tæt på de udfordringer, skolerne møder inden for de økonomiske og lovmæssige områder.

Jeg har tidligere været medlem af bestyrelsen i Lilleskolernes Sammenslutning i 8 år.

Derudover er jeg udpeget af Dansk Friskoleforening som bestyrelsesmedlem i Fordelingssekretariatet. Dette arbejde vil jeg også meget gerne fortsætte med, da jeg er overbevist om, at jeg kan bidrage med praksis-nære erfaringer i arbejdet i Fordelingssekretariatet. Erfaringer, der kan kvalificere de beslutninger, der tages vedrørende fordelingen af midler til skolerne. Det er en fordel, at jeg samtidig er medlem af styrelsen i Friskoleforeningen, så der kommer sammenhæng i arbejdet.

Jeg er meget optaget af de rammer og vilkår, der er for de frie skoler og vil fortsat arbejde for, at det skal være muligt at drive og oprette frie skoler. Udover økonomiske og lovgivningsmæssige rammer er det en vigtig forudsætning, at vi som frie skoler til stadighed bruger friheden ansvarsfuldt og kvalificeret, og at vi hver dag tager opgaven med at skabe skole alvorligt.

 

Allaa Al-Naqach
Viceleder ved Al-Hikma Skolen

Jeg har ikke tidligere deltaget i foreningens arbejde, men jeg har i mange år været en aktiv del af flere foreningsbestyrelser, der har beskæftiget sig med tosprogede børn og unges uddannelse og job.

Jeg har været lærer i 12 år og har nu været leder i 8 år, først som afdelingsleder og dernæst som viceskoleleder.

Jeg håber, at jeg kan bidrage til arbejdet med friskolernes pædagogiske virke, som har været drivkraften bag mit eget engagement i friskoleverdenen de sidste mange år. 

landsmøde 2018

Generalforsamling den 5. maj på Comwell Kolding (13.45 - 17.00)

Se hele programmet og hvordan du tilmelder dig: Landsmøde 2018

 

info
Friskolernes Hus
Flere informationer
62613013

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12