fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Politikere besøgte flersprogede friskoler

Af Maren Skotte, Friskolernes Hus

»Dialog er vigtigt« sagde Annette Lind fra Socialdemokratiet, efter hun havde besøgt to friskoler med hhv. overvejende dansk-tyrkiske elever samt dansk-pakistanske elever. For første gang var Annette Lind (S), Daniel toft (S) samt Jacob Mark (SF) med på besøgstur til nogle af de skoler, som ofte i den offentlige debat omtales »muslimske friskoler«. Disse skoler er jævnligt genstand for politisk opmærksomhed på tværs af rød og blå blok.

Skolen er som en livmoder
Politikerne var blevet inviteret til at besøge først Salix Skole, hvor de fleste elever har dansk-tyrkiske rødder. Foran tavlen fik politikerne mulighed for at være i direkte dialog med 8. og 9. klasse, hvor debatlysten var stor. Flere elever kunne berette om forliste folkeskoleforløb, hvor deres forældre til sidste havde flyttet dem til Salix Skole. Mange elever følte, at de med skoleskiftet fik en markant anderledes skolegang. »Fagligheden er meget højere her end på den folkeskole, hvor jeg gik«, sagde en pige mens flere andre lagde vægt på et markant tryggere skoleliv ikke mindst på grund af stærke relationer til lærerne.

Over en kop kaffe fortsatte snakken efterfølgende med de tre politikere, skolelederen samt klasselæreren for 9. klasse. »Denne her skole er som en livmoder, som gør det lettere for børnene at komme videre«, sagde klasselærere og pointerede, at de flersprogede friskoler er et symptom på, at integrationen ikke er lykkedes. Mange af eleverne er børn af 3. eller 4. generations indvandrere, men det var tydeligt at mærke, at eleverne er mærket af den ofte hårde tone i mediedebatten. »De her elever er vant til at blive råbt ad på gaden, de ser nyheder og mærker derfor den hårde tone. Det får dem til at have paraderne oppe«, sagde klasselæreren. 

Skal man blande skole og religion?
På Jinnah International School stod eleverne klar med tulipaner ved indgangen til skolen, som gæsterne fik i favnen som en herlig velkomst. Elever fra forskellige klasstrin viste gæsterne stolt rundt på de forholdsvis få kvadratmetre, som skolen råder over til de cirka 190 elever og deres lærere. Jinnah International School har pakistanske rødder, eleverne bærer skoleuniformer og titulerer lærerne madame« og »sir«. Hver morgen indledes med en fælles morgensamling, hvor eleverne synger og læser et stykke op fra koranen. 

Det fik efterfølgende Jacob Mark fra SF til at slå fast, at han grunlæggende er imod en sammenblanding af religion og skole. »Men hvad så med de grundtvig-koldske friskoler, der beder morgenbøn og synger salmer? Hvis skoler ikke må hvile på særlige værdier, holdninger og overbevisinger giver det ikke mening længere at have friskoler« pointerede Maren Skotte fra Dansk Friskoleforening. Det var Jacob Mark nu ikke enig i. »Når staten yder tilskud til skoler, skal børn ikke udsættes for indoktrinering. Det er forkert at koble religiøsitet og skole. Det burde være adskilt«, sagde han.

Tre lærerrepræsentanter, skolelederen samt bestyrelsesformanden havde sat god tid af til at drøfte de forskellige spørgsmål, som politikerne havde på hjerte. Samtalen kom især til at dreje sig om tørklæder, religiøsitet samt en række spørgsmål om fordele og ulemper ved flersprogede friskoler.

»Da jeg startede her på skolen, blev jeg helt lamslået over den fantastiske respekt eleverne har for lærerene og undervisningen. Jeg skal ikke starte hver time med at få ro. Der ER ro, og så kan vi gå i gang med undervisningen«, fortalte en lærer, som tidligere har arbejdet på både folkeskoler og andre frie grundskoler. 

Jeg har fået noget at tænke over
Klokken 13.30 blev politikerne sat af på deres arbejdsplads: Christiansborg. Her var der anledning til at gøre status på dagens oplevelser. »Jeg vidste godt på forhånd, at disse skoler sikkert ville have en høj faglighed og søde elever, men jeg er stadigt i tvivl om, hvorvidt det er det bedste for integrationen«, sagde Jacob Mark. Annette Lind følte, at hun var blevet mere oplyst, »man ser måske lidt anderledes på et nu, hvor man har været ude og tale med eleverne. Jeg føler, jeg er blevet klogere«. Og hun blev bekræftet i, at disse skoler er demokratiske skoler, »jeg synes, vi så nogle meget positive skoler, som fortalte os, at de rigtig gerne vil demokratiet, og det bekræfter mig i, at de her skoler, de gør meget for at være en del af det danske samfund«. Slutteligt slog Annette Lind fast, at kendskab er vigtigt, »når vi fremadrettet skal lovgive, så skal man tale sammen«.

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12