fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

A-Å

pil Tilbage

Lønberegning for ikke undervisere 2017/18

Lønberegning for skolens pædagogisk personale samt teknisk/adm.personale. Hent fil

Lønberegning undervisere og ledere 2017/2018

Lønberegning for skolens lærere, bh.kl.ledere samt ledere gældende for skoleåret 2017/18. 24.10 rettet lønspec. ledere(fejl i liniehenvisning) Hent fil

3F_–_pedeller__rengøring_m.fl._–_kun_lukket_gruppe_af_Lilleskoler.pdf

Overenskomsten 2015-2018 mellem 3F og Lilleskolerne (lukket gruppe af medlemmer): Løn- og ansættelsesforhold 2015-2018 For rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere. Hent fil

ANSÆTTELSESBREV__F14.pdf

Ansættelsesbrev for øvrige ansatte (teknisk/administrativt personale samt pædagoger) uden overenskomst. Ny udgave maj 2016. Hent fil

Administrationskalender for skoleåret 2017-2018

Kalender/årshjul med angivelse af de faste opgaver i skolens administration 2017-2018. I kalenderen er der ud for hver opgave mulighed for at tilføje egne notater. Hent fil

Aftale_om_lønmægling_DF_og_FSL.pdf

Aftale mellem Dansk Friskoleforening og Frie Grundskolers Lærerforening om mæglingsinstans i forbindelse med lønforhandlinger på frie grundskoler. Hent fil

Ansættelse_timelønnede_vikarer.docx

Udkast til orienteringsskrivelse vedrørende timelønnede vikarer. Hent fil

Ansættelsesbrev_3F_Pedeller__rengøring_m.fl.__–_alle_medlemsskoler_august_2016_skrivbar.pdf

Ansættelsesbrev for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved frie grundskoler, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, jf. aftale om ar-bejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet som følger af lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010. Hent fil

Ansættelsesbrev_for_HK_er_med_overenskomst__lilleskoler_.doc

Ansættelsesbrev for HKere med overenskomst imellem lilleskolernes sammenslutning og HK. Hent fil

Ansættelsesbrev for pædagogisk personale med BUPL overenskomst

Ansættelsesbrev for pædagogisk personale på skoler, der har tiltrådt overenskomst med BUPL. Hent fil

Ansættelsesvilkår_Frie_Grundskoler_Overenskomsthåndbog_2011-2013.pdf

Ansættelsesvilkår for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, Overenskomst 2011 - 2013. Hent fil

Ansættelsesvilkår_Overenskomsthåndbog_2015-2018_for_lærere__ledere_og_bhkl_ledere.pdf

Overenskomsthåndbog for lærere, ledere og bhkl. leder, del 1-3. Overenskomst 2015-2018. Hent fil

Ansøgningsskema_optagelse_Dansk_Friskoleforening.pdf

Skema til brug ved ansøgning om optagelse i Dansk Friskoleforening. Underskrives af den samlede bestyrelse inden sendes til Dansk Friskoleforening. Hent fil

Arbejdstidsplanlægning16-17-3_-_MASTER_01.xlsx

Værktøj til planlægning af lærernes arbejdstid. Filen indeholder både kalender for skoleåret 2016-2017, værktøj til planlægning af lærernes arbejdstid samt et regneark til brug af udregning af ulempe og weekendtillæg. Hent fil

Arbejdstidsplanlægning 2017-2018

Værktøj til planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2017/18. Værktøjet indeholder en kalender til lærerne, værktøj til planlægning af arbejdstiden samt "tomme" kalendere som kan benyttes til forældre eller andre. Hent fil

Arbejdstidsplanlægning 2018-2019

Værktøj til planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2018-2019. Værktøjet er udarbejdet efter de nuværende og gældende arbejdstidsregler. Hent fil

Arbejdstidsplanlægning_2015-2016.xlsx

Værktøj til arbejdstidsplanlægning, herunder kalender for 1. og 2. halvår, arbejdsplanlægning, opgaveoversigt samt beregningsark til brug for udbetaling af ulempe- og weekendtillæg. Kører skolen med flere end to skemaer hen over et skoleår, kan man ved henvendelse til Konsulent Tove Dohn få disse tilsendt. Hent fil

Arbejdstidsplanlægning_sfo.xlsx

Regneark til planlægningen af arbejdstiden for pædagogisk personale i friskoler. Ny version 22. feb. 2016. Hent fil

Arbejdstidsprotokollat.pdf

Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Hent fil

Arbejdstidsregler_FAQ.pdf

Spørgsmål og svar (FAQ) om de nye arbejdstidsregler fra 2014. Hent fil

Arbejdstidsregler_vejledning.pdf

Moderniseringsstyrelsens vejledning i nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler, 2014. Hent fil

Barselsaftalen

Barselsaftalen gældende for ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger under BUPL overenskomst samt ansatte under 3F overenskomsten. For ansatte uden overenskomst er det en aftalespørgsmål, om hvorvidt den ansatte er ansat med ret til barselsaftalen eller barselsloven. Hent fil

Barselsaftalen

Barselsaftalen gældende for ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger ansat under BUPL overenskomst samt ansatte under 3F overenskomsten. Hent fil

Bestyrelsens_forretningsorden_skabelon_2016.docx

Forslag til forretningsorden på en friskole. Hent fil

Bestyrelsens_overordnede_ledelse.pdf

Et kursusmatriale om bestyrelsens overordende ledelse på friskoler. Hent fil

Bilag_1_til_Ansættelsesbrev_ændringer.pdf

Bilag 1 til brug ved ændringer i ansættelsesforhold i ansættelsesbrev. Til brug ved ændringer af vilkår. Hent fil

Bilag_til_Ansættelsesbrev_Skoleleder.pdf

Bilag til skolelederens ansættelsesbrev. Hent fil

Boerneattest.pdf

Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Hent fil

Budget 2017/2018

Budgetprogram til finansåret 2017 samt 2018. Læs først kvikvejledningen, og udfyld derefter arkets faner. Hvis spørgsmål hertil kontakt konsulenterne i Friskolernes Hus. Hent fil

Budget 2018

Budgetværktøj til budgetlægning for 2018 samt 2019 28.10 rettet sammentælling uv-udg. 2017. Hent fil

BudgetNyskole2018.xlsx

Simpelt budgetark til nyoprettede skoler med skolesstart august 2018. Arket giver mulighed for at bruge gennemsnitstal baseret på skolestørrelse samt område eller at man selv indtaster alle tal. Læs vejledningen først. Kontakt Friskolernes Hus for nærmere vejledning. BEMÆRK DET ER FINANSLOVSFORSLAGS TAKSTERNE - TAKSTER DER ENDNU IKKE ER VEDTAGET. Hent fil

Børnekonvention_Folder_til_elever_Jeg_har_ret_til_at_blive_lyttet_til.pdf

Folder til elever på frie grundskoler om retten til at blive hørt i sager, hvor der er tale om ophør af samarbejde mellem skolen og familien jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

Børnekonvention_Folder_til_skoleleder_At_lytte_og_inddrage.pdf

Folder til brug for skoleledere i forbindelse med ophør af samarbejde med familier jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

CopyDan_Billedkunst_rammeaftale.pdf

Aftale med CopyDan Billedkunst om anvendelse af ophavsretsbeskyttede billeder i undervisningen + tro og love erklæring, hvis man ikke anvender billeder i undervisningen. Hent fil

Fælles løntabel gældende fra 1. april 2017

Løntabel for skolens ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagogisk personale efter BUPL overenskomst, ansatte efter 3F overenskomsten samt HK(Lilleskolernes sammenslutning). Ændringerne pr. 1. april 2017 er en ny reguleringsprocent. Derudover stiger OK-15 tillægget for pædagogisk personale med BUPL overenskomst fra et årligt grundbeløb fra kr. 2.000,- til kr. 4.000,-. Løntabellen er gældende indtil og med d. 30. november 2017. 1. juni - tilføjet at Funktionstillæg i fanen BUPL er pensionsberettiget. Hent fil

Foreløbig løntabel gældende fra 1. december 2017

OBS: Løntabellen er foreløbig og skal anvendes for lønudbetalinger i december 2017 og januar 2018. Når effekten af ”privatlønsværnet” er beregnet i løbet af januar måned, vil der blive udsendt en endelig løntabel, som skal anvendes i februar og marts 2018. Lønningerne for december og januar skal IKKE efterreguleres, selvom det skulle vise sig, at satserne i den endelige løntabel er lavere end satserne i den foreløbige tabel – den endelige løntabel vil således kun gælde fremadrettet. Hent fil

Den_professionelle_bekymring.png

Undervisningsministeriets pjeve ”Den professionelle bekymring” om håndtering af eventuel mistrivsel. Se eksempler på håndtering af underretningspligten i praksis. Hent fil

Den_stiftende_generalforsamling.pdf

Vejledning til friskolens stiftende generalforsamling, spørgsmålet om vedtægter. Hent fil

EKSEMPEL på planlægning af lærerenes arbejdstid 17-18

Et udfyldt planlægningsark til planlægning af en lærers arbejdstid for skoleåret 17-18 Hent fil

EKSEMPEL_-_Arbejdstidsplanlægning16-17_-_MASTER2.xlsx

Dansk Friskoleforening har udarbejdet et eksempel til udarbejdelse af planlægning af arbejdstiden. Det er vigtigt at notere, at dette kun er et eksempel. Hent fil

EKSEMPEL på arbejdstidsplanlægning for det pædagogiske personale

Et eksempel på udfyldelse af arbejdstiden/opgaver for det pædagogiske personale for skoleåret 2017-18. TOMT ARK FINDES OGSÅ HER PÅ SIDEN. Hent fil

Eksempel_på_planlægning_af_arbejdstid.xlsx

Dette er et eksempel på et udfyldt skema vedr. planlægning af arbejdstid. Hent fil

En_guide_til_modtagelsen_af_flygtningebørn_og_deres_familier.pdf

Guide om flygtningebørn på frie grund- og efterskoler. Informationsmateriale om børnenes baggrunde og psykiske bagage. Hent fil

Energimærkning.pdf

Friskolers pligt til energimærkning, lovkrav m.v. Liste over byggesagkyndige, der tilbyder energimærkning på friskoler. Hent fil

Engangsvederlag_skoleleder.pdf

Skema til beskrivelse af aftale om engangsvederlag til skoleleder. Hent fil

Faellesoverenskomst_for_lærere.pdf

Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten). Hent fil

Ferielønsberegner

Værktøj til beregning af løn under ferie. Herunder feriefradrag og feriedifference. Arket kan også bruges til beregning af feriedage og særlige feriedage der skal udbetales. Hent fil

Ferievejledning 2017

Vejledning i hvordan man håndtere løn under ferie samt afregning af feriedage/særlige feriedage. Udover denne vejledning kan der downloades et excel-værktøj til udregning af løn under ferie samt afregning af ferie. For yderligere spørgsmål kontakt Friskolernes Hus. Hent fil

Flygtningeboern.png

Flygtningebørn i friskoler - en guide Hent fil

Forældrebestyrelse_Privatinstitution.doc

Bilag til skolens vedtægter om forældrebestyrelse i privatinstitution. Hent fil

Funktionstillæg_særlige.pdf

Formular til tillæg for særlige funktioner, Ny udgave maj 2012. Hent fil

Fælles løntabel PDF - 1. januar 2017

Løntabel gældende for ledere, lærere og børnehaveklasseledere, samt pædagogisk personale omfattet af BUPL overenskomsten, Teknisk/adm. omfattet af 3F eller HK(Lilleskolernes sammenslutning). Hent fil

Løntabel gældende fra 1. januar 2017 - 31. marts 2017

Løntabel for ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger med BUPL overenskomst, Ansatte under 3F overenskomsten samt kontorpersonale(lilleskolernes sammenslutning) med overenskomst med HK. Ændringer i forhold til tidligere er ny procentsats til pædagoger med BUPL overenskomst samt nye satser for befordringsgodtgørelse og timedagpenge. Hent fil

Følgebrev_til_skoleleders_ansættelsesbrev.pdf

Følgebrev til 'Bilag til ansættelsesbrev for skoleledere'. Hent fil

Gruppeliv_forsikring_.pdf

Orientering om Gruppelivsforsikring i Dansk Friskoleforening for andre ansatte end undervisere. Hent fil

Guide_til_ny_vuggestue_børnehave.pdf

En guide til oprettelse af ny børnehave eller vuggestue under en friskole. Hent fil

Indmeldelse_af_elver_Procedureforslag_vedrørende_indmeldelse.pdf

Inspirationsliste ved indmeldelse/optagelse af elever, tilladelse til at bruge video og foto af elever samt tilladelse til kørsel med elever m.v. Hent fil

Indmeldelsesblanket_til_Dansk_Friskoleforening.pdf

Indmeldelsesblanket til brug ved indmeldelse i Dansk Friskoleforening Hent fil

Intervalløn_skoleleder.pdf

Skema til beskrivelse af intervallønsaftale for skoleleder og øvrige omfattet af intervallønsaftale. Hent fil

Jobindex_Rabataftale.pdf

Rabatordninger ved stillingsannoncering. Hent fil

Kalender_for_2015-2016_Planlægning_af_arbejdstid.xlsx

Kalenderen er en del af lærernes arbejdtidsplan. Kan også benyttes til forældre og elever mv. 20/4/15: Lidt rod med ugenumre er blevet rettet. 27/4/15: de nye regler vedr. særlige feriedage er nu med i vejledningen. Hent fil

Kalender_for_2016-2017_Planlægning_af_arbejdstid.xlsx

Kalenderen er en del af lærernes arbejdtidsplan. Kan også benyttes til forældre og elever mv. Hent fil

Kartotekskort_medarbejdere.docx

Kartotekskort til brug i skolens administration. Viser lønforhold, ansættelsestidspunkt mm. Hent fil

Koda_Gramex_Aftale_mellem_Dansk_Friskoleforening_og_KODA_Gramex.pdf

Beskrivelse af Dansk Friskoleforenings rabataftale med KODA/Gramex samt tilmeldingsblanket. Hent fil

Krav_til_skolens_hjemmeside.pdf

Vejledning til de oplysninger, der skal kunne findes på en fri grundskoles hjemmeside jf. kravene fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Hent fil

Krav_til_skolens_hjemmeside_Følgebrev.pdf

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens følgebrev til krav om offentliggørelse af oplysninger på en fri grundskoles hjemmeside. Hent fil

Kvalifikationstillæg.pdf

Skema til beskrivelse af funktionstillæg. Ny udgave maj 2012. Hent fil

Lederlønninger_2015.pdf

Lederlønninger for ansatte ved skoler i Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne pr. 30. april 2015. Hent fil

Lønberegning for ikke undervisere 2016-2017-10

Omfattende lønberegning for ikke undervisere for skoleåret 2016/17 Hent fil

Lønberegning 16-17 Master16-13

Udtømmende lønberegning for lærere ledere og bhkl.ledere for skoleåret 2015/16. 1. udgave 9/2-2016 afløser tidligere udgaver. Nu med flere faciliteter herunder mulighed for at udskrive specifikationsark uden tomme linjer. Dette kræver dog, at regnearket downloades MED makroer. 18/4-2016: Ferietillæg fjernet fra beregningsgrundlag for ferietillæg og feriepenge. 28/6-2016: Forklaringstekster i arket 'Lonspec' er rettede. 30/6-2016: Rod i pensionsgivende og ikke pensionsgivende tillæg for ikke optjent ferie rettet Hent fil

Lønberegning_for_ikke_undervisere_2015-2016.xlsx

Omfattende lønberegning med mulighed for at udskrive lønsedler for øvrige ansatte, dvs. alle andre end lærere, bhkl.ledere og skoleledere. Forældreorlovsperioder uden løn men med pension kan nu beregnes i specielt ark. 15/6-2015: Lin 6 i arket 'LonspecAndreAarBarsel' er låst op for indtastning. 2/11-2015: Feriepengeberegningsgrundlaget er blevet rettet. 16/11-2015: HK-Lønsatser er nu inkluderet. Hent fil

Lønpolitik.pdf

Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. August 2005. Hent fil

Lønprotokol.pdf

Formular til at holde styr på skolens lønaftaler. Obligatorisk. Hent fil

Lønstatitik_Lederlønninger_DFF_2017.pdf

Lønstatistikken pr. 30. april 2017. Talmaterialet stammer fra 326 medlemsskoler indberetninger til Fordelingssekretariatet - og er analyseret af friskoleforeningens sekretariat: Friskolernes Hus. Statistikken angiver status pr. 30. april 2017 Hent fil

MUS_-_skabelon_Dansk_Friskoleforening.pdf

Skabelon til MUS (Medarbejderudviklingssamtale) mellem leder og medarbejder. Skabelonen er ment som inspiration til samtalen. Der kan nemt tilføjes og ændres i dokumentet. Hent fil

Momsfritagelse_ved_kurser.pdf

Kendelse om momsfritagelse for underleverandører til kursusvirksomhed jfr. Skat. Hent fil

Mulighedserklaering_Notat_om_frister.pdf

Notat om frister i forbindelse med mulighedserklæring. Hent fil

Mulighedserklaering_tidl_laegeerklaering_formular.pdf

Bruges ved tidsbegrænsede helbredsbetingede problemer med at varetage arbejdet. Hent fil

Mulighedserklæring_vejledning.pdf

Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen. Hent fil

Naar-en-medarbejder-melder-sig_syg_pdf.pdf

Vejledning om betingelser, rettigheder og krav når en medarbejder melder sig syg. Hent fil

Notat_om_sejlads_-_sikkerhedsinstruks_og_forsikringskrav.pdf

Om krav til forsikring og sikkerhedsinstruks ved sejlads med skolens elever og ansatte. Hent fil

Omregner_grundværdier_1997_til_2012.xlsx

Regneark til omregning af grundværdier fra niveau 1997 til niveau 2012. Hent fil

Organisationsaftale_ledere_lærere_børnehaveklledere.pdf

Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler. Hent fil

Orientering_om_oprettelse_af_privatinstitutioner_.doc

Orientering om de frie grundskolers mulighed for at varetage opgave som privatinstitution, jf. § 36 a i lov om friskoler og private grundskoler. Hent fil

Overenskomst_2015-2018_Del_1_Løn_og_ansættelsesvilkår.pdf

Overenskomst 2015-2018, Overenskomsthåndbog, Del 1: Løn og ansættelsesvilkår. Hent fil

Overenskomst_2015-2018_Del_2_Arbejdstid_for_lærere_og_børnehaveklasseledere.pdf

Overenskomst 2015-2018, Overenskomsthåndbog del 2: Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere. Hent fil

Overenskomst_2015-2018_Del_3_Arbejdstid_for_ledere.pdf

Overenskomst 2015-2018, Overenskomsthåndbog, Del 3: Arbejdstid for ledere. Hent fil

Overenskomst_2015-2018_cirkulæreliste_med_links.pdf

Ansættelsesvilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere: OK 2015-2018. Hent fil

Overenskomst_3F_2016-2018_Pedeller__rengøring_m.fl._–_kun_lukket_gruppe_af_Lilleskoler.pdf

Overenskomsten mellem 3F og Dansk Friskoleforening 2016-2018: Løn- og ansættelsesforhold 2016-2018 For rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere. Hent fil

Overenskomst_BUPL_2015-2018.pdf

Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved friskoler gældende fra 1. august 2015. Hent fil

Overenskomst_Lilleskolerne_HK_2015-2018.pdf

Overenskomst gældende i perioden 2015-2018. Hent fil

Personalestyrelsens ferievejledning

Vejledning omkring håndtering af ferie. Hent fil

Persondataloven.pdf

Persondataloven. Udgivet af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) i samarbejde med Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler og Dansk Friskoleforening. Januar 2010. Hent fil

Psykisk_arbejdsmiljø_Skema_til_APV.xls

Skema om skolens psykiske arbejdsmiljø. Skemaet skal indgå i skolens APV på linie med det øvrige materiale. Hent fil

Pæd-arbejdstid 2017-18(Tomt ark)

Værktøj til planlægning af pædagogernes arbejdstid/opgaver for skoleåret 2017-18. Skemaet kan også benyttes til andre personalegrupper. LÆS FØRST VEJLEDNINGEN Hent fil

Rammeaftale_JobZonen.pdf

Rabatordninger ved stillingsannoncering. Hent fil

Råd_og_vink_i_opsigelser.doc

Undervisningsministeriets korte skrift om råd og vink ved opsigelser. Hent fil

Refusion_af_rejseomkostninger_ifm_kursusdeltagelse.pdf

Blanket til anmodning om refusion af rejseomkostninger mv i forbindelse med deltagelse i foreningens kurser. Hent fil

Rejsehold_med_FSL_Bistand_til_videreførelse_af_lokale_lønaftaler.pdf

Dansk Friskoleforening har indgået med Frie Skolers Lærerforening, om at hjælpe skolerne med at håndtere overenskomstens bestemmelser om lokalløn. Rejseholdet består af repræsentanter fra Dansk Friskoleforening og fra Frie Skolers Lærerforening. Hent fil

Resultatlønsaftale.pdf

Obligatorisk formular til beskrivelse af resultatløns-aftale for lærer og børnehaveklasseledere. Hent fil

Rettevejledning_til_Friskoleforeningens_budgetprogram_2017-2018.pdf

Rettevejledning til Dansk Friskoleforenings budgetprogram 2017-2018. Efter finanslov 2017-2018 ændres taksterne. Opdateret version. December 2016. Hent fil

Skema_1_Skolens_eget_kursus.pdf

Skema til brug ved oprettelse af 'Skolens eget kursus'. Hent fil

Skema_2_Meddelelsesskema.pdf

Meddelelsesblanket til lønoplysninger mv. i forbindelse med medvirken på kurser og arrangementer. Hent fil

Skema_5_Koerselsrefusion_underviser_kursusleder_mfl.pdf

Skema 5 til brug ved refusion af kørselsgodtgørelse ifm møder og kurser for undervisere, kursusleder og andre medvirkende. Returneres til Friskolernes Hus. rev. 2017 Hent fil

Skema_til_brug_for_anmeldelse_om_oprettelse_af_en_friskole_01.pdf

Skema til brug ved oprettelse af ny friskole (selvejende institution) til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hent fil

Souschef_stillingsbeskrivelse.docx

Stillings- og funktionsbeskrivelse samt ansættelsesvilkår for souschefen. Hent fil

Standardvedtægt_for_friskoler.doc

Forslag til vedtægt for friskolen. Godkendt af Undervisningsministeriet. Hent fil

Tavshedspligt_på_friskoler.doc

Publikation om begrebet tavshedspligt. Indeholder bla. udkast til tavshedserklæring. Hent fil

Tilskudsberegner 2017(Maj)

Tilskudsberegning for 2017 samt efterregulering 2016 vedr. specialundervisning. Taksterne er de endelige takster vedtaget i finansloven 2017. Også med beregning for profilskoler. Hent fil

Tilslutningsblanket_3F_Overenskomsten_Pedeller__rengøring_m.fl._Fuldmagt_12082016.doc

Tilslutning til 3F overenskomsten mellem 3F og Dansk Friskoleforening, sker ved at udfylde og indsende tilslutningsfuldmagt til Friskolernes Hus. Hent fil

Tilslutningsskemaet_BUPL_overenskomst_2015-2018.pdf

Tilslutningsskemaet til BUPL-overenskomst 2015-2018 for pædagogisk personale ved frie grundskoler. Hent fil

Ansættelsesbrev til timelønnede BUPL personale

Ansættelsesbrev, timelønsansættelse for pædagogisk personale efter aftale mellem BUPL og Dansk Friskoleforening. Hent fil

Trin_4_tillæg.xlsx

Regneark til beregning af trin 4-tillæg for lærere og børnehaveklasseledere, der pr. 1. april 2013 havde mindst 12 års anciennitet. Ændret 20. november 2013. Hent fil

Ulempe_Weekendtillæg.xlsx

Satser til beregning af tillæg for aftenarbejde og weekendarbejde for lærere og børnehaveklasseledere. Gældende fra 1. august 2016. Hent fil

Underretning__Den_professionelle_bekymring_vejledning_.pdf

Underretning og friskolens underretninsgpligt samt en vejledning fra undervisningsministeriet om hvordan de frie skoler håndterer børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte. Hent fil

Vejledning_UVM-regnskabstal_til_analysebrug.pdf

Vejledning til indhentning af skolens egne/andre skolers regnskabstal til udarbejdelse af egen regnskabsanalyse. Hent fil

Vejledning_om_nye_arbejdstider.pdf

Opgørelse af lærernes arbejdstid pr. 31. juli 2014. Hent fil

Vejledning_persondatalovgivning_1udg._1_.pdf

Vejledningen er udarbejdet af Dansk Friskoleforening sammen med de andre frie skoleforeninger og indeholder definitioner af de centrale begreber samt principielle eksempler og fortolkninger på de forskellige krav i forordningen. Denne vejledning er første version, og vil løbende blive opdateret. Hent fil

Vejledning_regnskabsportal.pdf

Vejledning til indhentning af regnskabstal fra Undervisningsministeriets regnskabsportal. Hent fil

Vejledning_til_Skolens_eget_kursus.pdf

Vejledning i oprettelse af et 'Skolens eget kursus' med foreningstilskud. Hent fil

Vejledning_til_ansættelsesbreve_på_friskoler.pdf

Vejledning til ansættelsesbrev for øvrige ansættelse, med beskrivelse af løn og pension for tilsvarende stillinger i kommunale skoler. Ny udgave februar 2016. Hent fil

Vejledning_til_friskolers_vedtægt.pdf

Vejledning til vedtægter for friskoler. December 2012. Hent fil

skolers-pligt-til-at-give-en-orientering-om-barnets-forhold-til-en-foraelder-der-ikke-har-del-i-foraeldremyndigheden.pdf

Denne pjece er en vejledning til skoler i Danmark om forældres ret til orientering om barnet, når forælderen ikke har del i forældremyndigheden. Hent fil

Tilbage til Værktøjer pil

Tilmeld Nyhedsbreve

Dansk Friskoleforening udgiver to faste nyhedsbreve, som udkommer med faste intervaller.

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I Dansk Friskoleforening er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

Dansk Friskoleforening

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12