fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftalen er en aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. 

Aftalens formål er at fremme et konstruktivt lokalt samarbejde baseret på tillid og dialog.

Aftalen fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdspladsens mål og strategi.

Hvornår skal samarbejdsudvalget etableres?
Hvis skolen har mindst 25 beskæftigede, skal der oprettes et samarbejdsudvalg. Hvis skolen har flere arbejdssteder med en selvstændig ledelsesfunktion, hvor antallet af beskæftigede er mindst 25, skal der oprettes et samarbejdsudvalg for hver af disse arbejdspladser.

Antallet af pladser i samarbejdsudvalget fastsættes ved aftale mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter, fx mellem skoleleder/bestyrelse og TR. Er der flere forhandlingsberettigede organisationer repræsenteret i institutionen, fastsættes fordelingen mellem organisationerne ved aftale mellem disse.

Samarbejdsudvalgets opgaver
Samarbejdsudvalget behandler relevante emner inden for fx arbejds- og personaleforhold. Det er op til det enkelte udvalg at vurdere, hvilke emner, der er særligt relevante under de forskellige kategorier, men følgende eksempler er omtalt i aftalen:

Arbejds- og personaleforhold:

 • Institutionens personalepolitik
 • Indsatsen for at fastholde seniorer
 • Balancen mellem arbejds- og privatliv og politik for orlov
 • Sygefraværspolitik og sygefraværssamtaler

 Tillid, samarbejde og trivsel:

 • Tillid og samarbejde på arbejdspladsen
 • Rammer for faglighed og kvalitet i opgavevaretagelsen
 • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Omstilling på arbejdspladsen:

 • Konsekvenserne af større rationaliserings- og omstillingsprojekter, herunder udbud, udlicitering og outsourcing af opgaver.
 • Konsekvenserne for institutionens økonomi, arbejdstilrettelæggelse, personalebehov og kompetenceudvikling.
 • En plan for omstillingsprocessen, herunder fx kommunikation til arbejdspladsen, forhold vedrørende implementering, samt håndtering af konsekvenserne for arbejdspladsen.

Særlige opgaver:

 • Kompetenceudvikling
 • Forskelsbehandling
 • Ligebehandling
 • Medarbejdertilfredshed
 • Arbejdsrelateret stress
 • Vold, mobning og chikane

Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet
For at styrke arbejdsmiljøarbejdet kan der aftales en anden organisering fx i form af en sammenlægning af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget, dvs. en sammenlægning af SU og AMO.  

Aftalen indgås mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter og skal opfylde minimumskrav fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Beskyttelse i forbindelse med afsked og forflyttelse
Alle medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget og kombinerede samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg har samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter på området. Suppleanter har samme beskyttelse som suppleanter for tillidsrepræsentanter på området.

Uddannelse af samarbejdsudvalgsmedlemmer
Et samarbejdsudvalgsmedlem skal inden for de første 6 måneder efter sin udpegning have tilbudt et kursus for samarbejdsudvalgsmedlemmer.

Se cirkulære om samarbejde og samarbejdsaftale
 

Hvornår skal I have et samarbejdsudvalg? 

Har jeres skole har mere end 25 beskæftigede, skal der oprettes et udvalg.

I kan lokalt vælge en anden organisering og fx sammen-
lægge samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalget, dvs. en sammenlægning af SU og AMO. 

Vær opmærksom på, at et samarbejdsudvalgsmedlem inden for de første 6 må-
neder efter sin udpegning, skal have tilbudt et kursus for samarbejdsudvalgs-
medlemmer.

Har I spørgsmål, så kontakt Dzenana Causevic i Friskolernes Hus. 
info
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Dzenana Causevic
Skriv til mig
dc(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12