fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyheder

Nyheder fra Dansk Friskoleforening
Får du det hele med?

Tilmeld dig nyhedsbrev og nyhedsagent - og få nyt om præcis det, der interesserer dig direkte i din indbakke

Læs mere
Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
20.03 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 20. marts 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
20.03 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Konference om overgang fra dagtilbud til skole

Den 2. maj 2019 afholder Børne- og Socialministeriet en konference, hvor deltagerne kan få inspiration til at styrke børns overgang fra dagtilbud til skole. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
20.03 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Inspirationshæfte til arbejdsmiljø-arbejdet vedrørende krænkende handlinger

Nyt inspirationshæfte skal medvirke til forebyggelse af krænkende handlinger. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.03 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Nyt tema-nyhedsbrev fra Digitaliseringsstyrelsen

Som noget nyt udsender Digitaliseringsstyrelsen et tema-nyhedsbrev med fokus på digital sikkerhed.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.03 2019

Af: Peter Mondrup, Friskolernes Hus

Valgperiode for tilsynsførende

Vi anbefaler, at den tilsynsførendes funktionsperiode dækker hele skoleår, så den går fra august til juni. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.03 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

8 BESTYRELSESKURSER FOR FRISKOLER LANDET OVER

FRISKOLERNE afholder 8 bestyrelseskurser for friskoler fra maj til september. Find kurset nærmest jer på FRISKOLERNES online medlemsportal.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
19.03 2019

Af: Nyhed fra UVM

Udviklingsforløb om demokrati og medborgerskab

Undervisningsministeriets læringskonsulenter tilbyder udviklingsforløb om demokrati og medborgerskab. Ansøgningsfristen er den 12. april.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
12.03 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Deltag i Folkemødet på Bornholm

Tag eleverne med til folkemødet og deltage i en event om verdensmålene i Løvernes Hule.Læs mere >

Kategori Presse og politik
07.03 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

6 møder om den nye ferielov og arbejdstidsplanlægning

I marts måned afholder FRISKOLERNE i alt 6 informationsmøder om den nye ferielov. Møderne har fokus på planlægningen af de ansattes arbejdstid, herunder især overgangen mellem den hidtidige ferielov og den nye ferielov.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
06.03 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 6. marts 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
06.03 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Inspiration til trivselsdagen

Fredag den 1. marts er udnævnt til skolernes Trivselsdag; men selvom man måske ikke gjorde noget ud af netop den dag på skolen, kan der dukke ønsker op om at gøre noget ved elevernes og medarbejdernes trivsel på et andet...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
06.03 2019

Af: Pressemeddelelse fra UVM

Aktive brugere søges til ny version af emu

Den nye version af emu.dk – Danmarks læringsportal – skal gøre praksisnær viden mere tilgængelig og brugervenlig for undervisere, ledere og pædagogisk personale. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
06.03 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Hjælp til håndtering af krænkende handlinger

I en ny vejledning fra Arbejdstilsynet stilles der skarpt på krænkende handlinger i arbejdet mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere – fx mobning og seksuel chikane. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.03 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Understøttelse af god IT-sikkerhedskultur på skolen

Den øgede digitalisering i skolens hverdag – både i forbindelse med undervisningen og i kommunikation og administration – betyder, at skolens ledelse skal have fokus på at skabe en god sikkerhedskultur blandt lærere og pædagogisk...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.03 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Ny udgave af Dagtilbudsloven samler op på ændringerne i 2018

Vi har tidligere orienteret om de forhold i den nye Dagtilbudslov, som har særlig interesse for frie dagtilbud under friskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.03 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Dagtilbud: Skabelon til den lokale pædagogiske læreplan er klar til brug

Startskuddet til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplans indhold og intentioner blev sat i gang sidste sommer, og læreplanen skal være færdig senest sommeren 2020. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.03 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Find info på UVM’s hjemmeside om prøven i praktisk/musiske fag

Loven om en ny obligatorisk prøve i 8. klasse i praktisk/musiske fag er nu vedtaget af Folketinget. Samtidigt har Undervisningsministeriet den 25. februar udbygget deres vejledning og spørgsmål/svar-service på ministeriets...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.03 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny HK-overenskomst klar den 1. april 2019

Den 1. april træder en ny overenskomst for kontorpersonale ansat ved frie grundskoler i kraft. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.03 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lønnen stiger knap 1% pr. 1. april

Lønstigningen pr. 1. april bliver lidt lavere end forudset i OK-18 forliget.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.03 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Nu har du chancen: Bliv vært på Ungdomsøen!

Til maj indvies Ungdomsøen på det gamle Middelgrundsfort. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
04.03 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Debatindlæg: Falsk præmis om folkeskolerne som den store smeltedigel

»I Socialdemokratiet er vi imod muslimske friskoler«. Sådan skriver Dan Jørgensen (S) og Trine Bramsen (S) i et debatindlæg i Avisen Danmark 11. februar.

27.02 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Debatindlæg: "Folkeskolerne bliver ikke bedre af at fjerne tilskud til fri- og privatskoler"

Kategori Presse og politik
23.02 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

VALGPAKKE: Friskolefakta

Det er snart valg. Find faktuelle svar på de dagsordener, der vedrører friskoler/ private grundskoler.

Kategori Presse og politik
22.02 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

FRISKOLERNE inviterer til dialogmøde med Jacob Mark (SF) den 13. marts 2019

Kom til dialogmøde på Druestrup Friskole med Jacob Mark (SF), og få en skolepolitisk status med særligt fokus på de frie skoler. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
21.02 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Tag dine elever med på dannelsesrejse med Kend dit land!

Vil du og dine elever med på opdagelse i skoleåret 19/20? Et tværministerielt projekt inviterer landets 4. klasser på en minidannelsesrejse rundt i Danmark. Ansøgningen åbner i dag.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
20.02 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 20. februar 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
20.02 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Tilbud til frie skoler

Køb bøgerne med rabatLæs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
20.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Sletning af data

Sletning af data – herunder retten til at blive glemt – er en vigtig del af persondatasikkerheden.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.02 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Høring: Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler

Læs vores høringssvar. Der er både ros og ris.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
19.02 2019

Af: Ole Carl Petersen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Dagtilbud – nye regler pr. 1. januar 2019

Mulighed for nedsættelse af driftsgaranti - mulighed for dispensation fra reglerne om 30% børn fra udsatte boligområder - reglerne om deltidspladserLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Praksisfaglighed skal styrkes – men hvordan bliver reglerne?

Lovforslaget, som skal udmønte den politiske aftale om at styrke praksisfagligheden, er på vej igennem Folketinget, og vil efter tidsplanen blive vedtaget ved tredjebehandling den 28. februar. Alligevel er der mange spørgsmål og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.02 2019

Af: Sven Wortmann, medlem af FRISKOLERNEs styrelse

Fortællingens dag

Vidste du, at der findes en dag særligt tilegnet ”fortælling”? Den er ovenikøbet verdensomspændende og bliver derfor også kaldt: ”Verdens Fortælledag”! Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
18.02 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ti dage og ti bud: Få det første af Keld Skovmands ti bud om mål her!

Om ti dage afholder FRISKOLERNE konferencen ”At stå mål med – og på mål for god undervisning”. Vi tæller ned med ti bud om mål fra Keld Skovmand; her får du det første. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
18.02 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Har vi brug for mere økologi, eller er konventionelt landbrug vejen frem?

Den 25. februar indbyder Himmerlands Ungdomsskole og Kulturhus Søttrup til Frirumsdebat.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
08.02 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Præcisering vedrørende regler om deltidspladser i dagtilbud

Som vi tidligere har omtalt, er én af de nye regler i henhold til dagtilbudsloven, at private dagtilbud fremover skal kunne tilbyde deltidspladser til forældre på barselsorlov.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.02 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 6. februar 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
06.02 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Gratis børnebøger resten af februar...

Mangler I læsestof til vinterferien? Eller ekstra litteratur til danskundervisningen?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tjek regningen fra MV-Nordic!

STUK’s center for Specialpædagogisk Støtte gør opmærksom på, at der er konstateret fejl i fakturaer fra MV-Nordic. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Information om Forberedende Grunduddannelse

Undervisningsministeriet - STUK - har udsendt to nye pjecer, som informerer om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som starter den 1. august 2019. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Flere arbejdstimer i årsnormen for de to næste skoleår

Som følge af indfasningen af den nye ferielov vil nettoårsnormen i de to kommende skoleår være markant større end normalt. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

3F-overenskomst 2018-2021 er ude nu

Overenskomsten for rengøringsmedarbejdere, pedeller, køkkenassistenter m.fl. gældende for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 er nu tilgængelig på FRISKOLERNEs hjemmeside. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.02 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Friskoleloven strammes igen – men der kommer også nye muligheder…

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at styrke tilsynet med de frie skoler - herunder særligt en stramning af reglerne om donationer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.02 2019
28.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Vil du stille op til styrelsesvalget?

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
28.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Årets fællesmøde for alle!

Der er nu åbent for tilmelding til Landsmøde 2019.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
23.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 23. januar 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
23.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Fokus på sundheds- og seksualundervisning

Undervisningsministeriet har inviteret til dialogmøde om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
23.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bedre datasikkerhed i trivselsmålingerne

Datasikkerheden i de nationale trivselsmålinger har været kritiseret for, at elevernes svar og oplysninger ikke var tilstrækkeligt sikret og anonymiseret. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
23.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Redskaber til arbejdet med IT-sikkerhed

IT-sikkerhed er et vigtigt aspekt, som er blevet endnu mere aktuelt i forbindelse med persondataforordningen, som trådte i kraft i maj 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Hvad fortæller Undervisningsministeriet om din skole?

Meget! – kunne det korte svar være. Og fremover bliver det endnu lettere at finde frem til oplysningerne. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.01 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Velkommen til mit hjem

Gratis undervisningsmateriale om dét at være flygtningebarn.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

Se flere nyheder pil

Modtager du vores nyhedsbrev SkoleNyt?

Nyhedsbrevet udkommer hver anden onsdag. SkoleNyt holder dig opdateret med nyt om gældende regler, nye tiltag samt rådgivning om drift og udvikling af en fri grundskole. Nyhedsbrevet indeholder også nyt fra det uddannelsespolitiske område af friskolelivet.

SkoleNyt er målrettet skolens ledelse, administration, bestyrelsesmedlemmer, samt andre interesserede.

Tilmeld dig her

 

 

 

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Friskoleforening udgiver hver anden uge nyhedsbrevet SkoleNyt.

SkoleNyt holder dig opdateret om regler, rådgivning samt nyt fra det uddannelsespolitiske område. Ved at tilmelde dig SkoleNyt accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig SkoleNyt hver anden uge.

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12