fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyheder

Nyheder fra Dansk Friskoleforening
Får du det hele med?

Tilmeld dig nyhedsbrev og nyhedsagent - og få nyt om præcis det, der interesserer dig direkte i din indbakke

Læs mere
Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
25.05 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Resultat af Organisationsforhandlingerne 2018 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Med udgangspunkt i det samlede overenskomstforlig på statens område – CFU-forliget - har der i maj måned været forhandlet mellem Moderniseringsstyrelsen på den ene side og Lærernes Centralorganisation på den anden side. Disse...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
24.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har I styr på løn under ferie og forskellen på ferieloven og ferieaftalen?

Der er kun få pladser tilbage på kurset den 6.-7. juni 2018 på Brogården om 'Løn, pension og feriepenge'. Sikr dig en plads nu, og se vores andre aktuelle administrative kurser. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
24.05 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Nye regler om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte

Den 1. juli 2018 træder en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft, der giver Arbejdstilsynet mulighed for at tale med en eller flere medarbejdere uden ledelsens tilstedeværelse.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.05 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening har sendt sit høringssvar

Høringssvaret vedrører udkastet til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaerLæs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik, Administrative nyheder
18.05 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Video fra Landsmødet 2018

Stemningen var fantastisk på Dansk Friskoleforenings landsmøde, som blev afviklet den første weekend i maj.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
16.05 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 16. maj 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
16.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Ingen ændringer i maj måneds løn

Eftersom resultaterne af OK18 tidligst foreligger i juni måned, er der ingen ændringer i maj måneds løn.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har I fået ny bestyrelsesformand?

Så husk at sende os en mail på birgitte@friskoler.dk med navn, mailadresse og telefonnummer på jeres bestyrelsesformand. Bemærk også, at Dansk Friskoleforening afholder introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer. På kurset...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tydeliggør skolens antimobbestrategi

Undervisningsministeriet har lanceret et ikon, som skolen kan bruge til at vise, at skolen har en antimobbestrategi.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
16.05 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indhold i seks læreplanstemaer er kommet i høring

Som tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fremsatte Børne- og socialministeren i slutningen af februar forslag om ændring af dagtilbudsloven.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
16.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

STUK’s planer for tilsynet i 2018

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt sin tilsynsplan for 2018, som også omfatter tilsynet med de frie grundskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
16.05 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Nye værktøjer til planlægning af arbejdstid

Dansk Friskoleforening har udarbejdet et nyt værktøj til planlægning af lærernes/børnehaveklasseledernes, samt for det pædagogiske personales arbejdstid for skoleåret 2018/19. Værktøjet er en videreudvikling af det excel-ark, som...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Sprogprøver i 0. klasse indføres efter næste folketingsvalg – også på frie grundskoler

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om at bekæmpe såkaldte ”parallelsamfund”. Aftalen omfatter bl.a. sprogprøver i 0. klasse på skoler, hvor mere end 30% af eleverne bor i et ”udsat...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
14.05 2018

Sådan ser det ud, når 660 friskolefolk er til landsmøde.

Dansk Friskoleforenings årlige landsmøde er veloverstået. 661 friskolefolk fra hele landet var samlet til et tætpakket program med oplæg, musik og netværk.

Kategori Presse og politik
09.05 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Nye medlemmer af Dansk Friskoleforenings styrelse

Weekendens landsmøde indebar valg af to nye ansigter i Dansk Friskoleforenings styrelse.Læs mere >

Kategori Presse og politik
08.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Formand Peter Bendix Pedersens mundtlige beretning - Landsmøde 2018

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
08.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Orienteringsmøder om OK-18 aflyses

De annoncerede OK18-orienteringsmøder om de nye overenskomster aflyses.

 Istedet vil Friskolernes Hus orientere løbende i takt med, at resultaterne af forhandlingerne på de enkelte delområder kendes.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.05 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

NYT Planlægningsværktøj for det pædagogiske personale vedr. skoleåret 2018-19

Planlægningsværktøj for det pædagogiske personale vedr. skoleåret 2018-19 ligger nu på Dansk Friskoleforenings hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Stramning af tilsynsreglerne og anmeldelsesbestemmelserne vedtaget af Folketinget

Den 26. april vedtog Folketinget lov 178 om ”Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler”, som dels indfører stramninger af tilsynsbestemmelserne, dels helt nye regler om, at nye skoleinitiativer fremover ikke blot skal anmeldes...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Er I opmærksomme på de skærpede krav til skolens hjemmeside?

I 2017 blev kravene til hvilke oplysninger, skolerne har pligt til at have på deres hjemmesider, skærpet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tidspunkt for prøveterminer i høring

Bekendtgørelsen om tidspunktet for prøverne i det kommende skoleår er sendt i høring.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 2. maj 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Rapport om den nye bedømmelsesordning for afgangsprøverne

I 2016 blev der indført en ny bedømmelsesordning for folkeskolens skriftlige prøver. Den nye bedømmelsesordning bevirkede, at elevernes besvarelser kun bliver bedømt af en statslig beskikket censor, mens den tidligere ordning...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilsynsportalen er i drift

Torsdag den 26. april meddelte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), at den digitale tilsynserklæring er kommet i drift. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
01.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

CFU-forliget for overenskomstperioden 2018-2021

CFU-forliget mellem staten og Centralorganisationernes Fællesudvalg, som blev indgået i Forligsinstitutionen i lørdags er nu offentliggjort. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
29.04 2018

Af: Peter Højgaard, specialkonsulent

OK 2018: Forlig på statens område

Forliget omfatter lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Nåede du ikke at se webinaret om persondata - så se med her!

Se videoen fra webinaret om persondata - et kortere opdateringskursus om skolens håndtering af persondata.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
24.04 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Gratis efteruddannelse til naturfagslærere – "Fra Big Bang til moderne menneske"

I samarbejde mellem universiteterne i København og Aarhus og skoler i hele landet tilbydes faglig kompetenceudvikling til naturfagslærere.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
18.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 9, 18. april 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger reguleres pr. 1. august 2018

Boligbidraget forhøjes forhøjes med 1,2 % pr. 1. august 2018. Relevant for skoler, der udlejer bolig eller stiller tjenestebolig til rådighed for medarbejdere.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Ikke afholdt ferie...?

Har I medarbejdere, der endnu ikke har afholdt ferie?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Vil du være med til at afprøve pædagogiske indsatser for børn fra socialt udsatte familier?

Dansk Friskoleforening er, som organisation, medlem af DLO (Daginstitutionernes Lands Organisation). I den sammenhæng har vi fået mulighed for at sende dette tilbud videre til medlemsskoler med dagtilbud.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilskud til frugt, grønt og mælk – skoleåret 2018/2019

Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet administrerer skoleordningen for frugt, grønt og mælk. Retteligt er der tale om to forskellige ordninger; nemlig en for tilskud til skolefrugt og grønt og en for tilskud til...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg – tjekliste

Arbejdstilsynet har udarbejdet en tjekliste, som skolerne kan bruge til at forberede et anmeldt eller varslet besøg af Arbejdstilsynet.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Reglerne for behandling af mobbeklager er nu kommet i bekendtgørelsesform

Ved den seneste ændring af loven om elevers undervisningsmiljø, som blev vedtaget af Folketinget den 28. marts 2017, blev der oprettet en klageinstans ved Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Der er nu udstedt en...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Friskoler kan benytte den Offentlige Digitale Post til sikker post og persondata-håndtering

Mange skoler efterspørger gode løsninger til sikker post. Ifølge Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post, af 3. oktober 2014, kan de fleste friskoler blive tilmeldt Digital Post-løsningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

OK18 Orienteringsmøder

Friskolernes Hus afholder 6 orienteringsmøder på medlemsskoler rundt om i landet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
18.04 2018

Af: Peter Højgaard Madsen, Friskolernes Hus

OK 2018 – update: Forligsmanden har udsat konfliktvarslerne

Forligsmanden besluttede i nat at udsætte de varslede strejker og lockout i yderligere to uger. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.04 2018

Årsberetningen 2017 er klar til jer

Friskolerne i en værdipolitisk tornado - et vildt år for foreningen.

Kategori Presse og politik
10.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Startmappe til skoleinitiativ nr. 100 er sendt!

Siden maj sidste år har Friskolernes Hus sendt 100 Startpakker til nye skoleinitiativer.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
09.04 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Statistik om friskolerne

Årets statistik fra Dansk Friskoleforenings medlemsskoler.

Kategori Presse og politik
05.04 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Nye skabeloner til brug for arbejdet med personoplysninger

Skoleforeningerne har udarbejdet nye vejledninger og skabeloner til brug for skolens arbejde med behandling af personoplysninger. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.04 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 8, 4. april 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
04.04 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Friskoler søges til online samarbejde med Europæiske skoler

Dansk Friskoleforening søger friskoler, der ønsker at deltage i online samarbejde med skoler fra hele Europa startende fra september 2018. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
04.04 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Lønudbetaling for april måned

Lønudbetalingen for april måned udbetales som vanligt. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.04 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Er din skole repræsenteret ved Dansk Friskoleforenings generalforsamling?

Dansk Friskoleforening afvikler landsmøde den 5. – 6. maj på Comwell Kolding. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
04.04 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Udskiftning i Dansk Friskoleforenings styrelse

Mette Berg indtrådt som suppleant i Dansk Friskoleforenings styrelse.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
04.04 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

OK18: Konflikten er udsat

De varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

Se flere nyheder pil

Modtager du vores nyhedsbrev SkoleNyt?

Nyhedsbrevet udkommer hver anden onsdag, og SkoleNyt holder dig opdateret med nyt om gældende regler, nye tiltag samt rådgivning om drift og udvikling af en fri grundskole.Nyhedsbrevet indeholder også nyt fra det uddannelsespolitiske område af friskolelivet.

SkoleNyt er målrettet skolens ledelse, administration og bestyrelsesmedlemmer samt andre interesserede.

Tilmeld dig her

 

 

 

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Friskoleforening udgiver hver anden uge nyhedsbrevet SkoleNyt.

SkoleNyt holder dig opdateret om regler, rådgivning samt nyt fra det uddannelsespolitiske område. Ved at tilmelde dig SkoleNyt accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig SkoleNyt hver anden uge.

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I Dansk Friskoleforening er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

Dansk Friskoleforening

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12