fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyheder

Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
16.10 2017

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdateret nyhed om lokale løntillæg, bragt i SkoleNyt den 12. oktober 2017

Opdateringen skyldes et ønske om at tilføje flere oplysninger, og udvide beregningsgrundlaget til også at omfatte skoler, der har indberettet at de ikke udbetaler lokalløn.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
15.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kommunalvalg 2017

Vær med til at sætte skolen til debat. Valgpakke til alle friskoler.

Kategori Presse og politik
12.10 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 17, oktober 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
12.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lempelse af bindingerne i reglerne om Fælles Mål

Regeringen og partierne bag folkeskolereformen er blevet enige om at reducere antallet af bindende mål i folkeskoleloven. Nu er der fremsat lovforslag om lempelse af bindingerne.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.10 2017

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Datatilsynets nye FAQ

Datatilsynets har udarbejdet en oversigt over ofte stillede spørgsmål. En række svar er også relevante for de frie skoler, som fx svar i disse afsnit: ”Arbejde og HR”, ”IT-sikkerhed”, og ”Skoler og institutioner”.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Dialogmøder 2017: Friheden er under pres og friskolernes forskellighed udfordres.

Dansk Friskoleforening inviterer til 4 dialogmøder om de udfordringer, friskoler landet over mødes af. Med hver deres vinkel giver 4 oplægsholdere deres indspark til en fælles debat om det at lave friskole nu og i fremtiden.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
11.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Friskolerne vil blive berørt af flere forslag i regeringens lovprogram for folketingsåret 2017-2018

Oversigt over fremsatte lovforslag i Regeringens lovprogram for folketingsåret 2017-2018, der berører friskolerne.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

26 nye frie grundskoler anmeldt ved august-fristen

Ved anmeldelsefristens udløb den 15. august var der anmeldt 26 nye frie grundskoler.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lederlønnen steg 2,1% på friskolerne fra 2016 til 2017

Lønstatistikken pr. 30. april 2017 som Dansk Friskoleforening har udarbejdet på baggrund af indberetninger fra 326 medlemsskoler viser, at skoleledernes løn i gennemsnit er steget med 2,1% siden 2016.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lokalt aftalte løntillæg sted med 25% fra 2016 til 2017 på friskolerne

De lokalt aftalte løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere ansat ved skoler der er medlem af Dansk Friskoleforening steg i gennemsnit 18.561 kr. pr. årsværk - en stigning på 24,8 % i forhold til april 2016, fremgår det af...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Barselsfonden omlægger finansiering nu - skolernes får opkrævning og får samtidigt penge tilbage

Finansieringen af barselsfonden omlægges, således at skolerne fremover skal indbetale et bidrag, der opkræves kvartalsvis. I 2017 er bidraget på 201 kr. pr. årsværk pr. måned. I 2018 forventes bidraget at blive på 217 kr. pr....Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk Folkeparti vil kriminalisre det lokale engagement

Dansk Folkepartis seneste forslag om at forbyde donationer til friskoler tager livtag med pæredanske værdier afspejlet ved civilsamfundets kræfter.

Kategori Presse og politik
04.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Er man skyldig til det modsatte er bevist, hvis man er muslim?

Debatindlæg: Det er blevet legitimt at skære alle skoler over en kam – alene på grund af religiøst tilhørsforhold.

Kategori Presse og politik
02.10 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Infomationsmøde om persondataregler den 10.10. - møde på Sydals

Sær-arrangement: Endnu et orienteringsmøde om de nye persondataregler med fokus på eksisterende regler for god databehandlingsskik, arkivering og sletning. Mødet tager, som de øvrige afholdte informationsmøder i efteråret, afsæt...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
02.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Inspirationskatalog for politiske valg- og lyttermøder

Udnyt kommunalvalget til at sætte fokus på friskolerne. Læs mere >

Kategori Presse og politik
27.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 16, september 2017 (kopi 1)

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
27.09 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

De bedste historier fra friskoleverdenen

Medlemsmagasin til alle forældre fyldt med vid og bid.

Kategori Presse og politik
25.09 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Syng dig glad – sammen med andre

Op mod 1000 skoler ventes i år at være med i Danmarks Fællessang, og der bliver sunget på arbejdspladser og plejehjem og i foreninger og familier.Læs mere >

Kategori Presse og politik
25.09 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

ÅBEN SKOLE - gratis kampagnemateriale

Den 2. november er der igen landsdækkende åbent-hus for alle friskoler, private grundskoler og folkeskoler. Kampagnemateriale gør det let at informere om dagen.

Kategori Presse og politik
21.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ny vejledning skal sikre inddragelse af eleverne på de frie skoler

En ny vejledning "Sådan inddrages eleverne – FN's børnekonvention og de frie skoler" skal give frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler tydeligere vejledning i, hvordan inddragelsen af eleverne bør ske efter FN's...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
15.09 2017

Af: Per Ølholm, Friskolernes Hus

S-forslag tager livet af landdistrikter

En sænkning af tilskuddet til friskoler rammer de små skoler hårdest. "Skolen er det eneste, som holder landsbyen sammen," lyder det fra skoleleder.

Kategori Presse og politik
13.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 15, september 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Uddannelsesplan skal omfatte en studievalgsportofolie – også på frie grundskoler

Som en del af tilmeldingsproceduren til ungdomsuddannelserne skal elevens uddannelsesplan fremover vedlægges et portfolioskema.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Daginstitutioners skattefritagelse lovfæstes

Principielt er selvejende daginstitutioner, som for eksempel børnehaver ved frie grundskoler, skattepligtige idet de er omfattet af selskabsskatteloven. I praksis har de selvejende daginstitutioner dog ikke anset sig for at være...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Optagelse på gymnasiale uddannelser fra prøvefri skoler

For elever der går på en prøvefri skole – eller som af andre grunde ikke har aflagt folkeskolens afgangseksamen/-prøver – er der indført en obligatorisk optagelsesprøve. Det enkelte gymnasium kan oplyse om hvordan prøven er...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Antimobbestrategi skal være på plads 1. oktober

Senest den 1. oktober skal skolerne være klar med en antimobbestrategi, som også skal omfatte digital mobning. Det følger af en ændring af undervisningsmiljøloven, som Folketinget vedtog den 28. marts. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

DM i Skills 2018 afholdes i Herning den 18.-20. januar

Skills Denmark arrangerer DM i Skills, de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser, og arbejder for at fremme erhvervsuddannelsernes image.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Vær med i Spil Dansk ugen i uge 44

Spil Dansk Ugen er musiklivets festuge over hele Danmark. I 2017 er det fra mandag den 30. oktober til og med søndag den 5. november. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
13.09 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

Husk at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal på obligatorisk 3-dages kursus. Skoleforeningerne udbyder sammen med FSL løbende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter over hele landet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.09 2017
https://www.youtube.com/watch?v=DXo-aXK-9_0&feature=youtu.be

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kommunale valgpakker på vej til din skole

Den kommunale valgkamp står for døren, og skoleområdet bliver et varmt emne op til kommunalvalget d. 21. november. Brug din friskole til at sætte vigtige lokale emner på dagsordenen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
08.09 2017

Af: Vibeke Helms

Friskolestafetten: Er friskolefolk naive?

Eller er vi dem, der står på tillid og demokrati i en tid, hvor netop disse værdier er udfordret?

Kategori Presse og politik, Friskolestafetten
31.08 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

EKSTRA SkoleNyt, august 2017 - Finanslov 2018

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
30.08 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 14, august 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
30.08 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Strammere regler for oprettelse af nye friskoler - og for tilsynet med skolerne

Den politiske reaktion på sommerens heftige debat – af nogle kaldet en hetz – om muslimske frisko-ler har helt forudsigeligt ført til et udspil om opstramninger fra regeringen. Sammen med Dansk Folkeparti har...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.08 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Finanslov 2018 - regeringen fremlægger forslag torsdag 31. august 2017

Undervisningsministeren har offentliggjort et forslag om, at tilskuddet til de frie grundskoler i 2018 forhøjes ved at løfte koblingsprocenten med et procentpoint til 76 %. Det betyder at den samlede bevilling til sektoren...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

Find flere nyheder fra Dansk Friskoleforening.
Gå til nyhedsarkiv

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld Nyhedsbreve

Dansk Friskoleforening udgiver tre faste nyhedsbreve, som udkommer med faste intervaller.

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I Dansk Friskoleforening er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring ti