fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyheder

Nyheder fra Dansk Friskoleforening
Får du det hele med?

Tilmeld dig nyhedsbrev og nyhedsagent - og få nyt om præcis det, der interesserer dig direkte i din indbakke

Læs mere
Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
25.09 2018

Af: Jacob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Design for Change – fokus på medborgerskab og FN’s Verdensmål

Et verdensomspændende skoleprojekt, hvor eleverne arbejder med refleksion, innovation og entreprenørskab.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
25.09 2018

Af: Jacob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Endnu intet krav om medlemsskab af Rejsegarantifonden

Nogle rejsebureauer har udsendt breve til skolerne med information om nye regler for medlemskab af Rejsegarantifonden i henhold til loven om pakkerejser.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
25.09 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Aula - afløseren for SkoleIntra

Aula er efter sommerferien 2019 folkeskolernes kommunikationskanal, hvor folkeskolens brug af SkoleIntra vil blive udfaset. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
19.09 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Ny løntabel klar til download på www.friskoler.dk

På Dansk Friskoleforenings hjemmeside kan løntabellen fra 1. oktober 2018 nu downloades. Tabellen er et regneark, hvor hver fane viser de overenskomstmæssige lønninger. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.09 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 12. september 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

12.09 2018

Af: Tove Dohn Jensen, Friskolernes Hus

Ny ferielov

Der bliver i denne tid udbudt adskillige informationsdage omkring den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.09 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Deltag i vores læserundersøgelse og vær med i lodtrækningen!

SURVEY: HVAD SYNES DU OM MAGASINET FRISKOLEN? Det er nu 1 år siden, vi lancerede Magasinet Friskolen. Derfor vil vi gerne vide, hvad I læsere synes om magasinet, som lander på friskolerne (næsten) hver måned. Magasinet...Læs mere >

Kategori Magasinet Friskolen, Pædagogik og skoleliv, Administrative nyheder
12.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny prøvebekendtgørelse

En ajourført udgave af prøvebekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september og finder anvendelse for prøver, der afholdes i skoleåret 2018/19. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
12.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny godkendelsesordning – høringssvar fra Dansk Friskoleforening

Dansk Friskoleforening har afgivet høringssvar i forbindelse med ændringer af godkendelseskrav for nye friskoleinitiativer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
12.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdateret udgave af Friskoleloven

Friskoleloven er i 2018 blevet beriget med to ændringer. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
12.09 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

OBS på løn, økonomi og overenskomster i de nærmeste måneder

Ny løntabel pr. 1. oktober 2018Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.09 2018

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lokallønnen fortsætter med at stige kraftigt

Lokalt aftalte tillæg er nu en realitet på alle friskoler og lilleskoler - med en lille håndfuld skoler som undtagelsen, der bekræfter reglen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.09 2018

Af: Vibeke Helms, næstformand i Dansk Friskoleforening

Globalt udsyn - også for friskoler

I styrelsen diskuterer vi, om - og hvordan - vi skal tilslutte os FN's verdensmål som forening og opfordrer jer til at gøre det samme ude på skolerne.

Kategori Friskolestafetten
10.09 2018

Af: Vibeke Helms, næstformand i Dansk Friskoleforening

Globalt udsyn - også for friskoler

Til landsmødet - forår 2018 - var mange af jer med til at sætte ord på, hvordan vi i friskolerne kan arbejde med "Globalt Udsyn", som er et af de fire indsatsområder, vi har valgt at arbejde med i styrelsen i Dansk...

Kategori Friskolestafetten
07.09 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Dagtilbud – og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplans indhold og intentioner er nu sat i gang. Dagtilbud har to år til at implementere de styrkede pædagogiske læreplaner. Både Dansk Friskoleforening og DLO tilbyder netværksdage,...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
07.09 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

De større ændringer af Dagtilbudsloven

Orienteringsskrivelsen til landets kommuner fra Børne- og Socialministeriet beskriver i hovedtræk de større ændringer i dagtilbudsloven.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
07.09 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Midler til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

Fokus på førstehjælp i dagtilbud skal styrkes.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
07.09 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Hvad vil vi med vores fælles demokrati

De frie skoler blander sig i debatten om fremtiden for vores fælles demokrati, når Frirummet den 8. oktober inviterer inden for til Fællesdagen 2018. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
05.09 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Giv folkeskolen mere frihed

Regeringen – med Merete Riisager (L) og Sophie Løhde (V) i spidsen - har netop præsenteret en helt ny skoleform: selvstyrende skoler.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
05.09 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Giv folkeskolen mere frihed

Regeringen – med Merete Riisager (L) og Sophie Løhde (V) i spidsen - har netop præsenteret en helt ny skoleform: selvstyrende skoler. Tanken er, at eksisterende folkeskoler får frihed til at tilrettelægge undervisningen, så man...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
04.09 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Er I klar til Åben Skole?!

Dansk Friskoleforening lægger igen i år op til åbent hus, kaldet Åben Skole, på alle landets grundskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
31.08 2018

Af: Tove Dohn Jensen, Friskolernes Hus

Tilskudsberegner i henhold til finanslovsforslag for 2019

Tilskudsberegneren beregner skolens tilskud efter finanslovsforslagstaksterne for 2019.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.08 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Konference om kreativitet, dannelse og bæredygtighed den 27. september

Igen i år inviterer DET KREATIVE SKOLENETVÆRK i samarbejde med Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening til den sjette KREATIVITET, DANNELSE & BÆREDYGTIGHEDskonference, der afholdes den 27. september 2018 på...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
30.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

FORSLAG til finanslov for 2019

Tilskudstaksterne stiger med lidt over 2 % i regeringens forslag til finanslov for 2019Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

UGENS TIP: HUSK at meddele ændringer i skolens stamdata til Friskolernes Hus!

Når skolen får ny bestyrelsesformand/-kvinde eller ny skoleleder, vil vi bede jer huske at give meddelelse herom til Friskolernes Hus, således at oplysningerne kan rettes. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Danmarks fællessang er i gang!

Spil Dansk samler alle i Danmarks største – og gratis – online fællessang-initiativ. Hundredtusindvis af sangglade mennesker i alle aldre vil i løbet af hele efteråret synge med.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
29.08 2018

Af: Søren Stein Brinck, Friskolernes Hus

Styr på elevtallet inden ”store tælledag”, onsdag den 5. september

Især med nye elever, som er indmeldt efter sommerferien, er det vigtigt at have orden i papirerne for, at eleverne kan tælle med i det tilskudsberettigede elevtal, som opgøres pr. 5. september.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

De nationale trivselsmålinger i folkeskolen udskydes

På baggrund af debatten om indsamling og opbevaring af personlige data om børn i forbindelse med trivselsmålingerne i folkeskolen, har regeringen besluttet at udskyde målingerne. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Whistleblower-ordning vedrørende frie grundskoler trådt i kraft

Whistleblower-ordningen var en del af den politiske aftale af 7. november 2017 om styrkelse af tilsynet med de frie grundskoler og blev vedtaget af Folketinget den 2. maj i år med en ændring af friskoleloven.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ingen gruppeliv til timelønnede lærere/børnehaveklasseledere

Det er nu bekræftet fra overenskomstparterne, at timelønnede på læreroverenskomstens område ikke bliver omfattet af gruppelivsordningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Forslag til finanslov for 2019 kommer torsdag

Finansministeriet har oplyst, at forslaget til finanslov for 2019 offentliggøres torsdag den 30. august. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
29.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ændrede godkendelseskrav for nye friskoler

Loven strammes for at sikre, at nye skoleinitiativer lever op til »frihed- og folkestyre«-kravet.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
28.08 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Verdensmål og globale netværk

Fokus på globalt samarbejde som Verdensmålsskole og via pædagogisk diplomuddannelse.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
27.08 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

"Kaffemøder" om prøve- og karakterfrihed: Netværk arrangerer 4 møder landet over i september

Et netværk bestående af karakter- og prøvefrie skoler inviterer til i alt fire "kaffemøder" om karakter- og prøvefrihed i september måned. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
27.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Vurdering af elevens uddannelsesparathed (UPV)

Pr. 1. august 2018 er det ikke blot elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer, skolen skal vurdere på i forbindelse med elevens valg af ungdomsuddannelse. Fremover skal skolerne også vurdere elevernes praksisfaglige...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
24.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Gratis inspirationsdag med fokus på Maker Space-kulturen

Højskolerne og naturfagligt netværk afholder inspirations- og vidensdelingsmøde.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
23.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Første skoledag for fem helt nye friskoler

Værdibårne friskoler skyder frem.

Kategori Presse og politik
22.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tvivl om gruppelivsordning for timelønnede

Friskolernes Hus anbefaler at standse indbetalinger til Forenede Gruppeliv indtil videre. Grunden er, at der er stillet spørgsmål ved, om der bliver indført gruppelivsordning for timelønnede vikarer/lærer på de frie skoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Netværksdag om Udeskole – leg og læring

Torsdag den 6. september afholder DGI en netværksdag, hvor omdrejningspunktet er udeskole, leg, læring og bevægelse i det fri.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
15.08 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 15. august 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

International konference med fokus på fællesskab

Den 11. oktober 2018 inviterer Dansk Friskoleforening, Højskolerne, Efterskolerne og Den frie Lærerskole til en international konference med fokus på skoler som demokratiske institutioner.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Kurser og arrangementer
14.08 2018

Tilmelding til projekt ultra:bit

Når de nye 4. klasser begynder på landets skoler her i august, bliver mange af dem en del af årgang ultra:bit. CFU, DR og store dele af undervisningsverden samarbejder om dette store lærings- og undervisningsprojekt, som er...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
14.08 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Tre nye kurser og datoer at vælge imellem!

Introkurserne for bestyrelser er så populære, at vi har måttet lave endnu flere af dem i år.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Indblik i ministeriets tilsynsaktiviteter

Tilsynet med de frie grundskoler fylder en del i Tilsynsberetning 2017, som Styrelsen for Under-visning og Kvalitet udsendte i slutningen af juni måned. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Spar penge gennem indkøbsaftaler

Der kan være penge at spare ved at bruge statens og kommunernes indkøbsaftaler – de såkaldte SKI-aftaler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Inspiration til skolens information til ansatte om håndtering af persondata m.m.

IT-sikkerhed og håndteringen af persondata er et anliggende, som alle skolens medarbejdere kommer i berøring med. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Administrationskalenderen for skoleåret 2018-2019

Via nedenstående link kan administrationskalenderen for skoleåret 2018-2019 hentes på Dansk Friskoleforeningens hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Gruppeliv for lærere ansat ved flere skoler

Hvis en lærer eller børnehaveklasseleder er ansat ved flere skoler samtidig, gælder der særlige regler med hensyn til gruppeliv. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Nyt skoleår - nye lønberegninger - opdateret lønberegningsark

Det nye lønberegningsark gældende for skoleåret 2018/2019 har været tilgængelig på Dansk Friskoleforenings hjemmeside siden den 9. juli.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny ferieaftale formentlig klar omkring nytår

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af de faglige organisationer og Moderniseringsstyrelsen, som skal udarbejde en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

HK-overenskomsten for Lilleskolerne

Forhandlingerne mellem HK og Aftaleenheden om en ny overenskomst for administrative medarbejdere blev mod forventning ikke klar henover sommeren. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om godkendelse af nye skoler

Med en politisk aftale, den 7. november 2017, aftalte regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti at styrke tilsynet og samtidig indføre en ny godkendelsesordning for nyoprettede...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
14.08 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslag om sprogprøver i 0. klasse sendt i høring

Eleverne i børnehaveklassen i frie grundskoler, hvor flere end 30% af eleverne bor i et såkaldt udsat boligområde, skal aflægge og bestå en obligatorisk sprogprøve for at kunne begynde i 1. klasse. Det er et blandt flere tiltag i...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
09.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforenings styrelse har fokus på 4 centrale indsatser

Præsentation af strategiske indsatsområder: Globalt udsyn, Pædagogisk frihed, Åndsfrihed og medlemsskabet.

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
07.08 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Job: Initiativrig pædagogisk projektmedarbejder søges

Frirummet søger en ny medarbejder.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

Se flere nyheder pil

Modtager du vores nyhedsbrev SkoleNyt?

Nyhedsbrevet udkommer hver anden onsdag. SkoleNyt holder dig opdateret med nyt om gældende regler, nye tiltag samt rådgivning om drift og udvikling af en fri grundskole. Nyhedsbrevet indeholder også nyt fra det uddannelsespolitiske område af friskolelivet.

SkoleNyt er målrettet skolens ledelse, administration, bestyrelsesmedlemmer, samt andre interesserede.

Tilmeld dig her

 

 

 

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Friskoleforening udgiver hver anden uge nyhedsbrevet SkoleNyt.

SkoleNyt holder dig opdateret om regler, rådgivning samt nyt fra det uddannelsespolitiske område. Ved at tilmelde dig SkoleNyt accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig SkoleNyt hver anden uge.

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I Dansk Friskoleforening er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

Dansk Friskoleforening

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12