fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyheder

Nyheder fra Dansk Friskoleforening
Får du det hele med?

Tilmeld dig nyhedsbrev og nyhedsagent - og få nyt om præcis det, der interesserer dig direkte i din indbakke

Læs mere
Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
18.01 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus - på vegne af Styrelse for it og læring

Brevportalen åbner midlertidigt mandag 21/1 – onsdag 23/1

Information fra Undervisningsministeriet.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
17.01 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolenes Hus

FRISKOLERNE har fået nyt medlems- og administrationssystem

FRISKOLERNE har pr. 1. januar 2019 skiftet medlemssystem. Med den nye løsning, og selvbetjeningsdelen ’Membersite’, kan FRISKOLERNE fremover yde en endnu bedre service overfor vores medlemmer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
17.01 2019

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Ny løntabel gældende fra den 1. januar 2019 ligger nu på Friskolernes hjemmeside

Ændringerne i løntabellen er: Nye satser for time- og dagpenge, transportgodtgørelsessatser samt dagpengesatser. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
16.01 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Godt nytår!

Husk at være modige og nysgerrige!

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv, Administrative nyheder
16.01 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening har fået nyt logo – og nyt kaldenavn!

Fremefter kalder vi os FRISKOLERNE. Det gør vi, fordi det er lettere at huske for alle dem, vi samarbejder med, og fordi det i forvejen ofte er sådan, man omtaler os. Samtidigt skaber det en rød tråd til HØJSKOLERNE og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
10.01 2019

Af: Diana Simris, akademisk medarbejder i Friskolernes Hus

Den præstationsbaserede skole er på alles læber

Prøver og karakterer stjæler fokus fra elevernes læring. Det mener landets 30 prøvefri grundskoler, og de er ikke længere alene om det synspunkt. I kølvandet på en række trivselsundersøgelser, vælger både ungdoms- uddannelser og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
09.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 9. januar 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Satserne for tjenesterejser på statens område er nu udsendt

Satserne vil fremgå af opdateret løntabel, der udsendes senere i januar måned.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Fortsat fokus på frihed og folkestyrekravet og uafhængighedskravet i STUK’s tilsyn

Undervisningsministeriets tilsyn med skolerne er blevet oprustet i de senere år som følge af den politiske opmærksomhed omkring blandt andet de frie grundskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Større godtgørelser i sager om seksuel chikane

Fremover må det forventes, at arbejdsgivere vil blive afkrævet højere godtgørelser i sager om seksuel chikane.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Arbejdsgivers ret til indsigt i sygedagpengesager begrænses

På baggrund af nogle tilfælde, hvor arbejdsgivere har fået forholdsvis indgående lægelige og helbredsmæssige oplysninger om en ansat i forbindelse med sager om sygedagpenge, har Folketinget nu vedtaget nogle tilføjelser til...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om dagtilbudsloven

Loftet over driftsgarantien nedsættes som varslet fra den 1. januar 2019, og der kan dispenseres fra reglerne om 30% børn fra udsatte boligområder.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Rettevejledning til budget 2019-2020 (Feriepengeforpligtigelse 2019)

Gælder for de skoler, der har downloadet budgetarket før den 9. januar 2019.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.01 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen og Tove Dohn, Friskolernes Hus

Værktøjet ”Arbejdstidsplanlægning 2019-2020” er klar til brug

Excel-værktøjet til planlægning af arbejdstiden er nu opdateret til skoleåret 2019-2020.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.01 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Skal du være Debatpilot?

…eller kender du en kollega eller skoleleder, som vil være med til at værne om og udvikle vores demokrati?Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
28.12 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, formand

DEBAT: Stop krigsretorikken mod fri- og privatskoler

»Insinuationer i retning af, at fri- og privatskolerne bliver forgyldte, mens folkeskolerne lider, er muligvis lette at få sympati for, men det bliver det ikke mere rigtigt af...«

Kategori Presse og politik
19.12 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 19. december 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdateret vejledningsbekendtgørelse

Undervisningsministeriet har opdateret Bekendtgørelsen om vejledning og om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og valg af ungdomsuddannelse

Den nye bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelser træder i kraft den 1. januar 2019 og afløser den tilsvarende bekendtgørelse af 28. juni 2018. Læs mere >

19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bekendtgørelse om procedure for optagelse på gymnasiale uddannelser

Optagelse på en gymnasial uddannelse er en proces med mange trin for både eleven, der søger om optagelse, for den afleverende skole og ikke mindst for den uddannelsesinstitution, som eleven skal optages på. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Ændring af optagelsesreglerne på de gymnasiale uddannelser

Kravene til elever, som ønsker optagelse på en gymnasial uddannelse, ændres væsentligt i 2019. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslag om ny obligatorisk praksisfaglig prøve

Undervisningsministeren har den 13. december fremsat et lovforslag, hvoraf det bl.a. fremgår, at indførelse af en obligatorisk prøve i praktisk musiske valgfag også kommer til at gælde for de frie grundskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilskud til frugt, grønt, mælk og læringsaktiviteter

Skoler og dagtilbud kan få tilskud til at uddele frugt, grønt og mælk til elever og børn. Tillige kan der modtages tilskud til visse læringsaktiviteter.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Udskydelse af ny løntabel

Der er brug for en ny løntabel gældende fra 1. januar 2019, fordi lederne overgår til en ny organisationsaftale med nye og ændrede lønsatser. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdateret tilskudsberegner og budgetprogram

Regeringen har afsluttet forhandlingerne om finansloven, som Folketinget senere i denne uge vedtager. På baggrund heraf har Undervisningsministeriet udsendt takstkatalog for Finanslov 2019.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
12.12 2018

Af: Anne Simonsen, Friskolernes Hus

Bemærk fristerne for til- og framelding...

i henhold til aftaler med VISDA, KODA og GRAMEX.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.12 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Har du husket at tilmelde dig Ledelse af fri skole 2019?

Det er fortsat muligt at tilmelde sig, men skynd dig! Der er få pladser tilbage på studiekredsene 2-4...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
11.12 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

I den gode undervisnings navn

Konference i den gode undervisnings navn: "At stå mål med - og stå på mål for god undervisning".Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
05.12 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 5. december 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Info fra Arbejdstilsynet om elever i erhvervspraktik

Hvornår er elever i erhvervspraktik omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om unges arbejde? Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Kørselsgodtgørelse i 2019

Kørselsgodtgørelsen kendes, men er ikke sat i kraft for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Særlige feriefridage og omsorgsdage i forbindelse med årsskiftet

Årsskiftet indebærer nogle særlige forhold vedrørende lærere og børnehaveklasselederes særlige feriefridage og omsorgsdage.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Prøvedatoer maj-juni 2019

Undervisningsministeriet (STUK) har udsendt bekendtgørelsen om placeringen af afgangsprøverne i indeværende skoleår. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Talentklasser og etablering af integreret bibliotek

Mulighed for at sammenlægge folkebiblioteket med skolens pædagogiske læringscenter, samt mulighed for at oprette talentklasser i musik.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Prøve i praktisk/musiske fag bliver obligatorisk

Den 22. november indgik Regeringen en politisk aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
05.12 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Finansaftale fastholder koblingsprocenten på 76 %

Aftalen om finansloven for 2019, som Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 30. november, indeholdt ikke noget om tilskuddet til de frie grundskoler.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
04.12 2018

Af: Søren Stein Brinck, Friskolernes Hus

Gruppelivsaftale for TAP-medarbejdere

Med virkning fra den 1. januar 2019 har vores foreninger (Højskolerne, Efterskolerne, Friskolerne & de Frie Fagskoler) i samarbejde med Willis Towers Watson valgt at skifte leverandør til Forenede Gruppeliv (i det efterfølgende...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Skolernes opbevaring af PPR-vurderinger

Dansk Friskoleforening har kontaktet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for at få klarlagt, hvor længe skolerne skal opbevare PPR-vurderinger for at opfylde kravene til tilsyn samtidigt med, at skolerne skal leve op...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.11 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 21. november 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
21.11 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Kurser og arrangementer i 2019

Holder du øje med, hvad vi udbyder af kurser og arrangementer?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
21.11 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Orientering om ny organisationsaftale for ledere ved frie skoler pr. 1. januar 2019

Denne orientering er udarbejdet i samarbejde mellem alle skoleforeninger for de frie skoler, Skolelederforeningen og Frie Skolers Ledere.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.11 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Overenskomsthåndbog BUPL OK18-21

Den nye ”Aftale mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler om løn og ansættelsesvilkår for det pædagogiske personale for 2018-2021” er nu tilgængelig.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

Se flere nyheder pil

Modtager du vores nyhedsbrev SkoleNyt?

Nyhedsbrevet udkommer hver anden onsdag. SkoleNyt holder dig opdateret med nyt om gældende regler, nye tiltag samt rådgivning om drift og udvikling af en fri grundskole. Nyhedsbrevet indeholder også nyt fra det uddannelsespolitiske område af friskolelivet.

SkoleNyt er målrettet skolens ledelse, administration, bestyrelsesmedlemmer, samt andre interesserede.

Tilmeld dig her

 

 

 

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Friskoleforening udgiver hver anden uge nyhedsbrevet SkoleNyt.

SkoleNyt holder dig opdateret om regler, rådgivning samt nyt fra det uddannelsespolitiske område. Ved at tilmelde dig SkoleNyt accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig SkoleNyt hver anden uge.

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I Dansk Friskoleforening er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

Dansk Friskoleforening

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12