fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyheder

Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
16.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Orienteringsbrev nr. 3 om lockout og strejke i forbindelse med overenskomstforhandlinger

Opsamling: Hvem er omfattet af en konflikt? Orienteringsbrev nr. 3 indeholder en opsamling af hvem på skolen, der vil blive omfattet af en konflikt. Orienteringsbrev nr. 3 er udsendt 16. marts til alle medlemsskoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
15.03 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Gør de unge klogere på Europa; bliv EPAS-skole

Styrk de unges viden og engagement i europæisk politik som EPAS-skole(European Parliament Ambassador School Programme) Europa-Parlamentets kontor i Danmark ønsker frem til Europaparlamentsvalget i 2019 at øge de unges kendskab...Læs mere >

15.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Så rundede vi 600 tilmeldte til Landsmødet 2018!

Har du sikret dig en plads på dette års landsmøde i Kolding? Ellers kontakt Birgitte i Friskolerne Hus. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
13.03 2018

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Orienteringsbrev nr. 2 om lockout og strejke i forbindelse med overenskomstforhandlinger

Orienteringsbrev nr. 2 er udsendt 13. marts til alle medlemsskoler sammen med en skabelon til et informationsbrev til forældre.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Få et samlet overblik over OK18, og hvad det betyder for friskoler

Friskolernes Hus samler relevant information, vejledninger og nyheder på én side. Siden opdateres løbende, efterhånden som informationen modtages.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.03 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Orienteringsbrev nr. 1 om lockout og strejke i forbindelse med overenskomstforhandlinger

Få et hurtigt overblik over de mest almindelige spørgsmål og svarene på dem.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.03 2018

Pas på fupfaktura

Lidt for smart firma sender falske fakturaer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 6, 7. marts 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Moderniseringsstyrelsen varsler lockout for ca. 120.000 medarbejdere ansat under statslige overenskomster

Mail udsendt til alle Dansk Friskoleforening medlemsskoler onsdag den 7. marts 2018Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Kulturudveksling gennem frivilligt arbejde med Dansk ICYE

Tag imod en volontør fra udlandet med Dansk ICYE, og lær eleverne om andre kulturer og verdens mangfoldighed.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
07.03 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Få besøg på jeres skole af unge fortællere med flygtningebaggrund

En gruppe unge med flygtningebaggrund er gennem højskoleprojektet ’Undervejs’ blevet trænet i at mestre det levende ord og sætte ansigter på statistikkerne i flygtninge- og integrationsdebatten. Et samarbejde med Højskolernes...Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny udgave af cirkulære om satser for tjenesterejser

Moderniseringsstyrelsen har den 28. februar 2018 udsendt ny udgave af cirkulæret om satserne for tjenesterejser, gældende fra 1. januar 2018. Ændringerne i den nye version angår hoteldispositionsbeløbene, mens taksterne for...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Fra 1. august skal praksisfaglige vurderinger indgå i vurderingen af uddannelsesparathed

Folketinget har vedtaget ændringen i bestemmelserne om uddannelsesparathedsvurderingen i 'Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse'.  Ændringen betyder at elevens praksisfaglige...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Lovforslag om ændring af dagtilbudsloven fremsat – og to nye puljer til daginstitutioner udmeldt

Lovforslag til ændring af dagtilbudsloven førstebehandles den 20. marts 2018, og ventes at træde i kraft 1. juli 2018. Lovforslaget omfatter blandt andet nye styrkede læreplaner for dagtilbud.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Alle Uni-Login brugeradministratorer skal fremover logge ind med NemID

Skolerne modtog i starten af året orientering fra Styrelsen for It og Læring (STIL) vedrørende en række sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til UNI-Login brugeradministratorer. Med orienteringen modtog skolerne en samlet oversigt...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslaget om yderligere stramninger af tilsynet m.v. er fremsat

Regeringen har fremsat sit lovforslag om yderligere stramninger af tilsynet, som er den konkrete udmøntning af en politisk aftale fra november måned 2017 mellem regeringen og de fleste af Folketingets partier. Lovforslaget...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Det nye permanente inklusionstilskud er vedtaget

Folketinget har den 1. marts vedtaget ændringen af friskoleloven angående det nye inklusionstilskud, som har virkning fra januar 2018. Lovændringen betyder, at der på de årlige finanslove fastsættes takster for...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

OK 2018 – rådgivning, vejledning og information

Friskolernes Hus informerer løbende om udviklingen i overenskomstforhandlingerne med fokus på de spørgsmål, der trænger sig på ude på skolerne og på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige for os. En af udfordringerne –...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.03 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

DLO (Daginstitutionernes Lands Organisation) og Dansk Friskoleforening

Hvad er DLO – og hvad har foreningen med Dansk Friskoleforening at gøre?Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.03 2018

Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

OK 2018: Første konfliktvarsel afgivet på et (mindre) antal skoler

De faglige organisationer på statens område afgav fredag den 2. marts et strejkevarsel, som omfatter 58 frie grundskoler og efterskoler, heraf 24 skoler, som er medlemmer af Dansk Friskoleforening.  En konflikt vil...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.03 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

DLO konferencen om Børns Drivkraft er flyttet til den 20. marts - få rabat gennem Dansk Friskoleforening

DLOs forårskonference BØRNS DRIVKRAFT er flyttet til den 20. marts 2018.Konferencen afholdes i Odense Mødecenter, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. Tilmeld dig inden tirsdag, og få 200 kr. i rabat (Skriv Dansk Friskoleforening...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
28.02 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Vil du stille op til styrelsesvalget?

Tre medlemmer skal vælges til Dansk Friskoleforenings styrelse. Deadline 5. marts.

Kategori Presse og politik
28.02 2018
<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business vector created by Freepik</a>

Af: Michael Buch, Friskolernes Hus

Status for overenskomstforhandlinger

Få overblik og svar på spørgsmål vedrørende de aktuelle overenskomstforhandlinger.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Administrative nyheder
27.02 2018

Af: Gitte Baaring, viceleder på Helsingør Lilleskole

Friskolestafet: Friheden er på spil - hvad bruger din skole friheden til?

Et slag for forskellighederne og en opfordring til at råbe højt om netop dét.

22.02 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 5, 22. februar 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Skal du med til et af forårets tre opdateringskurser om persondataforordningen?

Så husk tilmelding til til det enkelte kursus i kalenderen på www.friskoler.dk I alt tre kurser i foråret:17. april på Vartov, København23. april på Brogården, Strib, Middelfart3. maj på Koldkærgård Kursuscenter Læs...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
22.02 2018

Af: Jacob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

Vind 25.000 kroner til et lejrskoleophold i Sydslesvig

Hjælp sydslesvigske børn på ferieophold hos en dansk familie i sommerferien - og kom selv på lejrskoleophold i Sydslesvig.  Som friskole kan I være med til at styrke kulturmødet mellem danske og tyske børn - og måske vinde...Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

De nationale test i folkeskolen evalueres

Undervisningsministeriet har igangsat en evaluering af de nationale test, der, som bekendt, har været genstand for debat lige så længe som de har eksisteret. Formålet med evalueringen er ifølge ministeriet at ”skabe et solidt og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler

Bekendtgørelsen om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge er udsendt i en ajourført udgave der trådte i kraft 2. februar i år. Bekendtgørelsen giver anvisninger på, hvordan en skole...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Søren Stein Brinck, Friskolernes Hus

UGENS TIP: Sørg for at gennemgå skolens forsikringer

Har din skole en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring?Hvis ikke kan du læse mere om det her. Hvis du ønsker at kigge nærmere på skolens samlede forsikringsbehov, kan du søge inspiration hosWillis Towers Watsons hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilsynsportalen er gået i luften

Den nye tilsynsportal er nu gået i luften. Portalen skal blandt andet bruges af de tilsynsførende til at indsende den tilsynserklæring, som skal lægges ud på skolens hjemmeside. Skolerne og de aktive certificerede tilsynsførende...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.02 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Skal skolen skynde sig at indgå databehandleraftaler inden 1. marts?

Friskolernes Hus har fået en del henvendelser fra skoler, der har fået at vide af deres system-leverandører, at skolen skal skynde sig at indgå en databehandleraftale med leverandøren inden den 1.3., for ellers vil deres adgang...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.02 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Vejledning om vold og trusler mod lærere m.fl.

Undersøgelser gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vier at flere og flere lærere oplever vold og trusler på deres arbejdsplads. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
21.02 2018

Af: Peter Højgaard Petersen

Uge 12 - temauge om demokrati

Undervisningsministeriet lancerer national kampagne: "Demokrati under udvikling".Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
21.02 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen

Friskolernes Hus planlægger OK-18 orienteringsmøder

4 møder i aprilLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.02 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Fællesskabets kraft

International konference om fællesskabets kraft.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
31.01 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 3, 31. januar 2018

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Brug ikke andres billeder på skolens hjemmeside

En skole skal ligesom øvrige aktører være opmærksom på ophavsretsregler. En skole skal fx være varsom med, hvilke billeder, der lægges ud på skolens hjemmeside. Billeder, der fx ikke er taget af skolen, og som skolen har fundet...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Budgettid – hvor meget stiger lønningerne i 2018?

I et år, hvor overenskomsterne skal fornys er det meget vanskeligt at forudsige lønstigningerne. Staten skal også lægge budgetter og gør sig naturligvis også overvejelser lønstigningerne – blandt andet til brug for...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ugens tip: ”Fast track” ved håndtering af sygefravær

'Fast track'-behandling af sygemeldinger kan betyde hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. Læs mere om 'Fast track' og anbefalingerne fra Friskolernes Hus.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ferieloven er vedtaget

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, mens en overgangsordning træder i kraft 1. januar 2019. I SkoleNyt vil Friskolernes Hus løbende orientere om betydningen af ændringerne.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Prøvebekendtgørelsen opdateret

Prøvebekendtgørelsen er udstedt i en opdateret udgave pr. 25. januar 2018. Den nye udgave af prøvebekendtgørelsen træder i stedet for den hidtidig bekendtgørelse af 25. august 2016. Den nye bekendtgørelse indeholder de...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny portal om forebyggelse af ekstremisme

Portal med analyser, inspiration og undervisningsmateriale til blandt andet grundskoler skal medvirke til modstandskraft mod radikalisering og ekstremisme.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Databehandleraftaler – hvad skal skolen gå med til?

Friskolernes Hus anbefaler, at skolen venter på Datatilsynets udkast til databehandleraftaler inden skolen indgår aftale med skolens leverandører.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
31.01 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ajourføring af friskoleloven udstedt

Friskoleloven er den 12. januar udsendt i en opdateret version, som har indarbejdet den seneste ændring om lempelse af bindingerne i Fælles Mål. Den ændring betød at formuleringen ”færdigheds- og vidensmål” blev ændret til...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.01 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Al-Hilal Skolen - mod generaliseringer

Lærere og elever fra Al-Hilal Skolen i København har lavet en lille film, der tager livtag med fordomme og generaliseringer.

Kategori Presse og politik
24.01 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Ingen ændring af reguleringsprocenten

Privatlønsværnet er nu gjort op, og slår fast at reguleringsprocenten ikke ændres i forhold til den foreløbige.Det vil sige at reguleringsprocenten i perioden 1. december 2017 til 31. marts 2018 er 5,7703.Seneste løntabel hentes...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.01 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Kommunikationsmedarbejder søges til Dansk Friskoleforening

Dansk Friskoleforenings skolepolitiske sekretariat Friskolernes Hus søger en medarbejder til at indgå i sekretariatets kommunikationsteam, som i dag består af 3 medarbejdere. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.01 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Vil du være en del af holdet?

Deadline for kandidater til styrelsen den 5. marts.Læs mere >

Kategori Presse og politik
23.01 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Landsmøde 2018

Den 5. - 6. maj er du inviteret til årets stormøde om friskolesagen. Glæd dig!

Kategori Kurser og arrangementer, Presse og politik

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

Find flere nyheder fra Dansk Friskoleforening.
Gå til nyhedsarkiv

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbreve

Dansk Friskoleforening udgiver to faste nyhedsbreve, som udkommer med faste intervaller.

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I Dansk Friskoleforening er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

Dansk Friskoleforening

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12