fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyheder

Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
08.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Tjek jeres tilsynsførendes certificering – skal den fornyes?

Mange certificerede tilsynsførende når ikke at forny deres certificering før den udløber efter 5 år. Gen-certificering kan opnås gennem et endagskursus - næste kursus er 1. februar 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 21, 6. december 2017

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilskud til skolemælk og skolefrugt og –grønt

Skoler kan søge tilskud til skolemælk og skolefrugt og -grønt hos Landbrugsstyrelsen - fristen er i april 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lille justering af taksterne for brug af musik (Koda-Gramex) og billedkunst (VISDA) i 2018

Taksterne for brug af musik og billedkunst reguleres i 2018. Betalingen opkræves af Dansk Friskoleforening i januar 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Kørselsgodtgørelse – takster i 2018

Skatterådet har givet meddelelse om satserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse m.v. for 2018.  For at satserne kan anvendes legitimt for alle skolens medarbejdere skal det overenskomstmæssige grundlag være i...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny oversigt viser hvor længe man må opbevare personoplysninger

Oversigt, der viser hvor længe skolen må opbevare personoplysninger af forskellig slags. Oversigten er ikke udtømmende, men omfatter de områder og spørgsmål som skønnes vigtigst for skoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
06.12 2017

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Arbejdstidsberegner for skoleåret 2018/2019

Kalender og planlægningsværktøjet for skoleåret 2018-2019 ligger nu på Dansk Friskoleforeningens hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.11 2017

FNs Børnekonvention

Nyeste vejledning - om inddragelse af elever.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
24.11 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Persondataforordningen – hvad kan man gøre nu og next steps

I Friskolernes Hus er vi opmærksomme på, at nogle skoler efterspørger nye kurser og informationsmøder som opfølgning på de møder der blev afholdt i eftersommeren. I den forbindelse kan vi oplyse følgende: Kortlægning af...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
24.11 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Julegaver og skatteregler OPDATERET

Hvad må man, og hvad må man ikke? Skatteregler og tilskudsregler - der er forskel!Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 20, 22. november 2017

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ændringer i bekendtgørelsen om folkeskolens prøver på vej

Ændringsforslag til Prøvebekendtgørelsen om blandt andet nye digitale afgangsbeviser, adgangen til hjælpemidler og valgfri digitale selvrettende prøver er sendt i høring. Den nye prøvebekendtgørelse skal træde i kraft 1. januar...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Bestyrelsesnyt

Nyhedsbrev for bestyrelsesmedlemmer på friskolerne.

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslag om skattefritagelse for frie grundskoler med privat pasningsordninger er fremsat

Nyt lovforslag afskaffer skattepligten for frie grundskoler, der også driver en privatinstitution eller privat pasningsordning. Loven træder i kraft 1. januar 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolerens Hus

Skolens reelle ejere skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 1. december

Senest 1. december 2017 skal skolen anmelde hvem der er skolens reelle ejere til Erhvervsstyrelsen. Er skolen eksempelvis registreret som 'forening' i cvr-registret, så skal skolen have ændret registreringen ved henvendelse til...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Grundlaget for opkrævning til barselsfonden - og for tilbagebetaling af tilskud

Et af spørgsmålene i forbindelse med den omlægning af finansieringen af Barselsfonden, som gennemføres i år, drejer sig om grundlaget for de opkrævninger skolerne modtager. Statens Administration, som forestår opkrævningen, har...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.11 2017

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Rapport om ekstrem social kontrol slår til lyd for flere skolesocialrådgivere

Ny rapport leverer anbefalinger til de voksne på skolerne og en udvidelse af skolesocialrådgiverordningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
22.11 2017

Af: Af Majken Eskelund, Projektmedarbejder, DGI Storkøbenhavn - Outdoor

Styrk din skolens faglige profil - bliv DGI Udeskole

Skal din skole være med i et certificeringsforløb over 12 måneder?Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
22.11 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Gratis lærerkurser om FNs Verdensmål

Ungdomsbyen tilbyder med støtte fra Danida 50 gratis lærerkurser. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
20.11 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Børn er kosmiske væsner, som skal forstå verden

»Free talk« med Steen Hildebrandt om FNs Verdensmål, tidens tendens til intolerance og skolens centrale rolle som katalysator for en ny humanistisk revolution.

Kategori Magasinet Friskolen, Presse og politik
09.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Registrering af skolens reelle ejere – inden 1. december

Fri- og privatskoler skal senest 1. december 2017 registrere skolen og dens reelle ejere i et nyt register om ejerforhold.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Elever fra frie grundskoler på prøvefri Steiner HF

Fra 2018 tilbyder 5 steinerskoler prøve- og eksamensfri HF. Elever fra friskoler og lilleskoler, der ønsker en alternativ ungdomsuddannelse vil kunne søge optagelse på en af de 5 skoler. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Søren Stein Brinck, sekretariatsleder Friskolernes Hus

Det står Dansk Friskoleforening for!

Det fyger med beskyldninger og misforståelser om Dansk Friskoleforening, foreningens ledelse og friskolerne i almindelighed. Det er tid til at stoppe op. Læs mere >

Kategori Presse og politik
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 19, 8. november 2017

SkoleNyt - Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Den nye ferielov er på vej – træder i kraft 1. september 2020

I den kommende tid vil man høre meget om den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020 og medfører en grundlæggende ændring af principperne for optjening og afholdelse af ferie. Lovforslaget er sendt i høring og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Løntabel gældende fra 1. december klar nu

Ny reguleringsprocent på 5,7703% skal anvendes fra 1. december 2017. Dansk Friskoleforening har lagt en foreløbig løntabel på hjemmesiden.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Betaler I for meget for jeres leasede kopimaskine?

Alt for ofte hører man om eksempler på, at kopimaskinemarkedet for leje- og leasing aftaler er uigennemskueligt og kunderne er usikre på om de bliver snydt. En dom i Højesteret den 27. september viser at der er kunder som bliver...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

En million kroner i indsats mod mobning - kort frist

Søg penge om midler til udvikling og afprøvning af lokale indsatser om forebyggelse og håndtering af mobning. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Fik I tegnet den nye opdaterede AVU-medie aftale?

Dansk Friskoleforenings medlemsskoler mulighed for at få den nye opdaterede AVU-medier-aftale. Med aftalen får I mulighed for at gøre brug af bl.a. indhold fra YouTube og andet audiovisuelt indhold fra internettet i...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.11 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Tilsynet med friskolerne strammes - igen

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Det Radikale Venstre om styrket tilsyn med de frie grundskoler. Læs mere >

Kategori Presse og politik
07.11 2017

Af: Sidsel Bukh

Friskolestafet: En didaktisk model til lærere på frie skoler

Lærere kan godt lide modeller. Måske er det i virkeligheden en af deres største udfordringer. Politikere kan også godt lide modeller. Modeller kan udøve magt. I hvert fald i den forstand, at de kan holde andre i skak.

30.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Kronik: Lad friheden og ikke frygten danne skole i Danmark

Kategori Pædagogik og skoleliv, Magasinet Friskolen, Presse og politik
30.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Størrelsen af lønstigning pr. 1. december kan først meldes præcist ud i januar måned

Den generelle lønstigning pr. 1. december 2017 er, som bekendt, aftalt til 1,50%. Det vil betyde, at reguleringsprocenten løftes fra 4,2446 %, som har været gældende siden 1. april, til 5,7703 %. Men dette tal er foreløbigt – den...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.10 2017

Af: Peter Bendix Pedersen

Bestyrelsen på Rynkeby Friskole har sat sig bag rattet - præcist som de er valgt til

Bestyrelsen på Rynkeby Friskole har bedt skolens lærere om at gå ned i løn. Alternativet er, at skolen lukker.

25.10 2017

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SkoleNyt nr. 18, 25. oktober 2017

Administrativt nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Skolernes Trivselsdag – fredag den 2. marts 2018

Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel i skolen. Skolernes Trivselsdag afholdes hvert år den første fredag i marts. I 2018 er det fredag den 2. marts Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Efterlysning fra skole i Barcelona: Partnerskole søges

Friskolernes Hus har modtaget en efterlysning fra en skole i Barcelona, som er interesseret i at indlede et samarbejde, hvor elever og lærere kan mødes mindst et par gange om året. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bekymring om mail om digital post var ubegrundet

Før efterårsferien modtog Friskolernes Hus henvendelse fra skoler, der var i tvivl om, hvorvidt man burde svare på en mail fra Styrelsen for It og Læring (STIL), hvor skolen blev opfordret til at give samtykke til at blive...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Fyrværkeri og sikkerhed - Kampagne involverer eleverne

Sikkerhedsstyrelsen lancerer kampagne inkl. undervisningsmateriale om et sikkert nytår.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Elevernes resultater ved prøverne i 2017 er på samme niveau som sidste år. Elever på frie skoler ligger højere end folkeskolen

Eleverne i frie grundskoler opnåede ved grundskoleprøverne i sommeren 2017 et karaktergennemsnit på 7,8. For folkeskoleeleverne var det 7,1 og for efterskoleeleverne var gennemsnittet på 6,6. For alle tre elevgrupper er...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

KV17: Sæt fokus på skolen ved kommunalvalget

Tag del i debatten op til kommunalvalget, og sæt fokus på skoler, børn og undervisning. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
25.10 2017

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

De nye tilsynsregler pr. 1. januar 2018 – bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende revideres

Ændringerne af tilsynsreglerne vedtaget i december 2016 træder i kraft pr. 1. januar 2018. Ændringerne omfatter blandt andet valgperiodens længde, begrænsning på antal skoler for hver tilsynsførende og digitalisering af...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.10 2017

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Lovforslag giver frie grundskoler bedre mulighed for at bidrage til integrationsopgaven

Ifølge et lovforslag, som regeringen har sendt i høring, skal en fri grundskole fremover kunne modtage flygtningebørn som enkeltintegrerede elever i skolens undervisningstilbud – naturligvis med den nødvendige sprogstøtte og...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

Find flere nyheder fra Dansk Friskoleforening.
Gå til nyhedsarkiv

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld Nyhedsbreve

Dansk Friskoleforening udgiver to faste nyhedsbreve, som udkommer med faste intervaller.

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I Dansk Friskoleforening er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

Dansk Friskoleforening

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12