fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyheder

Nyheder fra Dansk Friskoleforening
Får du det hele med?

Tilmeld dig nyhedsbrev og nyhedsagent - og få nyt om præcis det, der interesserer dig direkte i din indbakke

Læs mere
Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
11.07 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Har I informeret skolens ansatte om hvordan personoplysninger skal håndteres og opbevares?

For at sikre, at alle ansatte på skolen har modtaget informationen om, hvordan data og oplysninger, der indeholder personoplysninger skal håndteres og opbevares, kan skolen tilpasse og benytte en ny skabelon fra Friskolernes Hus.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.07 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Nyt skoleår - nye lønberegninger

På Dansk Friskoleforeningens hjemmeside finder du nu de nye gældende lønberegningsark til brug for skoleåret 2018/2019. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
05.07 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, Friskolernes Hus

Sommerhilsen fra formanden

Status på politiske dagsordener og styrelsens arbejde. Læs mere >

Kategori Presse og politik
04.07 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Årgang ultra:bit

I efteråret 2018 lancerer DR, sammen med en række parter fra undervisningsverden, projekt ’ultra:bit’. Ambitionen bag projektet er, at børn skal være mere end bare teknologibrugere. I stedet skal børnene inspireres til en bedre...Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
03.07 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Timelønnede lærere er omfattet af gruppelivsordningen pr. 1. april 2018

Kravet om mindst 15 ugentlige timer bortfalder, og skolen skal betale præmie for alle timelønnede under læreroverenskomsten med virkning fra 1. april 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.07 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Børnehavernes metodefrihed sikret

Solidt fodarbejde sikrede ændringer i bekendtgørelsens ordlyd, så IT ikke bliver et krav i daginsitutioner. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 27. juni 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Nye adgangskrav til gymnasier skaber ulige vilkår for elever på prøvefrie skoler

De nye optagelseskrav til gymnasie og HF udfordrer de prøvefrie skoler, og skaber ulige vilkår for eleverne. Et netværk af prøvefrie skoler tager nu kampen op for ligestilling på optagelsesområdet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
27.06 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Administrationskalenderen for skoleåret 2018-2019

Ligger nu på Dansk Friskoleforeningens hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Nyttig viden om undervisningspligtige børns og unges arbejde

Reglerne om, hvordan børn og unge må arbejde, findes i bekendtgørelsen om unges arbejde. Arbejdstilsynet har nu udsendt en vejledning, der beskriver reglerne i bekendtgørelsen med henblik på beskæftigelse af unge under 18 år, der...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny direktør i STUK

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet får nye direktør pr. 1. august 2018, hvor Birgitte Hansen tiltræder. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelsen om ret til barselsdagpenge er ajourført med i en bekendtgørelse, der træder i kraft 1. juli 2018 og erstatter den hidtidige bekendtgørelse af 30. januar 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Dagtilbudsbekendtgørelsen i ny udgave

Børne- og Socialministeriet har udstedt en opdateret udgave af Bekendtgørelse om dagtilbud. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tilgang af ”nye” skoler til Offentlig Digital Post lukket til 2020

Listen over, hvilke skoler, der kan tilmeldes Offentlig Digital Post, fremgår af en bekendtgørelse om ordningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny tilskudsbekendtgørelse for private gymnasier

Bekendtgørelsen om tilskud mv. til private institutioner for gymnasiale uddannelser er relevant for de fem Rudolf Steinerskoler, der fra august måned udbyder en prøvefri hf-uddannelse. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Politisk aftale gør praksisfaglighed til en obligatorisk del af udskolingen

Regeringen har indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at styrke de praktiske musiske fag – den såkaldte ”praksisfaglighed” – i folkeskolen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Anbefalinger til udførelse af nye Fælles Mål i skolen

En rådgivningsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet har barslet med en publikation med en række anbefalinger til, hvordan nye Fælles Mål kan implementeres i undervisningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Aula afløser SkoleIntra

Kommunikationsplatformen Aula erstatter fra skoleåret 2019/20 det nuværende SkoleIntra på landets folkeskoler.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Nyt cirkulære vedrørende gruppelivsordningen for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

Et af resultaterne i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger var en forhøjelse af udbetalingerne fra gruppelivsordningen for lærere, ledere og børnehaveklasseledere. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering

Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udsendt den ajourførte bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

5 nye skoler forventes at starte til august

Undervisningsministeriet har oplyst, at man forventer, at 5 nye frie grundskoler starter undervisning til august måned. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Oversigt over overenskomstperioden 2018-2021

Friskolernes Hus har udarbejdet en oversigt over, hvad der sker på de forskellige overenskomstområder i løbet af perioden 2018–2021. Oversigten kan hentes til download HER.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Status på HK-overenskomst: Forhandlingerne fortsætter efter sommerferien

Forhandlingerne om en helt ny overenskomst for administrative medarbejdere har været i gang siden slutningen af 2017 mellem HK og Aftaleenheden. Desværre er det ikke lykkedes at blive færdig med forhandlingerne inden...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

3F-overenskomsten for tekniske medarbejdere er godkendt

Fornyelsen af overenskomsten for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører samt tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere (pedeller) gældende fra 1. april 2018 er blevet godkendt af de kompetente organer. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
27.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ferietid – vejledning om løn under ferie

Ferievejledningen 2018 er udsendt sammen med et værktøj til beregning af løn under ferie. I vejledningen forklares forskellen på ferieloven og ferieaftalen i relation til de forskellige overenskomster og dermed også hvilke...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
25.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Konsulenterne guider ONLINE - OK 2018: 3F og BUPL-overenskomster

Ændringer i BUPL- og 3F-overenskomster: Konsulenterne i Friskolernes Hus gennemgår i to korte videoer, ændringerne i BUPL- og 3F-overenskomsterne for henholdsvis pædagogisk personale og teknisk administrative medarbejdere.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
22.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Velkommen til ny medarbejder!

Friskolernes Hus har ansat Lene Glargaard som sekretær.Læs mere >

21.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Konsulenterne guider ONLINE - Den nye dagtilbudslov

I denne korte video gennemgås de væsenligste ændringer i dagtilbudsloven.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
21.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

IT i private dagtilbud: Skal, skal-ikke?

Ny bekendtgørelse sår tvivl om frie private pasningstilbuds pædagogiske frihed.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
21.06 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

The power of belonging

Hvad vil det sige at arbejde for det fælles bedste? Hvad indebærer det at udvikle en følelse af indbyrdes afhængighed og en fælles fremtid, og hvori består kraften i ”at høre til”? Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
21.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Vejledning i friskolen: PD-modul på Den frie Lærerskole med studiestart den 3. september 2018

Tag PD-modulet ”Vejledning i friskolen, efterskolen og højskolen” på Den frie Lærerskole, og styrk dine kompetencer i arbejdet med at danne og uddanne unge.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
20.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har du tilmeldt dig efterårets administrative kurser?

Selvom ferien snart banker ferien på skolens dør, er der god grund til lige at tjekke Dansk Friskoleforenings kursuskalender. Fx. er der lige nu tilmelding til Skolens administration 1+2.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
19.06 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Film skal være med til at skabe debat om danske værdier i undervisningen

12 nye film sætter danske værdier til debat på skoler og ungdomsuddannelserne. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
19.06 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Husk, at du kan donere til N.F.S. Grundtvigs Fond

Uddeler årligt pengegaver til 'folkegavn' og oplysning om N.F.S. Grundtvig.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
19.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Revideret PÆDAGOGISK DIPLOMUDDANNELSE: De frie skolers tradition og pædagogik

Diplomuddannelsen er målrettet lærere, ledere og pædagoger på de frie skoler, og har sigte på udviklingen af de frie skolers grundlag og pædagogik. Dansk Friskoleforening har indgået i arbejdsgruppen bag revideringen af Den...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
18.06 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

EU-dom om dataansvar for Facebook-sider

Ny EU-dom fastslår, at både administrator og Facebook har et fælles ansvar for behandlingen af personoplysninger. Læs Friskolernes Hus' anbefalinger for en skoles brug af Facebook-sider.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
15.06 2018

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Ny ferievejledning 2018 og værktøj til udregning af ferieløn fra Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening har udarbejdet en ny ferievejledning 2018, samt et værktøj til beregning af løn under ferie.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
15.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Opfordring fra afgående friskoleleder: Vi bør afskaffe karakterer.

I Politikens ‘Skoleliv’ i dag sender afgående skoleleder, Peter Hecquet på Midtals Friskole, en kraftig opfordring til skolefolk om at afskaffe karakterer, og istedet tale med eleverne.Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv
14.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Persondatamappe: Samler og giver overblik

Persondatamappen er et værktøj til skolen, der samler vejledninger og skabeloner til brug i arbejdet med persondata. Få overblikket over de processer, en skole skal igennem for at leve op til de skærpede kravLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 13. juni 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

UGENS TIP: HAR I HUSKET at bestille sangbøger til de nye 0. klasser?!

Lige nu giver vi 30% rabat ved køb af minimum 20 stk. Bestil på vores hjemmeside og husk at skrive, hvornår I ønsker bøgerne leveret.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

TRIV NU - et gratis digitalt undervisningsmateriale

Trygfonden og Psykiatrifonden står bag et gratis digitalt undervisningsmateriale, som har til hensigt at fremme trivslen hos elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
13.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Godkendelse af nye frie grundskoler

Ifølge den politiske aftale af 7. november 2017 om at styrke tilsynet med de frie grundskoler skal den nuværende anmeldelsesordning for oprettelse af nye skoler suppleres med en ny godkendelsesordning, hvor man fra statens side...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
13.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Aftale om kommunernes økonomi for 2019

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 7. juni indgået den årlige aftale om kommunernes økonomi for det kommende år – det vil sige 2019. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

’Konsulenterne guider ONLINE’ - OK 2018 informationsvideo

Nyt nyhedsformat fra Friskolernes Hus: Konsulenterne guider onlineLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

BUPL OK 2018: Det økonomiske indhold af ny aftale

Forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsten for pædagogisk personale mellem BUPL og Aftaleenheden (skoleforeningernes fælles forhandlingsenhed) er afsluttet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
13.06 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Løntabel gældende pr. 1. april 2018

Ny løntabel på baggrund af reguleringsprocentenPå baggrund af godkendelsen af resultatet af overenskomstforhandlingerne i staten er reguleringsprocenten gældende fra 1. april 2018 beregnet til 6,9683; og dermed kan også...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Gratis kursusdag for nye skoleinitiativer den 4. juli 2018

Skal I starte NY FRISKOLE? - eller kender du nogen, der skal? - så tag med på det gratis kursus 'KURSUS FOR HELT NYE FRISKOLER' onsdag den 4. juli 2018 i Friskolernes Hus i Båring ved MiddelfartLæs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
08.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Tag på KONTAKTSEMINAR om klasseudveksling og interkulturelle kompetencer

Få direkte kontakt til lærere og skoleledere fra mindretalsskoler i Sydslesvig på KONTAKTSEMINARET i Süderbrarup (Nordtyskland) den 8.-9. november, og bliv rustet til klasseudveksling og skolesamarbejde. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
06.06 2018

Af: Jakob Clausager Jensen, Friskolernes Hus

FNs Verdensmål: Sådan kan I (også) arbejde med verdensmålene i undervisningen

Generation Verdensmål sidder i klasselokalerne nu! Brug FNs Verdensmål til at motivere dine elever til at forestille sig en bedre verden – og til at være med til selv at skabe den! Spil fx rollespil om EU’s rolle i forhold til...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
06.06 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Ungdomshøjen - de unges scene på Folkemødet

De unge får deres egen scene – Ungdomshøjen - på dette års folkemøde. Det skal understøtte de unges stemme og den ungdomspolitiske dagsorden.Læs mere >

Kategori Presse og politik
04.06 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Nyt nyhedsformat fra Friskolernes Hus: Konsulenterne guider ONLINE - Økonomien mm i læreroverenskomsten, og den nye selvstændige lederaftale.

I en video gennemgår konsulenter fra Friskolernes Hus ændringerne i læreroverenskomsten 2018-2021. Videoformatet 'Konsulenterne guider ONLINE' er et nyt koncept fra Friskolernes Hus.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik
31.05 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Velkommen til ny medarbejder

Styrket kommunikationsindsats i Dansk FriskoleforeningLæs mere >

30.05 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 30. maj 2018

SkoleNyt - nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening

Kategori Administrative nyheder
30.05 2018

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Friskolernes folkemødestemme!

Dansk Friskoleforening har noget på hjerte. Derfor tager vi igen i år til folkemøde på Bornholm for at deltage i den demokratiske samtale om skole.

Kategori Presse og politik
30.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

UGENS TIP: DANSK FRISKOLEFORENING har opdateret sin PERSONDATA- OG PRIVATLIVSPOLITIK

I den kan du læse om, hvordan Dansk Friskoleforening indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, benytter vores ydelser eller benytter vores hjemmeside www.friskoler.dk  Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Nye krav om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Folketinget har vedtaget en række ændringer af loven om dagtilbud, som blandt andet indeholder nye og ganske omfattende og detaljerede krav om, at dagtilbuddene skal udarbejde skriftlige pædagogiske læreplaner. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
30.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Brud på datasikkerhed kan indberettes via ny fælles hjemmeside

Hvis uheldet er ude, og der sker et brud på datasikkerheden på skoler, hvor fx persondata kan være kompromitterede, skal det indberettes. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.05 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

OK 2018 - slutspurt

Forhandlingerne om overenskomstfornyelsen på lærer og lederområdet er afsluttet, urafstemningen er i gang og på tirsdag, den 4. juni, foreligger resultatet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
30.05 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Konference om den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet

Som omtalt i sidste nyhedsbrev er der nu fremsat udkast vedrørende de styrkede pædagogiske læreplaner. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
30.05 2018

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

”På forkant”

Få inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppenLæs mere >

Kategori Administrative nyheder
30.05 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Skal en friskole indgå databehandleraftale med en kommune?

Friskolernes Hus har fået henvendelse fra nogle skoler, som er blevet kontaktet af deres kommune med henblik på at indgå en databehandleraftale med kommunen.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.05 2018

Af: Sidsel Bukh, lærer ved Kolding Friskole

Friskolestafet: Kære friskolefolk, pas på vores friskoler

Om at være engageret i skolesagen, om mod og drivkraften bag en stærk friskoletradition.

Kategori Friskolestafetten
29.05 2018

Af: Sidsel Bukh, lærer ved Kolding Friskole

Kære friskolefolk, pas på vores friskoler

Om at være engageret i skolesagen, om mod og drivkraften bag en stærk friskoletradition. Læs mere >

28.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har I fået nye møbler, it- eller sportsudstyr for nylig? Så giv det gamle nyt liv et andet sted.

Giv jeres brugte stole, bøger, tavler og computere videre til andre skoler via opslagstavlen på www.friskoler.dk. Eller send det med udviklingsprojekter til udlandet via Det Europæiske Hus. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
28.05 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Resultat af Organisationsforhandlingerne 2018 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Med udgangspunkt i det samlede overenskomstforlig på statens område – CFU-forliget - har der i maj måned været forhandlet mellem Moderniseringsstyrelsen på den ene side og Lærernes Centralorganisation på den anden side....Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
24.05 2018

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Har I styr på løn under ferie og forskellen på ferieloven og ferieaftalen?

Der er kun få pladser tilbage på kurset den 6.-7. juni 2018 på Brogården om 'Løn, pension og feriepenge'. Sikr dig en plads nu, og se vores andre aktuelle administrative kurser. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
24.05 2018

Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus

Nye regler om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte

Den 1. juli 2018 træder en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft, der giver Arbejdstilsynet mulighed for at tale med en eller flere medarbejdere uden ledelsens tilstedeværelse.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
23.05 2018

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforening har sendt sit høringssvar

Høringssvaret vedrører udkastet til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaerLæs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Presse og politik, Administrative nyheder
18.05 2018

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Video fra Landsmødet 2018

Stemningen var fantastisk på Dansk Friskoleforenings landsmøde, som blev afviklet den første weekend i maj.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

Se flere nyheder pil

Modtager du vores nyhedsbrev SkoleNyt?

Nyhedsbrevet udkommer hver anden onsdag. SkoleNyt holder dig opdateret med nyt om gældende regler, nye tiltag samt rådgivning om drift og udvikling af en fri grundskole. Nyhedsbrevet indeholder også nyt fra det uddannelsespolitiske område af friskolelivet.

SkoleNyt er målrettet skolens ledelse, administration, bestyrelsesmedlemmer, samt andre interesserede.

Tilmeld dig her

 

 

 

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Friskoleforening udgiver hver anden uge nyhedsbrevet SkoleNyt.

SkoleNyt holder dig opdateret om regler, rådgivning samt nyt fra det uddannelsespolitiske område. Ved at tilmelde dig SkoleNyt accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig SkoleNyt hver anden uge.

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I Dansk Friskoleforening er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

Dansk Friskoleforening

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12