fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Nyheder

Nyheder fra Dansk Friskoleforening
Får du det hele med?

Tilmeld dig nyhedsbrev og nyhedsagent - og få nyt om præcis det, der interesserer dig direkte i din indbakke

Læs mere
Friskolestafetten Pædagogik og skoleliv Kurser og Arrangementer Presse og Politik Administrative nyheder Alle
16.05 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Søg støtte til kurser og efteruddannelse

Som ansat på en friskole, og således omfattet af aftaler og overenskomster i den statslige sektor, kan du søge om individuel støtte til din efteruddannelse.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
16.05 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Venstres friskolepakke og ministerbesøg på Feldborg Frie Børneunivers

Den 14. maj var statsminister, Lars Løkke Rasmussen, og finansminister, Kristian Jensen, på besøg på Feldborg Frie Børneunivers.Læs mere >

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv, Administrative nyheder, Magasinet Friskolen
14.05 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

INSPIRATIONSKURSUS for idrætslærere på frie skoler

Inspirationskurset er fuld fart, alsidig idrætsinspiration, ny viden og konkrete og håndgribelige undervisningsforløb. Sammensæt dit eget kursus; vælg mellem i alt 12 forskellige valgfag! Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
13.05 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

FRIE SKOLERS FÆLLESMØDE - det årlige møde for inspiration, indsigt og udsyn i den frie skoleverden.

TEMAET ER 'GENTÆNKT'; Hvad sker der, hvis vi gentænker skolerne, økonomien, relationerne, kunsten og samfundsstrukturen? Kan vi komme et nyt og bedre sted hen uden at kaste det hidtidige ud med badevandet? Det skal vi undersøge...

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
09.05 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 9. maj 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
09.05 2019

Af: Stærke fællesskaber

Stærke fællesskaber forebygger eksklusion, mistrivsel og ekstremisme blandt unge

Gratis undervisningsmaterialer klæder unge på til bedre at kunne forstå et af tidens mest omtalte og komplekse emner – ekstremisme.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
09.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Trivselsmålinger i folkeskolen

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
09.05 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Vedrørende sundhedsforsikring

FRISKOLERNE har modtaget følgende skrivelse fra Willis Towers Watson: ”I samarbejde med jeres Foreninger, har Willis Towers Watson netop forhandlet en ny aftale om Sundhedsforsikring på plads, som træder i kraft den 1. juni...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.05 2019

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Arbejdstidsplanlægningsværktøj til skolens personale ligger klar på FRISKOLERNEs hjemmeside

Værktøj til planlægning af hhv. lærer og børnehaveklasseleders arbejdstid, samt til planlægning af pædagogernes/TAP-personalets arbejdstid for skoleåret 2019-2020, ligger nu klar på FRISKOLERNEs hjemmeside.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Forvirring om adgangskrav til gymnasiet

På det seneste har der været udmeldinger om adgangskravene til gymnasiet, som har skabt en del forvirring. Det har foranlediget STUK til at udsende en skrivelse den 3. maj, som belyser de gældende krav: Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdatering af reglerne om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulæret om tjenestefrihed af familiemæssige årsager handler om den ansattes mulighed for frihed i en række konkrete situationer, nærmere bestemt:  i forbindelse med pasning af syge børn på barnets 1. og 2....Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Bekendtgørelsen om prøveterminer og prøvedatoer træder i kraft den 15. maj

STUK har udsendt bekendtgørelsen om den tidsmæssige placering af prøverne i de to kommende skoleår. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj og kan findes HER.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ingen databehandleraftale ved brug af UNIlogin

Styrelsen for IT og Læring (STIL) har udsendt en bekendtgørelse, der medfører, at skolerne ikke længere skal indgå en databehandleraftale med UNIlogin i forbindelse med, at skolerne bruger UNIlogins systemer. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Mere praksisfaglighed i grundskolen og samarbejde med erhvervsskoler

Som led i bestræbelserne på at få mere praksisfaglighed i grundskolen kan elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen modtage en del af deres undervisning på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Krav til private gymnasier

Private gymnasier underlægges samme krav som frie grundskoler med hensyn til formål, oprettelse af afdelinger og donationer.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ændringer i folkeskoleloven

Blandt andet bliver skoledagen kortere i indskolingen, og fagrækken justeres.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
08.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Stramninger og øgede frihedsgrader i friskoleloven vedtaget

Folketinget har den 30. april vedtaget en række ændringer af friskoleloven, som vi tidligere har omtalt. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
07.05 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Formandens mundtlige beretning

Fra generalforsamlingen den 4. maj 2019.

Kategori Presse og politik, Kurser og arrangementer
06.05 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Forebyg stress i fællesskab: Nye redskaber til forebyggelse af stress blandt ansatte på skoler

BFA (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø) har udgivet et hæfte og seks konkrete værktøjer til forebyggelse af stress blandt ansatte på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen og Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Ny overenskomst indgået med HK

Den første tiltrædelsesoverenskomst mellem HK/Privat og Aftaleenheden (herunder Dansk Friskoleforening) er nu indgået.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.05 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen og Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus

Ansættelsesbrev, samt lønaftaleskabeloner for organisationsaftalen for ledere ved frie grundskoler er nu tilgængelige

Som tidligere beskrevet adskiller den nye aftale sig fra den hidtidige aftale, hvor ledergruppen var omfattet af samme organisationsaftale som lærere og børnehaveklasseledere. Nu får lederne deres egen selvstændige...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
01.05 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Foreningens STRATEGI 2022

Strategiske indsatser og konkrete handlinger med ambitionen om at udgøre en folkelig bevægelse, der bidrager aktivt til samfundet.

Kategori Presse og politik
01.05 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

FRISKOLER ER ALTERNATIVER TIL FOLKESKOLER - UDFØRT FOR FÆRRE PENGE!

Valget er på trapperne, og grundskolen er et varmt tema. Folkeskoler, friskoler og private grundskoler bliver kædet til landets fremtid, og "skolen" er blevet en værdipolitisk kampplads. Den 30. april havde FRISKOLERNE en annonce...

Kategori Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
01.05 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

GØR DE FRIE SKOLER EN FORSKEL FOR SAMFUNDET?

Grundtvig Centeret og FRISKOLERNE inviterer til fire debatarrangementer i maj om de frie skolers betydning for samfundet. På møderne vil politikere, forskere og skolefolk m.fl. i debatter diskutere, hvordan de frie skoler...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Presse og politik, Pædagogik og skoleliv
30.04 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

FRISKOLERNEs Inspirationskursus for friskolesekretærer er åbent for tilmelding!

Det populære inspirationskursus for friskolesekretærer byder igen i år på en god blanding af faglige oplæg, foredrag og indslag, der styrker det sociale og netværket mellem de mange deltagere. Kurset er planlagt af frivillige...Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
24.04 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 24. april 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
24.04 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Den nye lederaftale for ledere ved frie grundskoler er udsendt

Organisationsaftalen for ledere ved frie grundskoler blev offentliggjort med cirkulære af 16. april. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2019. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
24.04 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Frirummet sætter fokus på debatkulturen

Folketingsvalget er lige rundt om hjørnet, og om kort tid vil de politiske debatter fylde i de danske hjem og i landets medier.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv, Presse og politik
23.04 2019

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for FRISKOLERNE

Mindeord om Troels Borring

En oprigtig engageret skolemand er her ikke længere. Læs mere >

Kategori Presse og politik
09.04 2019

Af: Tanja Krabbe, sekretariatsleder DLO

Stigende antal private daginstitutioner skyldes kommunale spareøvelser og overdrevent bureaukrati

Pressemeddelelse: Private daginstitutioner drives af ildsjæle, der vil bidrage til lokale fællesskab og institutioner uden for megen bureaukrati.Læs mere >

Kategori Presse og politik
05.04 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Frirumsdebat: Hvem skal redde kloden?

Klimadebatten bliver et af de vigtigste emner i den kommende valgkamp. Men problemstillingen er kompleks og rummer mange dilemmaer og nuancer. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
05.04 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

FRISKOLERNE vil være med til at styrke landdistrikterne

FRISKOLERNE er nyt medlem af Landdistrikternes Fællesråd og tilslutter sig dermed en voksende organisation.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
04.04 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 4. april 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
04.04 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Sygefraværet i staten det laveste i 10 år

Friskolerne og andre frie og private grundskoler skal ikke indberette oplysninger om medarbejdernes fravær til staten. Men det skal næsten alle andre statslige institutioner, organisationer og myndigheder. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
04.04 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Implementering af GDPR er godt i gang på de frie skoler

Styrelsen for It og Læring (STIL) har fået udarbejdet en analyse af skolernes håndtering af personoplysninger. Undersøgelsen viser, at implementeringen af GDPR er godt i gang. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
03.04 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Planlægning af prøveterminer for de kommende skoleår

Bekendtgørelsen om tidspunkterne for prøvedatoer i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 er i høring. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
03.04 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Løntabellen er udvidet med ny HK-overenskomst

Løntabellen gældende pr. 1. april 2019 er opdateret med et faneblad vedrørende den nye HK-overenskomst. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
03.04 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

DEN NYE FERIELOV: Se med, når ’Konsulenterne guider online’

I 4 kortere videoer gennemgår Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus, de væsentligste ændringer, som den nye ferielov medfører. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
03.04 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Mulighed for samarbejde med erhvervsuddannelserne om valgfag (praksisfaglighed)

Undervisningsministeren har fremlagt et lovforslag om erhvervsuddannelser, folkeskolen, friskoleloven og vejledningsloven. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
03.04 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lovforslag om klubtilbud fra 4. klasse, oprettelse af afdelinger m.m. fremsat

Undervisningsministeren har den 28. marts fremsat et lovforslag om øgede frihedsrettigheder for frie grundskoler. Forslaget indeholder også ændrede bestemmelser om donationer og tilsynet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
03.04 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Regulering af satser for tjenesteboliger, opvarmning og kontorhold

Nogle skoler gør formentlig stadig brug af taksterne for tjeneste- og lejeboliger, boligopvarmning og kontorhold. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.04 2019

Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus

Nyt cirkulære om tillidsrepræsentanter på lærerområdet

Reglerne om tillidsrepræsentanter på lærerområdet er ajourført med aftalerne fra overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.04 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lov om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder er vedtaget

Folketinget har den 14. marts vedtaget ændringer af friskoleloven og folkeskoleloven om indførelse af obligatoriske sprogprøver på skoler, hvor over 30% af eleverne kommer fra et såkaldt udsat boligområde. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
02.04 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ekstra-møde: Ny ferielov og arbejdstidsplanlægning

EKSTRA INFORMATIONSMØDE! Den 29. april kl. 9.00-12.00 afholder FRISKOLERNE et ekstra informationsmøde i Middelfart om den nye ferielov og arbejdstid. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
02.04 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

SkoleKom lukker pr. 31. december 2019

Styrelsen for It og Læring (STIL) har orienteret os om, at det er besluttet at lukke SkoleKom med udgangen af 2019. Nyheden bliver også sendt ud direkte fra STIL.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Pædagogik og skoleliv
28.03 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Seminar: I skole med Grundtvig - 13.-14. september 2019

Hvad nu, hvis Grundtvig har ret i, at mennesket ikke er et ’hvad’, men et ’hvem’? Og hvad hvis han også har ret i, at fremtiden aldrig helt er til at forudsige og kontrollere? Hvordan skal vi så lave skole? Tag med 'Grundtvig i...Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
27.03 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Ny friskole? Kom på gratis kursus for helt nye friskoler onsdag den 3. juli 2019

Skal I starte en ny skole op i skoleåret 2019/2020, så kom med, når FRISKOLERNE inviterer til et gratis dagskursus kun for helt nye friskoler.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
27.03 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Kreativitet, dannelse og bæredygtighed - konference på Den frie Lærerskole den 26. september 2019

Verdensmålene danner endnu en gang ramme om dette års KREATIVITET, DANNELSE & BÆREDYGTIGHED 2.0 den 26. september 2019 på Den frie Lærerskole i Ollerup.Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Pædagogik og skoleliv
26.03 2019

Af: Spektrum

Gratis magasin om EU - formidlet til unge

Der er snart valg til Europa-Parlamentet. I den anledning har ungemediet Spektrum lavet et magasin, der er fyldt med journalistik om EU. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Administrative nyheder
20.03 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 20. marts 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE

Kategori Administrative nyheder
20.03 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Konference om overgang fra dagtilbud til skole

Den 2. maj 2019 afholder Børne- og Socialministeriet en konference, hvor deltagerne kan få inspiration til at styrke børns overgang fra dagtilbud til skole. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder, Kurser og arrangementer
20.03 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Inspirationshæfte til arbejdsmiljø-arbejdet vedrørende krænkende handlinger

Nyt inspirationshæfte skal medvirke til forebyggelse af krænkende handlinger. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.03 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Nyt tema-nyhedsbrev fra Digitaliseringsstyrelsen

Som noget nyt udsender Digitaliseringsstyrelsen et tema-nyhedsbrev med fokus på digital sikkerhed.Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.03 2019

Af: Peter Mondrup, Friskolernes Hus

Valgperiode for tilsynsførende

Vi anbefaler, at den tilsynsførendes funktionsperiode dækker hele skoleår, så den går fra august til juni. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder

Nyhedsbrev for administratorer

SkoleNyt nr. 48

Se flere nyheder pil

FÅ NYT DIREKTE I DIN INDBAKKE! 

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve:
- SkoleNyt 
- KursusNyt 
- InternationaltNyt 

Læs mere om de tre nyhedsbreve

Benyt vores nyhedsagent, og få en mail, hver gang der er nyt inden netop de emner, du interesserer dig for.

Tilmeld dig nyhedsbreve og nyhedsagent nederst på alle sider på www.friskolerne.dk 

 

 

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12