fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ændringer i bekendtgørelsen om folkeskolens prøver på vej

Ændringsforslag til Prøvebekendtgørelsen om blandt andet nye digitale afgangsbeviser, adgangen til hjælpemidler og valgfri digitale selvrettende prøver er sendt i høring. Den nye prøvebekendtgørelse skal træde i kraft 1. januar 2018, og skal gælde for prøver der afholdes fra og med skoleåret 2017/2018.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
22.11.17

Undervisningsministeriet har sendt en række ændringsforslag til Prøvebekendtgørelsen i høring.

Ændringerne handler dels om at sikre, at prøvekravene i højere grad er i overensstemmelse medkompetencemålene i Fælles Mål, dels om at følge op på de politiske aftaler om de gymnasiale uddannelser og skærpede adgangskrav til ungdomsuddannelserne, dels om videreudvikling af folkeskolens prøver som folkeskoleforligskredsen blev enige om i november 2014.

Den nye prøvebekendtgørelse skal træde i kraft 1. januar 2018, og skal bruges for prøver, der afholdes fra og med skoleåret 2017/2018. Dog skal elever, der på grund af sygdom, udeblivelse eller bortvisning var forhindret i at aflægge prøve før den 1. januar 2018, aflægge prøver efter de gamle regler.

De største ændringer drejer sig om:

 

 • Nye afgangsbeviser – herunder for folkeskolens afgangseksamen:
  Fra skoleåret 2017/2018 kommer der et ”bestå-krav” i tilknytning til folkeskolens afgangseksamen. De obligatoriske 9.-klasseprøver ændres ikke og videreføres som hidtil, men for at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i de obligatoriske 9.-klasseprøver. Det betyder, at der kommer to forskellige beviser. Elever, der opnår mindst 2,0 i gennemsnit, skal have et bevis for folkeskolens afgangseksamen. Elever, der ikke består, skal have et 9. klassebevis. Disse elever vil efterfølgende kunne aflægge de bundne prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse og dermed opfylde bestå-kravet og få udstedt et bevis for afgangseksamen.

 • Udstedelse af digitale beviser:
  Ved udgangen af skoleåret 2017/2018 skal skolerne også udskrive digitale beviser til de elever, der forlader folkeskolen efter 7. klassetrin. Skolerne skal i den forbindelse registrere elevernes karakterer fra folkeskolens prøver til en nyudviklet database (Karakterdatabasen). Karaktererne i Karakterdatabasen vil samtidig danne grundlag for optaget til ungdomsuddannelserne. Skolens leder vil stadig have mulighed for at udlevere et papirbevis til eleverne.
 • Hjælpemidler via internettet:
  Udkastet til bekendtgørelse indeholder en præcisering af adgang til hjælpemidler via internettet Udgangspunktet er at eleverne ikke må tilgå internettet ved prøverne. Skolens leder kan dog give tilladelse til at anvende internettet til at tilgå specifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt ved prøven. Ligeledes præciseres det, at internettet ikke må anvendes som fagligt hjælpemiddel ved andre prøver end i dansk, skriftlig fremstilling, 9. og 10. klasse.

 • Obligatoriske digitale prøver:
  Det bliver obligatorisk at afholde 9.-klasseprøven i dansk, læsning og retskrivning, samt prøven i læsning og sprogbrug (del a) ved 10.-klasseprøven i dansk, skriftlig fremstilling som digital selvrettende prøver.

 • Mulighed for digitale selvrettende prøver:
  Der bliver mulighed for at aflægge 9.-klasseprøven i lytte- og læsefærdigheder i engelsk, tysk og fransk og 10.-klasseprøven i sprog og sprogbrug i engelsk, tysk og fransk som digital selvrettende prøve. Der lægges således op til, at skolerne får mulighed for at vælge mellem at afholde disse prøver på papir eller som digitale selvrettende prøver.
 • Tekster til mundtlige prøve i dansk i 9. og 10. klasse:
  Der foreslås et minimumsantal på 4 eksempler inden for multimodale og æstetiske tekster til den mundtlige prøve i dansk i 9. og 10. klasse.

 • Vurderingskriterierne for historie, kristendom og samfundsfag:
  Kriterierne er i forslaget blevet udfoldet og konkretiseret i forhold til formål og kompetenceområderne i fagene.

Se udkastet til prøvebekendtgørelsen

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12