fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Det står Dansk Friskoleforening for!

Det fyger med beskyldninger og misforståelser om Dansk Friskoleforening, foreningens ledelse og friskolerne i almindelighed. Det er tid til at stoppe op.
Af: Søren Stein Brinck, sekretariatsleder Friskolernes Hus
Kategori Presse og politik
08.11.17

Efter den seneste tids massive kritik af Dansk Friskoleforening og især foreningens formand Peter Bendix Pedersen har vi brug for at komme misforståelser og beskyldninger til livs:

 • Dansk Friskoleforening bakker fuldt og helt op om at fratage statstilskuddet til de skoler, der ikke overholder Lov om friskoler og private grundskoler.
 • Dansk Friskoleforening bakker derfor også fuldt og helt op om at fratage statstilskuddet til de friskoler med muslimske værdier, der ikke overholder Lov om Friskoler og private grundskoler. (Ligesom øvrige friskoler, der ikke overholder loven, bør fratages statstilskud)
 • Dansk Friskoleforening støtter ikke islamiske bevægelser
 • Dansk Friskoleforening støtter ikke anti-demokratiske bevægelser

Dansk Friskoleforening fører ikke tilsyn
Dansk Friskoleforening er en interesseorganisation, der arbejder for at sikre de danske friskoler de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler.

I Dansk Friskoleforening kan alle friskoler søge optagelse, og foreningen har ikke en eksklusions-paragraf, idet foreningen ikke fører tilsyn og kontrol med medlemsskolerne. Dette er overladt til det statslige tilsyn i form af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der har tilsynsforpligtelsen med alle Friskoler, Privatskoler og Efterskoler.

STUK har ved den seneste lovændring (januar 2017) fået tilført væsentlige personalemæssige ressourcer, hvilket Dansk Friskoleforening hilser velkomment.

Imod radikalisering men for frihed
Dansk Friskoleforening deler Dansk Folkepartis frygt for radikaliserede grupper og parallelsamfund, der ønsker at underminere det danske demokrati. Men vi vil ikke lade denne frygt overskygge de grundprincipper, vi har bygget vores samfund på:

 1. Grundlovens §67 om religionsfrihed
 2. Grundlovens §76 om undervisningsfrihed
 3. Grundlovens §77 om ytringsfrihed
 4. Retsstatens uskyldsformodning - at man er uskyldig til det modsatte er bevist

Vision med fokus på demokratiske værdier
Dansk friskoleforenings vision er "Skoler for alle". hermed mener vi,

 • Grundloven sikrer ret til at oprette skoler som alternativer til offentlige skoler
 • Samfundet bliver beriget af mangfoldige skoleformer
 • Familier skal have frihed til at vælge den type undervisning, der passer til deres værdier og livssyn
 • Skoler er dannelsesinstitutioner, der skaber værdi for den enkelte, det lokale fællesskab og bidrager til sammenhængskraften i demokratiet.
 • Det frie skolevalg skal være en mulighed for alle. Også familier med børn, som har særlige forudsætinger.
 • Forældrebetaling bør ikke være en hindring for det frie skolevalg

Vores mission er: "Dansk Friskoleforening styrker friskolernes vilkår og forældrenes ret til at vælge skoler, der er kendetegnet ved frisind, forpligtende fællesskab og nysgerrighed, og som bidrager til et demokratisk samfund".

Friskoler, Efterskoler og Højskoler har i mere end 150 år bidraget til særlige grundværdier i danske samfund, nemlig frisind og åndsfrihed. Oplysning, dannelse og fællesskaber har været grundpillerne i de frie skoler, ligesom det er grundpiller i det danske samfund.

Vi håber, at der fortsat vil være opbakning til dette menneske- og samfundssyn.

Venlig hilsen

Søren Stein Brinck
Sekretariatsleder, Friskolernes Hus

Læs evt. vores kronik i Politiken den 30. oktober »Nu går klapjagten på muslimske friskoler. Hvem er den næste minoritet, politikerne vil kaste sig over«

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12