fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Flere skoler skal finde ny tilsynsførende nu pga. nye valgregler

De nye valgregler for certificerede tilsynsførende rammer enkelte skoler allerede i de kommende måneder.
Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
04.01.17

Men alle skoler bør være opmærksomme på, hvornår reglerne får betydning for skolens tilsynsførende.

De skoler som allerede er ramt af ændringerne her ved lovens ikrafttræden er skoler, hvor den tilsynsførende fører tilsyn ved flere end 5 skoler. Den tilsynsførende skal frasige tilsynshvervet ved så mange skoler, at vedkommende kan overholde lovens krav om højst at være tilsynsførende ved 5 skoler.

Dog kan den tilsynsførende søge Undervisningsministeriet om at beholde en eller flere af de overskydende skoler, hvis særlige forhold taler for det. Skolen har 3 måneder til at vælge en ny tilsynsførende.

Højest tilsynsførende ved den samme skole i 6 år
De ændrede regler går ud på, at en tilsynsførende højst kan være tilsynsførende ved den samme skole i 6 år indenfor en periode på 11 år. Reglen træder i kraft 1. januar 2018. Det betyder, at skolens tilsynsførende skal træde af ved udgangen af 2017, hvis pågældende på dette tidspunkt har været tilsynsførende i 6 eller flere år ved skolen. Skoler, der er i denne situation, kan overveje at vælge en ny tilsynsførende ved en passende lejlighed i foråret, således at den nyvalgte tilsynsførende tiltræde inden den 1. januar 2018.

Alle nyvalg efter 1. januar 2018 skal respektere reglen om, at den tilsynsførende højst må have været tilsynsførende ved skolen i 6 år i de seneste 11 år. I teorien kan en skole vælge en tilsynsførende i 2017, som ikke opfylder 6-års reglen, men det vil være kortsigtet, idet vedkommende så skal gå af i december 2017.

Valgperioden for tilsynsførende vil fra 1. januar 2018 højst kunne være 2 år. Men hvad så med de valg der foretages i 2017? Ifølge den nye bekendtgørelse om valg af tilsynsførende, som træder i kraft 6. januar 2017, kan funktionsperioden for tilsynsførende, der vælges i 2017, højst være 4 år. Men man kan imidlertid ikke være sikker på, at pågældende så også får lov til at fungere i 4 år, fordi det jo vil være i strid med 2 årsreglen som træder i kraft i 2018. Hvordan dette skisma skal løses vil fremgå af et "hyrdebrev" om den nye ordning, som Undervisningsministeriet forventes at udsende snarest.

Skærpede regler om habilitet
Endelig kan enkelte skoler være i den situation, at deres tilsynsførende ikke opfylder de nye habilitetsregler, eksempelvis hvis vedkommende har været forældre eller ansat ved skolen indenfor de seneste 5 år. De nye habilitetsregler træder formelt set først i kraft 1. januar 2018, men af lovbemærkningerne fremgår det, at kravene skal respekteres allerede i 2017, således at det kan blive aktuelt, at pågældende skal træde af. Dette forhold forventer vi også vil blive afklaret med ministeriets "hyrdebrev".

De nye regler følger af de ændringer af friskoleloven, der trådte i kraft 1. januar 2017. I forlængelse af lovændringerne er bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende ændret, ligesom bekendtgørelsen om ministeriets skærpede tilsyn er opdateret.

 

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

 

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12