fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Lokallønnen fortsætter med at stige kraftigt

Lokalt aftalte tillæg er nu en realitet på alle friskoler og lilleskoler - med en lille håndfuld skoler som undtagelsen, der bekræfter reglen.
Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
12.09.18

Tillæggene bliver større og fylder mere i skolernes lønudgifter og dermed i lærernes lønpose.

Siden 2016 er de lokalt aftalte tillæg for lærere og børnehaveklasseledere ansat ved skoler, der er medlem af Dansk Friskoleforening, steget med 48 % fra 14.873 kr. i gennemsnit på årsværk i 2016 til 22.053 kr. pr. årsværk i 2018. Fra april 2016 til april 2017 var stigningen på 24,8 %, mens den lå på 18,8 % fra april 2017 til april 2018.

Det fremgår af den lønstatistik over løntillæg ved samtlige medlemsskoler, som Dansk Friskoleforening netop har færdiggjort. Statistikken, der er baseret på skolernes indberetninger til Fordelingssekretariatet pr. 30. april i år, omfatter 334 skoler og 3.588 årsværk fordelt på 4.270 ansatte.

Mens de lokalt aftalte tillæg buldrer frem, falder udbetalingen af centralt fastsatte tillæg med 1,8 % pr. årsværk. Det er primært det såkaldte Trin 4 tillæg, der trækker ned, med et fald i den udbetalte sum på 10,5 % fra 2017 til 2018. De centralt aftalte tillæg udgør i gennemsnit pr. årsværk 30.801 kr., hvor undervisningstillægget er langt det største tillæg med i gennemsnit 21.056 kr. i gennemsnit pr. årsværk i 2018, hvilket er et marginalt fald på 0,1 % i forhold til 2017.

Lokalt aftalte tillæg
Lokalt aftalte løntillæg er nu en realitet på så godt som alle skoler. Hvor der i 2016 statistikken var lidt flere end 25 skoler, der ikke havde indberettet lokale løntillæg, så viser opgørelsen pr. 30. april 2018, at der nu er færre end 7 skoler, der ikke har indberettet lokale løntillæg. I analysen vurder man, - når der tages højde for mulige fejlkilder i forbindelse med indberetningerne – at der højst kan være 4-5 skoler og dermed ganske få lærere (ca. 25-30 årsværk) for hvem, der slet ikke er indgået aftale om at udbetale lokale løntillæg.

Summen af lokale løntillæg fordeler sig med 41 % på funktionstillæg, 52 % til kvalifikationstillæg og 7 % til resultatløn. Naturligvis er der store forskelle på størrelsen af de lokale løntillæg fra skole til skole. Det er dog værd at bemærke, at skolens størrelse – målt på antal lærerårsværk – ikke er markant som en udslagsgivende faktor; men dog har betydning, hvilket illustreres af oversigten nedenfor.

Oversigt – hvad giver skolerne i gennemsnit?
I oversigten er skolerne fordelt i fraktiler på femtedele – altså den femtedel, der giver mindst, den der giver næstmindst, de der ligger i midten, skoler der giver næstmest, og skoler der giver mest.

 

Fraktil

Interval

Antal

Skolestørrelse, elevtal mm

Lokalt aftalte tillæg

Kr.

Skoler

El/sko

Elever

Årsværk

El/ÅV

Beløb samlet

Pr. ÅV.

I

0 – 11.570

67

137

9.148

679

13,5

    4.092.261,00 kr.

    6.026,74 kr.

II

11.732– 18.128

67

137

9.185

676

13,6

  10.280.710,00 kr.

  15.198,37 kr.

III

18.133– 22.504

67

145

9.742

717

13,6

  14.375.159,00 kr.

  20.060,58 kr.

IV

22.507–30.243

67

146

9.764

711

13,7

  18.344.492,00 kr.

  25.799,92 kr.

V

31.114– 68.403

66

166

10.925

805

13,6

  32.040.854,00 kr.

  39.786,85 kr.

Samlet

 

334

146

48.764

3588

13,6

 79.133.476,00 kr.

 22.052,69 kr.

 

 

Oversigt: Gennemsnitlig størrelse af løntillæg pr. årsværk:

Tillægs type

Kr. pr. årsværk

Udvikling fra 2017 - 2018

Undervisningstillæg

 kr.  21.056,18

-0,1%

OK-08 tillæg

 kr.     3.775,83

-3,1%

Trin 4 tillæg

 kr.     2.749,45

-14,1%

Særligt OK-13 tillæg

 kr.     2.859,20

-0,9%

Øvrige centralt aftalte tillæg

 kr.         360,61

18,0%

Lokalt aftalte løntillæg i alt

 kr.  22.052,69

18,8%

Heraf          funktionstillæg

 kr.       9.017,44

18,3%

”       kvalifikationstillæg

 kr.    11.495,08

19,7%

”  resultatløn og engang

 kr.       1.540,17

15,5%

 

Kilde: Dansk Friskoleforenings statistik på grundlag af

talmateriale fra Fordelingssekretariatet pr. 30. april 2018.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12