fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Lønstigning og andre ændringer pr. 1. oktober 2018

Med virkning fra 1. oktober 2018 stiger reguleringsprocenten fra 6,9683 % til 7,4972 %. Forhøjelsen af reguleringsprocenten er resultatet af, at der ved OK-18 forhandlingerne blev aftalt en generel lønforhøjelse på 0,50 %.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
26.09.18

Reguleringsprocenten angiver hvor meget lønsatserne, der alle er aftalt i niveau 31. marts 2012, skal opskrives med. Der er udsendt en ny løntabel gældende fra 1. oktober 2018, som kan hentes HER.   

Udover den generelle lønstigning sker der også en række andre ændringer af de overenskomstmæssige lønvilkår pr. 1. oktober 2018:

Lærere og børnehaveklasseledere:

- OK-18 tillæg træder i kraft. Tillægget er på 900 kr. årligt i 2012 kr., svarende til 967,44 kr. pr. 1. oktober, som udmøntes med 80,62 kr.

Tillægget er en udmøntning af en pulje på 0,53%, der blev afsat til organisationsforhandlingerne.

Pædagogisk personale (BUPL-overenskomsten):

- Ingen ændringer for medlemmerne af Dansk Friskoleforening. For medlemmerne af Danmarks Private Skoler tilpasses pensionsbestemmelserne til de regler, der allerede gælder for friskoler og lilleskoler.

Service, rengøring m.fl. (3F-overenskomsten):

- Timelønnede: Nye vilkår pr. 1. oktober, idet aflønningen sker på baggrund af konkret medgået tid med en sats på 148 kr. pr. time (2012-kroner). Til timelønnede ydes der ikke pension, løn under sygdom, søgnehelligdagsbetaling, løn under barns første sygedag m.v.

- Lønanciennitet: Pr. 1 oktober optjenes der fuld lønanciennitet ved beskæftigelse på 15/37 eller derover. Ved beskæftigelse under 15/37 optjenes lønancienniteten forholdsmæssigt. Timelønsansættelse er ikke anciennitetsgivende.

- Overtidsbetaling ændres således, at overarbejde betales med sædvanlig løn med tillæg af 50 %. Det vil sige, at den hidtidige regel om, at overarbejde efter 3 timer blev betalt med tillæg af 100 %, bortfalder. Samtidigt bortfalder § 9, stk. 2 således, at der kan ydes såvel overtidsbetaling som ulempegodtgørelse.

Administrativt personale (Lilleskolernes HK-overenskomst):

- Basislønnen på trin 1, 2, 3 og 4 er forhøjet. Der er tale om en udmøntning svarende til organisationspuljen på lærerområdet i CFU-aftalen på 0,53%.

Kommende lønstigninger og ændringer
Pr. 1. januar 2019 træder den nye lederaftale i kraft. De nuværende intervaller forhøjes, og der tilføjes et nyt 4. interval for skoler med flere end 700 elever.

Endvidere indebærer aftalen, at viceskoleledere og afdelingsledere overgår fra intervalløn til en ny basistrin-aflønning. For allerede ansatte indebærer det, at den hidtidige løn bevares; men sammensætningen af den skal beskrives på en ny måde. Der vil blive udsendt nærmere information om, hvordan det skal gøres.

Der vil også blive udsendt en ny løntabel med de nye intervallønninger og det nye basistrin.

Pr. 1. april 2019 udløses en generel lønstigning på 1,30 %, og reguleringsordningen skønnes at give en yderligere lønstigning på 0,02 %. Det betyder, at reguleringsprocenten forhøjes (formentlig til ca. 8,8 %), og der vil i den forbindelse blive udsendt ny løntabel.

Pr. 1. oktober 2019 er der atter en generel lønstigning – denne gang på 0,86 %, hvilket medfører forhøjelse af reguleringsprocenten og udsendelse af ny løntabel

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12