fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Nyt cirkulære vedrørende gruppelivsordningen for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

Et af resultaterne i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger var en forhøjelse af udbetalingerne fra gruppelivsordningen for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
27.06.18

Forhøjelsen blev finansieret af opsparede bonusmidler i ordningen og kunne derfor ske uden forhøjelse af gruppelivspræmien på 108,35 kr. pr. måned.

I den forbindelse er der udsendt et nyt cirkulære om gruppelivsordningen, som også fortæller om skolens forpligtelser:  

 1. Sørge for, at de månedlige præmier indbetales til FG.
 2. Sørge for, at FG får oplysning om navn og CPR-nr. på dem, der er forsikrede.
 3. Anmelde dødsfald til FG vedlagt dokumentation for seneste lønudbetaling.
 4. Orientere de ansatte om, at anmeldelse af kritisk sygdom sker til ansættelsesmyndigheden, der  udskriver en anmeldelsesblanket med oplysning om ansættelsesdato og eventuel fratrædelsesdato.  Blanketten sendes til den ansatte, der udfylder resten af blanketten med oplysninger om den kritiske sygdom og videresender blanketten til FG.
 5. Orientere de ansatte om, at hvis forsikringssummen ikke skal tilfalde de nærmeste pårørende, har  den ansatte ret til at indsætte andre som særligt begunstigede. (Regler herom og                            begunstigelseserklæring kan findes på Forenede Gruppelivs hjemmeside www.fg.dk).
 6. Sørge for at rette henvendelse til FG om præmiefritagelse, når en ansat fratræder på grund af 2/3    erhvervsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde.
 7. Orientere de ansatte om, at den til enhver tid gældende forsikringsoversigt fra FG for                      gruppelivsordning nummer 85034 (månedslønnede) ligger på FG’s hjemmeside.

Præmien er skattepligtig og indgår således i grundlaget for feriegodtgørelse. Skattemæssigt indberettes præmien under skattekode 5 – Livsforsikring uden fradragsret. De forhøjede forsikringssummer udgør:

 • Forsikringssummen ved død forhøjes fra 370.000 kr. til 425.000 kr.
 • Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr.
 • Børnesummen ved død er uændret og udgør 30.000 kr.
 • Forsikringssummen for børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom, er uændret og udgør  50.000 kr.

LINK til cirkulære om gruppelivsordning.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12