fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Politisk aftale gør praksisfaglighed til en obligatorisk del af udskolingen

Regeringen har indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at styrke de praktiske musiske fag – den såkaldte ”praksisfaglighed” – i folkeskolen.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Pædagogik og skoleliv
27.06.18

Aftalen har betydning for de frie grundskoler, hvor undervisningen skal stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Aftalen indeholder 5 initiativer, hvoraf 4 kræver lovændringer, som man forventer vil kunne træde i kraft fra skoleåret 2019/20:

1)     Obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7. – 8. klasse.

2)     Prøve i praktisk/musisk valgfag.

3)     Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

4)     Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse

5)     Udviklingsprojekt i Praksisfaglighed i skolen.

 

Obligatorisk praktisk/musisk valgfag
Alle elever skal tilbydes valgfaget håndværk og design. Derudover kan eleverne tilbydes et eller flere af fagene billedkunst, musik eller madkundskab. Eleverne skal tage mindst et af de fire nævnte fag, og fagene skal være toårige. I folkeskolen skal fagene tages i 7. og 8. klasse.

At fagene bliver to-årige betyder, at der skal udarbejdes nye Fælles Mål for musik og billedkunst, som hidtil har været et-årige valgfag.

Omfanget af valgfagene skal være mindst 120 undervisningstimer. Forligspartierne er enige om, at timerne til fagene skal hentes indenfor rammerne af den eksisterende skoledag.

 

Prøve i praktisk/musiske valgfag
Det indgår i aftalen, at eleverne skal kunne afslutte det praktisk/musiske valgfag med en praktisk/mundtlig prøve i 8. klasse. Det er dog op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal afholdes prøve i valgfagene. I kommuner, der beslutter at afholde prøve i de praktisk/musiske valgfag, bliver prøven obligatorisk for eleverne. Prøver i de praktiske/musiske valgfag vil kunne afholdes første gang i sommeren 2021.

 

Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
Aftalepartierne ønsker at styrke praksisfagligheden i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, således at projektopgaven har et tydeligt praksisfagligt element. Tanken er, at projektarbejdet skal leve op til et eller flere af kriterierne i den praksisfaglige dimension i uddannelsesparathedsvurderingen. Samtidig fjernes kravet om, at valgfag, der ikke direkte indgår i prøverækken, skal indgå i projektopgaven.

 

Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
I 2017 blev der givet adgang til at udvide erhvervspraktikken i 8.-9. klasse til 6.–9. klasse. Nu skal erhvervspraktik fremmes yderligere. Derfor vil aftalepartierne give eleverne i folkeskolen ret til mindst en uges erhvervspraktik i både 8. og 9. klasse – også selvom skolelederen og skolebestyrelsen ikke bakker op om det. Det vil fortsat være elevens egen opgave at finde en erhvervspraktikplads. Det skal undersøges, om det er muligt, at eleverne kan komme i erhvervspraktik i den lokale erhvervsskoles skolepraktikordning.

 

Udviklingsprojekt i Praksisfaglighed i skolen
Undervisningsministeren har igangsat et udviklingsprojekt om praksisfaglighed. Med aftalen bakker partierne op om dette projekt, hvor ambitionen er at give inspiration til at styrke anvendelsesorienterede, praksisfaglige og erhvervsrettede elementer i undervisningen i folkeskolen. Projektet gennemføres i skoleårene 2018/19 og 2019/20.

Den politiske aftale kan downloades og læses HER.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12