fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Rapport om ekstrem social kontrol slår til lyd for flere skolesocialrådgivere

Ny rapport leverer anbefalinger til de voksne på skolerne og en udvidelse af skolesocialrådgiverordningen.
Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Presse og politik
22.11.17

I en rapporten ekstrem social kontrol, som Institut for Menneskerettigheder offentliggjorde den 21. november, gives anbefalinger på to områder. Dels en udvidelse af skolesocialrådgiverordningen, dels en bedre beskyttelse af børn og unge, der fortæller om ekstrem social kontrol.

Rapportens anbefalinger bygger dels på analyser fra en juridisk vinkel af barnet og den unges ret til et privatliv i forhold til sine forældre, dels på analyser af en række konkrete problemstillinger knyttet til ekstrem social kontrol på baggrund af kvalitative interviews med integrationsvejledere fra skoler forskellige steder i landet.

I den juridiske vinkel ser man med udgangspunkt i menneskeretten og dansk ret nærmere på, "hvor grænserne går for forældres ret til at opdrage/bestemme over deres børn". Der fokuseres ikke snævert på fysiske overgreb som vold og anden grænseoverskridende adfærd. Det skyldes, at lovgivningen på dette område tager meget klart stilling til, hvad der er lovligt/ulovligt og strafbart. Barnets og den unges ret til privatliv i forhold til forældrene er derimod ikke direkte behandlet i hverken retspraksis eller den juridiske litteratur, hvor der navnlig fokuseres på indgreb fra myndighedernes side. "En egentlig beskyttelse af barnet mod forældrene har primært været på tale i sager om vanrøgt, vold og andre overgreb, hvorimod barnets eller den unges ret til at udvikle en selvstændig personlighed med dertilhørende privatliv stort set er upåtalt", hedder det i resumeet til rapporten.

En stor udfordring består i, hvornår og hvordan man som skole eller myndighed kan gå ind i en sag om social kontrol uden at inddrage forældrene til barnet eller den unge, som betror sig til for eksempel skolens lærere. Rapporten peger på, at forældre ikke altid skal informeres. Dette og flere andre spørgsmål tages under behandling i rapporten.

En af anbefalingerne går på at udvide skolesocialrådgiverordningen. I København vil denne ordning blive udbygget i 2018, hvor der også er afsat økonomi til, at 14 friskoler kan få tilknyttet en skolesocialrådgiver. Kommunen har inviteret de 14 skoler til informationsmøde den 1. december. Dansk Friskoleforenings formand, Peter Bendix Pedersen, ser informationsmødet som "et startskud på det samarbejde. Et samarbejde jeg forventer mig meget af, og som forhåbentlig gør en forskel for børn, forældre, lærere, ledere og skoler".

Rapport om social kontrol:
https://menneskeret.dk/udgivelser/ekstrem-social-kontrol

https://menneskeret.dk/nyheder/behov-bedre-beskyttelse-ofre-social-kontrol

https://menneskeret.dk/udgivelser/ekstrem-social-kontrol

 

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12