fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Status for overenskomstforhandlinger

Få overblik og svar på spørgsmål vedrørende de aktuelle overenskomstforhandlinger.
Af: Michael Buch, Friskolernes Hus
Kategori Presse og politik , Administrative nyheder
28.02.18
<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business vector created by Freepik</a>

Der er som bekendt overenskomstforhandlinger i gang på de offentlige områder. Det vil sige, at der forhandles overenskomster mellem arbejdstagerorganisationer på den ene side og stat, kommuner og regioner på den anden. Det, der forhandles om, er hvilke vilkår, der skal være gældende for de ansatte i den næste overenskomstperiode.

Hvorfor er det interessant for frie grundskoler?
Det er interessant for frie grundskoler, fordi overenskomsten, og dermed ansættelsesvilkårene, for lærere, ledere og børnehaveklasseledere, er omfattet af disse forhandlinger. Det betyder, at lærerenes, skolelederenes og børnehaveklasseledernes løn og øvrige arbejdsvilkår, er en del af det, der bliver forhandlet om og derfor potentielt også en del af den konflikt, der kan opstå, hvis de forhandlende parter ikke bliver enige.

Hvornår skal parterne være enige, og hvad sker der, hvis de ikke bliver enige?
De nuværende overenskomster, som skal erstattes, udløber den 31. marts 2018. Når parterne ikke til enighed inden denne frist udløber, fortsætter vilkårene fra den eksisterende overenskomst, indtil man er nået til enighed om en ny, og det bliver samtidig muligt for parterne, som et led i forhandlingerne, at iværksætte en konflikt - det kan eksempelvis være strejke eller lockout.

For at kunne iværksætte konflikt er det et krav, at man skal give modparten information derom med en måneds varsel. Det betyder, at parterne den 28. februar skal varsle hinanden om evt. skridt, der tages, hvis der ønskes iværksat en konflikt pr. 1. april.

Er der ikke enighed den 28. februar træder forligsinstitutionen ind og forsøger at bringe parterne sammen. Er der stadig ikke kommet en løsning herigennem pr. 31. marts, har forligsinstitutionen mulighed for at udskyde en konflikt med op til 2 gange 14 dage. Dvs. at en konflikt og evt. arbejdsnedlægning, hvis det kommer til en sådan, formentlig først vil træde i kraft i begyndelsen af maj. 

Hvem rammes af en eventuel konflikt, og hvordan skal man forholde sig?
Vi ved endnu ikke, hvem der bliver omfattet af en potentiel konflikt, men det vil samtidig med varslingen af modparten blive meldt ud hvilke arbejdssteder, arbejdstagere og arbejdsfunktioner, der er omfattet af konflikten.

Hvis skolerne bliver omfattet af en konflikt, bistår Friskolernes Hus selvfølgelig, hvor vi kan og udsender hurtigst muligt en nyhed om, hvad det konkret betyder for skolerne og de ansættelsesforhold, der er omfattet af konflikten.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12